Jožica Roglič prejela osrednjo državno nargrado na področju prostovoljstva

Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk in predsednica Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva Vanda Remškar Pirc sta na svečani podelitvi državnih priznanj ob mednarodnem dnevu prostovoljstva podelila državna priznanja in osrednjo nagrado na področju prostovoljstva za leto 2012.

Osrednjo državno nagrado na področju prostovoljstva za leto 2012 je prelela Jožica Roglič. Jožica Roglič je kot glavna medicinska sestra v zagorskem zdravstvenem domu kmalu ugotovila, da so bile potrebe po osebju veliko večje kot je bilo usposobljenih sester, zato si je pred 44 leti zadala osebni cilj, da bo vsak dan še vsaj eno uro na razpolago človeku v stiski. Ta njena dodatna ura je bila namenjena negi bolnih ali umirajočemu.
Pri Župnijski Karitas Zagorje ob Savi deluje od ustanovitve dalje. V vodstvu OZRK Zagorje jo vidijo kot osebo z izjemnim čutom za humanitarnost in socialo in izpostavljajo njeno skrb za sočloveka. Jožica Roglič v želji čim bolj učinkovito pomagati ljudem v stiski, vsakodnevno aktivno sodeluje z različnimi javnimi službami s področja socialnega varstva, zdravstva in nevladnimi organizacijami.
Njeno delo je bilo skozi zadnja štiri desetletja opaženo tako v lokalni skupnosti kakor tudi v strokovnih krogih in v krogih različnih nevladnih organizacij. Za svoje nesebično delo je bila nagrajena že v sedemdesetih letih. Je prejemnica Srebrnega znaka Rdečega križa Slovenije (1970), Medalje zasluge za narod predsednika SFRJ (1974), prejemnica Zlatega znaka Rdečega križa Jugoslavije (1974), v letu 2009 je prejela občinsko priznanje Srebrno plaketo. Kot dolgoletna požrtvovalna prostovoljka je dobila tudi priznanje Slovenske karitas. V letu 1999 je gospa Roglič prejela tudi zlati znak – priznanje Zbornice zdravstvene nege Slovenije in Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije.