Sodelovanje Karitas na Slovenskih razvojnih dnevih

V času od 22. do 26. januarja 2015 so potekali Slovenski razvojni dnevi, ki jih je letos že šestič organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve RS v sodelovanju s Slogo, platformo nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Razvojni dnevi so bili prvi večji dogodek v Sloveniji v okviru letošnjega Evropskega leta za razvoj, ki poteka pod sloganom “Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost”. Tekom celega leta bodo v Sloveniji in po drugih evropskih državah potekali dogodki, katerih glavni namen je državljanom približati teme mednarodnega razvojnega sodelovanja. V septembru pa bo na mednarodnem nivoju sprejeta nova razvojna agenda za trajnostni razvoj po letu 2015, ko se zaključi obdobje izvajanja Razvojnih ciljev tisočletja.

Osrednji dogodek Slovenskih razvojnih dni je potekal v petek, 23. januarja 2015. V uvodnem nagovoru je minister za zunanje zadeve, gospod Karl Erjavec, povedal da je Slovenija v desetih letih sodelovala z več kot 80 državami in podprla preko 140 razvojnih in humanitarnih projektov slovenskih nevladnih organizacij, med njimi so bili tudi projekti Karitas. Prisotne sta nagovorila tudi evropski komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica ter predsednik Sveta Sloge Eyachew Tefera.

V nadaljevanju je sledila okrogla miza »10 let mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije – kako naprej« namenjena izmenjavi mnenj, izkušenj in pričakovanj različnih slovenskih akterjev na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja v luči prihajajočih sprememb. V razpravi so sodelovali evropski komisar gospod Neven Mimica, državni sekretar veleposlanik Bogdan Benko, predsednica Strokovnega sveta mednarodnega razvojnega sodelovanja in akademske sfere prof. dr. Maja Bučar, predstavnik izvajalcev direktor ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti veleposlanik Damjan Bergant in poslanec Evropskega parlamenta gospod Ivo Vajgl. Kot predstavnik civilne družbe pa je na okrogli mizi sodeloval generalni tajnik Slovenske karitas Imre Jerebic, ki je predstavil razvoj in dosedanje delo Slovenske karitas na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, in sicer na primeru dobre prakse iz območja Zahodnega Balkana, kje je Slovenska karitas začela podpirati razvojne projekte po vojni v letu 2001 in jih podpira še danes (primer Srbije) ter primerih iz podsaharske Afrike, kjer Karitas v sodelovanju s slovenskimi misijonarji podpira daljnoročne projekte s področja oskrbe z vodo in hrano, zdravstva, šolstva ter omogočanja dela za dostojnejše preživetje prebivalstva od leta 2006 dalje (več o projektih Karitas v priponki 1 in priponki 2). Ob tem je poudaril, da smo skupaj močnejši in zmoremo več ter da je za dosego učinkovitosti in daljnoročnosti razvojnih projektov potrebno upoštevati dejanske potrebe lokalnih prebivalcev ter jih partnersko vključevati v vse faze njihove izvedbe. Zahvalil se je tudi Ministrstvu za zunanje zadeve RS, ki je v zadnjih 7-letih podprlo številne projekte Karitas v Afriki in na Balkanu. Več o tem dogodku na spletni strani MZZ.

V teh dneh so imele na različnih dogodkih priložnost predstaviti svoje delo tudi vse slovenske NVO, ki so dejavne na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Z gradivi se je v Mestnem muzeju in na stojnicah na Prešernovem trgu v Ljubljani predstavila tudi Slovenska karitas.

Slovenska karitas v sklopu letošnjega Evropskega leta za razvoj izvedla več aktivnosti namenjenih ozaveščanju javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju. Ena zmed večjih aktivnosti je Tek podnebne solidarnosti, ki ga v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve izvajamo po trenutno 108 slovenskih šolah in vrtcih. V okviru delavnic ozaveščanja in teka so mladi spodbujeni k večjemu razumevanju globalne problematike podnebnih sprememb in kakšna je ob tem naša soodvisnost ter k večji solidarnosti do ljudi v državah v razvoju, ki so zaradi posledic podnebnih sprememb potisnjeni v še večjo revščino. Več o teku podnebne solidarnosti>>