Več kot 8.000 otrok prejelo pomoč s šolskimi potrebščinami

V letošnjem poletju so do konca avgusta škofijske Karitas v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Celju, Murski Soboti in Novemu mestu pomagale 8.086 socialno ogroženim osnovnošolcem in srednješolcem. Skupaj je bilo za pomoč v obliki paketov šolskih potrebščin ter bonov in naročilnic za nakup šolskih potrebščin v avgustu porabljenih 259.130,00 EUR. V letošnjem letu so na škofijskih Karitas po prvih ocenah prejeli za 10 % več prošenj kot v preteklem letu. Pomoč poteka tudi na ravni župnijskih Karitas, za katere bodo podatki znani ob koncu koledarskega leta. Z gotovostjo lahko rečemo, da bo prek Karitas tudi letos več kot 10.000 otrok deležnih pomoči v obliki šolskih potrebščin.

Velik del sredstev za pomoč smo pridobili z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, v kateri se je do sedaj zbralo 113.000,00 EUR. Poleg sredstev iz omenjene akcije, je bil del sredstev pridobljen tudi v akcijah škofijskih Karitas, preostanek pa je prispevala Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO).

Otroci so prejeli tudi zvezke, ki so jih po osnovnih šolah v akciji Pokloni zvezek podarili njihovi sovrstniki. V letošnjem maju in juniju smo skupaj z drugimi pobudami zbrali 39.100 zvezkov. Odziv šol in vrtcev je bil nad pričakovanji. Akcija Pokloni zvezek je potekala v 233 osnovnih šolah in 69 vrtcih po vsej Sloveniji. Na povabilo Karitas so učenci in malčki za sovrstnike zbrali 24.100 zvezkov in več kot 360 kompletov tempera barvic. Poleg svojega prispevka so otroci v podarjene zvezke priložili lepe misli, sporočila ali sliko za otroke v stiski. Karitas ob tej priložnosti izreka veliko zahvalo več kot 970 učiteljem in več kot 300 vzgojiteljem za pripravljenost in spodbudo učencev in malčkov k solidarnosti. Učenci in učitelji OŠ Anotna Tomaža Linharta so zbrali največje število zvezkov in sicer kar 625. Sledila jim je OŠ Alojzija Šuštarja Ljubljana ter OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem. Številni učitelji so izvedli tudi posebne delavnice, v katerih so si otroci ogledali film z naslovom Pokloni zvezek, prebrali resnične zgodbe in se o tem tudi pogovorili: »Pomembno je, da otroci sočustvujejo in so solidarni s svojimi sovrstniki, da spoznajo, da si noben otrok ni izbral družine in okoliščin, v kateri se je rodil in v katerih živi, ter da stiska ni nobena sramota. Vsak se v življenju prej ali slej sreča z velikimi težavami tudi osebno in nujno potrebuje podporo svojega okolja in prav je, da po svojih močeh priskočimo na pomoč ljudem, ki nas potrebujejo«.

Otroci zbirajo zvezke za sovrstnike

Zbirni akciji se je letos prvič pridružila tudi humanitarna ustanova H.O.P.E. in zbrala 15.000 zvezkov. Glavnino zvezkov so sodelavci škofijskih Karitas že razdelili, preostale pa bodo razdelili v teku šolskega leta.

Začetek šolskega leta za mnoge socialno ogrožene družine predstavlja hudo finančno breme, saj je že v poletnih mesecih potrebno pokriti stroške za nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov. Stroški za posameznega osnovnošolca znašajo med 200,00 in 300,00 EUR, kar je odvisno od šole in višine razreda. V primeru srednješolcev so stroški lahko še precej večji. To je seveda šele začetek, saj se bremena za starše mesečno nadaljujejo tudi med šolskim letom. Še posebej so na udaru družine brezposelnih, enostarševske družine, zadolžene družine in družine z več otroki.

Na Karitas se po tovrstno pomoč zadnja leta obrne več kot 10.000 otrok, kar je za boljšo predstavo približno 400 razredov otrok. Leta 2008 smo s šolskimi potrebščinami pomagali približno 6.500 otrokom, v zadnjih letih od začetka gospodarske krize pa številka narašča in je lani dosegla 11.283 otrok. Številnim otrokom pomagajo tudi šole, ki imajo organizirane šolske sklade, pomoč nudijo centri za socialno delo in seveda druge humanitarne organizacije.

Akcija zbiranja sredstev v dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo se bo nadaljevala tudi v prihodnjih mesecih, saj Karitas osnovnošolcem pomaga tudi v času šolskega leta.