Pred začetkom šolskega leta so škofijske Karitas pomagale s šolskimi potrebščinami 7.384 socialno ogroženim otrokom v skupni vrednosti 241.007 EUR.

V letošnjem poletju so do konca avgusta škofijske Karitas v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Celju, Murski Soboti in Novemu mestu pomagale 7.384 socialno ogroženim otrokom iz 3.830 družin, od tega 6.171 osnovnošolcem in 1.213 dijakom. Skupaj je bilo v juliju in avgustu za pomoč v obliki paketov šolskih potrebščin ter bonov in naročilnic za nakup šolskih potrebščin na škofijskih Karitas porabljenih 241.007,22 EUR. Pomoč poteka tudi na ravni župnijskih Karitas, za katere bodo podatki o obsegu pomoči znani ob koncu koledarskega leta. Glede na prve podatke in obseg prošenj lahko z gotovostjo rečemo, da bo v letu 2017 na Karitas več kot 11.000 osnovnošolcev in dijakov deležnih pomoči pri njihovem šolanju.

Velik del sredstev za pomoč smo pridobili z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki se je pričela v mesecu juniju in v kateri se je do sedaj zbralo 130.751 EUR. Veseli smo tako lepega odziva darovalcev in srčno hvaležni za njihovo podporo. Poleg sredstev iz omenjene akcije, je bil del sredstev pridobljen tudi v manjših akcijah škofijskih Karitas, preostanek pa je prispevala Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Del pomoči se je zbral in razdelil tudi v materialni obliki. Tako so otroci v akciji Pokloni zvezek, ki je v 291 šolah in 94 vrtcih potekala v mesecu maju in juniju, za svoje socialno ogrožene sovrstnike zbrali nekaj več kot 29.000 zvezkov in v  vrtcih dodatno še 136 novih tempera barvic.

V letošnjem letu bodo dodatnih 4.000 zvezkov za socialno ogrožene osnovnošolce poklonili tudi Slovenski skavti. Zvezke so priskrbeli z zbranimi sredstvi iz akcije »Luč miru iz Betlehema«.

Začetek šolskega leta za mnoge socialno ogrožene družine predstavlja hudo finančno breme, saj je že v poletnih mesecih potrebno pokriti stroške za nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov. Stroški za posameznega osnovnošolca znašajo tudi več kot 200 EUR, kar je odvisno od šole in razreda. Finančna bremena se za starše mesečno nadaljujejo tudi med šolskim letom. Če je za osnovnošolske otroke največji zalogaj in problem nakup delovnih zvezkov, je za dijake velik problem strošek za prevoze preko celega leta in nakup pripomočkov za strokovne predmete. Še posebej so v velikih težavah družine z enim staršem, velike družine, družine, ki so se zadolžile pri urejanju stanovanjskih pogojev in družine s starši, ki so brezposelni ali prejemajo minimalno oziroma neredno plačo. Družine se za šolske potrebščine nemalokrat tudi zadolžijo in naknadno pridejo po pomoč, ko ne zmorejo odplačati dolga. Karitas v veliki meri pomaga tudi družinam, ki za las izpadejo iz javnih cenzusov pomoči. Pomoč na mnogih lokacijah usklajujemo s CSD in drugimi NVO. Dobro sodelujemo tudi z osnovnimi šolami.

 Akcija zbiranja sredstev v dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo se bo nadaljevala tudi v prihodnjih mesecih, saj Karitas osnovnošolcem pomaga tudi v času prek celega šolskega leta. Med letom je pomoč še posebej namenjena plačilu obšolskih dejavnosti, kosil in prevozov za dijake iz oddaljenih krajev. Še vedno pa zbiramo nove, velike črtaste zvezke ali tempera barvice, ki jih mogoče oddati na najbližji Karitas ali finančna sredstva za pomoč otrokom na transakcijski račun:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, sklic: SI00 3620, namen: Otroci nas potrebujejo.

Zbiranje sredstev poteka tudi prek SMS-sporočilom s ključno besedo ZVEZEK ali ZVEZEK5 na 1919, s katero se daruje 1 EUR ali 5 EUR.

Ob tem še enkrat iskrena zahvala vsem darovalcem in podpornikom dobrodelnih akcij Karitas za pomoč otrokom s šolskimi potrebščinami.

Več informacij: Slovenska karitas, Saša Eržen, tel.: 01/300-59-67, e-naslov: [email protected]

Imre Jerebic

generalni tajnik Slovenske Karitas