Svetovni dan boja proti AIDS-u 2012

Na Slovenski karitas smo v letih 2008 in 2009 izvajali mednarodni projekt ozaveščanja javnosti v Sloveniji o problematiki AIDS-a v Afriki pod geslom “Aids zaznamuje Afriko – Ali nam je mar?”. Ker pa nam ni vseeno za ljudi okužene z virusom HIV, ki so zaradi te bolezni v Afriki potisnjeni v še hujšo revščino in so močno stigmatizirani, želimo tudi letos ob Svetovnem dnevu boja proti AIDS-u, dijake in njihove profesorje ter širšo javnost v Sloveniji, opozoriti na problematiko HIV-a v Afriki in nas vse spodbuditi k izražanju solidarnosti do teh  ljudi.

Na Slovenski karitas želimo sporočiti predvsem, da AIDS ni sam bolezen, ampak je fenomen, ki v državah v razvoju, predvsem v Afriki, ogroža življenje milijonov ljudi in tam vpliva na družine in širšo družbeno strukturo – na šolstvo, zdravstvo, zaposlovanje, migracije in gospodarstvo ter povečuje neenakost med spoloma in socialno izključenost. HIV in AIDS sta v Afriki močno povezana z revščino in jo še poglabljata. Ob tem je močno prisotna stigmatizacija do okuženih s HIV, ki pa okuženim povzroča najhujšo bolečino.

Afriki so še posebej ranljive skupine za okužbo s HIV-om ženske in otroci. Poročilo UNAIDSA-a za 2011 navaja podatke, da danes na svetu živi 3.3 milijonov otrok okuženih z virusom HIV, med njimi jih 90 % živi v Afriki. Vsak dan se še vedno rodi na svetu 1000 otrok okuženih s HIV, ki se večinoma okužijo ob rojstvu ali preko materinega mleka. Le 50 % nosečih HIV pozitivnih žensk ima dostop do zdravil, ki bi lahko preprečile okužbo novorojenčkov. In le 28 % s HIV okuženih otrok prejme zdravila, ki jim pomagajo preživeti. 50 % otrok, ki ne prejmejo teh zdravil, umre pred svojim drugim rojstnim dnem.

Prebivalstvo Afrike in njihove avtoritete potrebujejo sredstva za boj proti pandemiji AIDS-a, sredstva za antiretrovirusna zdravila ter oskrbo ljudi, ki živijo s HIV-om in AIDS-om. Potrebujejo pa tudi sredstva, da ustvarijo pogoje za dolgoročni trajnostni razvoj in posledično za zmanjševanje revščine. Poseben je skupni globalni boj proti revščini  in pandemiji AIDS-a, da se uresniči globalni cilj do 2015, ki je nič novih okužb, nič diskriminacije in nič s HIV-om povezanih smrti.

Cerkev je močno vključena v preventivo in oskrbo okuženih s HIV-om in obolelih za AIDS-om. Več kot četrtino vseh, ki so oboleli za AIDS-om, je oskrbovanih s strani katoliške Cerkve. Še posebej v Afriki, kjer je HIV in AIDS najbolj razširjen, je Cerkev najbolj dejavna. Tudi mednarodna Karitas, kot cerkvena organizacija je zelo dejavna na tem področju.

Na Slovenski Karitas smo v sodelovanju s pokojnim p. Mihom Drevenškom po srednjih šolah v Copperbeltu v Zambiji štiri leta podpirali program osveščanja in preventive mladih pred okužbo s HIV-om in AIDS-om. V Zambiji je kar 15 % vseh prebivalcev okuženih s HIV-om, največ med njimi je mladih, zato je preventiva pred HIV tam zelo pomembna. Slovenska Karitas je podprla tudi projekt mobilne ambulante in oskrbe obolelih za AIDS-om v Malaviju v sodelovanju z Misijonskim središčem Slovenije. Tudi v drugih zdravstvenih centrih v Afriki, ki ji podpira Slovenska Karitas pomagajo obolelim za AIDS-om. Preko trajne mesečne podpore v okviru akcije Z delom do dostojnega življenja, pa slovenske družine podpirajo tudi družine v Burundiju in Ruandi, kjer so starši HIV pozitivni, ki so na ta način dobili delo in plačilo zanj, kar je sicer za okužene osebe zelo težko.

Na Slovenski Karitas smo v teh dneh povabili vse slovenske srednje šole k izvedbi delavnic ozaveščanja o problematiki AIDS-a v Afriki na podlagi gradiv, ki smo jih pripravili. Šole so se lepo odzvale. Sodelavci Slovenske Karitas pa vas, ob svetovnem dnevu boja proti AIDS-u še posebej želimo spodbuditi k izražanju solidarnosti do vseh, ki najbolj trpijo zaradi posledic HIV-a in AIDS-a in revščine v Afriki in tudi drugje po svetu. Ljudje v revnih državah, okuženi s HIV-om, nam lahko odprejo oči, da zmoremo na to problematiko pogledati tudi z drugega zornega kota in da se lahko tudi nam zgodi, da se nekoč znajdemo v tem krogu.

Dodatne informacije  lahko dobite pri gospe Jani Lampe, preko elektronske pošte: [email protected] ali po telefonu 031/344-481