Začetek letovanj socialno ogroženih otrok in mladostnikov »Počitnice Biserov« in druga letovanja Karitas

V ponedeljek 15. julija 2018 se bo v Portorožu začelo vsakoletno letovanje Slovenske karitas za socialno ogrožene otroke in mladostnike. Na letovanjih, ki nosijo naslov »Počitnice Biserov«, bo v naslednjih petih tednih letovalo 200 otrok in mladostnikov. Otroke izberejo in posredujejo župnijske Karitas iz celotne Slovenije. Z otroki bo več kot 100 mladih prostovoljcev in animatorjev. Od pomladi, preko poletja do jeseni v Portorožu v Sončni hiši potekajo tudi letovanja starejših s 150 udeleženci in letovanja prek 70 socialno ogroženih družin. Karitas vsako leto od meseca maja do meseca septembra v različnih programih omogoči teden ali vsaj nekaj dni morja več kot 600 socialno ogroženim osebam.

 

Počitnice Biserov za socialno ogrožene otroke

Karitas v poletnem času po različnih krajih organizira vrsto aktivnosti za otroke in družine v stiski, od manjši letovanj ali taborov na morju ali v hribih, delavnic in različnih dni za otroke. Enega iz med večjih programov letovanj, »Počitnice Biserov«, vsako leto v Portorožu izvede Slovenska karitas. Namenjeno je otrokom iz socialno šibkejših in socialno ogroženih družin. Otroci in mladostniki preživijo prijeten teden na morju, daleč stran od njihovih stisk in težav. Večina otrok prihaja iz družin, ki jim Karitas tudi drugače pomaga z materialno pomočjo ali se družine soočajo z drugimi stiskami: smrt staršev, razveze, različne zlorabe, bolezen, invalidnost, rejništvo … Otroci so tudi različnih narodnosti in ver, kar pri navezovanju stikov ni nobena ovira. V manjšem številu vključujemo tudi otroke invalide. V letošnjem letu bo tako na morje odšlo preko 200 otrok in mladostnikov iz cele Slovenije. Svojo neprecenljivo vrednost bodo otroci spoznavali tako na plaži ob kopanju, plavanju, kot tudi preko dramskih iger, pogovornih delavnic in velikih iger dneva, ustvarjalnih delavnic, ob obiskih in izkušnjah različnih gostov, veselih večerov, pa tudi preko pogovora z animatorji – mladimi prostovoljci in voditelji. Otroke in mladostnike bo na morju spremljalo 100 mladih prostovoljcev, ki se že ves mesecev pripravljajo na posebnih vikend srečanjih. Pridobili so osnovne veščine in znanja, kako pristopiti k otrokom in mladostnikom, ki živijo v posebnih okoliščinah. Teden bodo svoje talente, čas, pogovore in nasmehe delili z otroki.

 

Misel mamice deklic, ki sta bili lani z nami na letovanju Počitnicah Biserov: »Deklice so bile prijazno sprejete na letovanje. Vaša dobra dela spoštovani animatorji, voditelji in organizatorji, kuharji letovanja BISERI bodo večno zapisana v srčkih in mislih deklic. Omogočili ste jim znanje, sprejetost, obilo topline in predvsem nepozabne počitnice. Naša hvaležnost je neizmerna. Hvala, hvala vam za vse priklicane velike nasmehe. Vsem skupaj in vsakemu zase. Iz vsega srca!«

 

 

Letovanja za družine in starejše

V času poletnih počitnic Slovenska karitas v Sončni hiši v Portorožu organizira tudi letovanja za družine v stiski. Družine, ki se tedensko zamenjajo, prihajajo iz različnih krajev Slovenije. Program v vseh devetih tednih vodijo strokovni delavci (voditelji), v pomoč pa so jim prostovoljci. Skupno letuje preko 70 družin (predvidoma 270 udeležencev) in 80 spremljevalcev (vodje, prostovoljci, kuharice, duhovnik). Pred in po sezoni (maj, junij, september in oktober) pa se v Sočni hiši na strokovno vodenih tednih zbirajo starejši. V letošnjem letu se bo letovanja starejših udeležilo preko 150 starejših.

 

 

Projekt so v večji meri sofinancirani s strani Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter Fundacije Radia 1.         
Najlepše se zahvaljujemo tudi vsem donatorjem, ki so po svojih zmožnostih z različnimi materiali, izdelki ali uporabo njihovih storitev podprli letovanja Počitnic Biserov:

 • Spletna trgovina USTVARJALNI DOTIK D.O.O.
 • ARC-Kranj, d.o.o.
 • Dm drogerie markt d.o.o.
 • KIMI d.o.o.
 • Lekarna Ljubljana
 • Tosama d.o.o.
 • Sberbank
 • Kotany d.o.o.
 • Prvi posredovalci in zazivljenje.si
 • WINTERHALTER GASTRONOM D.O.O.
 • Trgovina Levček
 • Renault Nissan Slovenija d.o.o.