Dobrodelna akcija Za srce Afrike 2013 – poročilo z novinarske konference

V prostorih galerije Družina v Ljubljani je v sredo, 21. avgusta 2013 potekala novinarska konferenca, na kateri smo predstavili dobrodelni akciji Slovenske karitas z naslovom Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja s katerima začenjamo vsakoletno v drugi polovici avgusta. Akcija za srce Afrike letos poteka že 8 leto. Zbrana sredstva namenjmo razvojnim projektom na področju oskrbe z vodo in hrano ter zdravstva in šolstva, ki jih izvajmo v sodelovanju s slovenskimi misijonarji v osrednjem delu Afrike. Posamezne projekte sofinacirata tudi Ministrstvo za zunanje zadeve RS in Misijonsko središče.

V uvodu konference je gospod Imre Jerebic, generalni tajnik Slovenske karitas, povedal, da imamo kljub veliki krizi v Sloveniji še vedno tisto osnovno za življenje – imamo zdravo vodo iz pip, zdravstveni sistem je kljub pomanjkljivostim dostopen vsakomur … tega v Afriki namreč velika večina prebivalcev nima.

Posebna gostja na današnji konferenci, je bila misijonarka sestra Bogdana Kavčič, ki je 41 let delovala na misijonih v Ruandi in Burundiju, sedaj pa eno leto že deluje v Centralnoafriški republiki. Na Slovenski karitas skupaj z njo že od vsega začetka te akcije  podpiramo razvojne projekte na področjih zdavstva, šolstva in oskrbe z vodo. Sestra Bogdana Kavčič se je najprej lepo zahvalila vsem slovenskim darovalcem za pomoč. Pravi, da se so srca Slovencev dotaknila Afriških src.

IMG_0250Sestra Bogdana je nato ob fotografijah, skupaj s sodelavko Karitas, predstavila razvojne projekte, ki so bili v zadnjih sedmih letih podprti v državah v osrčju Afrike s pomočjo  darov zbranih preko akcije Za srce Afrike. V teh letih se je v Ruandi in BurMRSS znak večjiundiju pomagalo dograditi in obnoviti 3 zdravstvene centre, ki skupaj oskrbujejo preko 170.000 ljudi, zgradila se je porodnišnica in 8 vodnjakov ter obnovilo in zgradilo šole za mlade (3) iz revnih družin, katerim smo pomagali tudi v Zambiji, Bocvani in na Madagaskarju.

S pomočjo zbranih darov posameznikov, podjetij in s SMS sporočili, pa smo v lanskoletni akciji in ob pomoči misijonarjev smo v Kigaliju v  Ruandi podprli začetek gradnje nove osnovne šole za otroke iz revnih družin za katere bo pouk potekal dvoizmenjsko. Sedaj je šola zgrajena do strehe. V Rwisabiju v Burundiju smo s pomočjo 30 domačinov podprli obnovo dotrajane osnovne šole z 20-imi učilnicami, ki jo je letos obiskovalo 2.300 otrok. Zagotovili smo novo streho, vrata in okna, popravilo tal, beljenje učilnic in nakup 50 miz s klopmi. Podprli smo tudi zagon domače proizvodnje mila. V Mukungu v Ruandi, smo podprli nakup materiala za obnovo zdravstvenega centra, ki oskrbuje 24.000 ljudi. 50 žena je prinašalo kamenje in pesek. V Mbiriziju v Burundiju smo skupaj z Jožetom Mlinaričem podprli nakup železa in cementa za gradnjo 5-ih dodatnih učilnic srednje šole. Starši so sami prispevali opeko. V enem razredu bo do 70 dijakov. V Kasungu v Malaviju smo podprli nakup pulznega oksimetra in zdravil za ambulanto.

V prihodnjem letu želimo s pomočjo te akcije v Kigaliju v  Ruandi dokončati lani začeto gradnjo šole s sedmimi učilnicami in knjižnico. Za to šolo se bodo zgradile tudi zunanje sanitarije in zbiralnik za deževnico. V vsa dela, ki jih spremlja sestra Vesna Hiti, je vključenih 50 domačinov, ki z zaslužkom lažje preživijo družine. V Mukungu v Ruandi bomo v okviru zdravstvenega centra pomagali z nakupi fižola in moke za podhranjene otroke. V centru vsak mesec sprejmejo več kot 40 kronično podhranjenih otrok v starosti od 2 do 5 let, ki jim pomagajo s 5-imi obroki dnevno. Njihovim mamam bomo nakupili semena in koze. Pomagali bomo tudi bolnikom z aidsom. V Safi v Centralnoafriški republiki, kjer vladajo nemiri in nasilje, bomo v sodelovanju s sestro Bogdano Kavčič, podprli nakup hrane za podhranjene otroke v zdravstvenem centru. Sestre prosijo za riž in sardine, da bodo ti otroci vsaj 3-krat tedensko lahko prišli na topli obrok. Sestra Bogdana je ob tem danes povedala,  da se otrokom, ki so bili kdaj podhranjeni to pozna tudi kasneje pri umskih sposobnostih in tako tudi v šoli.

S. Bogdana je zaključila današnjo konferenco s pregovorom iz Burundija: »Tam, kjer je ljubezen, se s kožo ene bolhe lahko pokrije tudi 5 ljudi.«

Vsi, ki bi želeli pomagati otrokom v osrčju Afrike, lahko svoj dar 1 EUR ali 5 EUR prispevajo z SMS sporočilom AFRIKA ali AFRIKA5 na 1919 ali na Slovensko karitas, Kristanova ulica 1, 1000 LJ, TRR:02140-0015556761, sklic: 2127 namen: Za srce Afrike. Zgibanka s položnico pa bo na voljo tudi v septembrski številki revije Ognjišče.

V sklopu te akcije letos že četrto leto nadaljujemo tudi z zbiranjem mesečnih prispevkov Z delom do dostojnega življenja, ki že 151 družinam v Afriki omogočajo, da z lastnim delom lahko preživijo svoje družine in dostojnejo živijo. Z nami je že 324 slovenskih darovalcev. Tudi s to akcijo nadaljujemo v letošnjem letu.

Dodatne informacije dobite pri gospe Jani Lampe na sedežu Slovenske karitas, tel. 01/300–59–68, GSM: 031/344–481 ali po e-pošti na naslovu: [email protected] ali pa v nadaljevanju v navedenih povezavah:

Zvočni zapisi z novinarske konference:

Izjava g. Imre Jerebic, generalni tajnik

Izjava Jana Lampe, sodelavka Karitas

Izjava sestra Bogdana Kavčič, misijonarka

Odgovori na vprašanja s. Bogdana

Izjava za medije ob začetku dobrodelne akcije Za srce Afrike

Mednarodni razvojni projekti podprti s pomočjo akcij Za srce Afrike in z delom do dostojnega življenja v sliki in besedi:

Projekti v sliki in besedi – PPT (predstavitev z novinarske konference)

Razvojni projekti podprti s strani Karitas (zloženka o projektih)

Z delom do dostojnega življenja v Afriki (opis akcije)

Obrazci za sodelovanje z opisom projektov za lansko in prihodnje leto:

Zgibanka s položnico Za srce Afrike

Z delom do dostojnega življenja_obrazec