➡️ Študentski tek na grad

➡️ Ljubljanski maraton

➡️ Športni vikend Ljubljanica

➡️ Izvedeni teki po šolah in vrtcih

Obseg ekvatorja: 40.075 km

Število pretečenih km v letu 2011: 28.128 km

Število pretečenih km v šol. letu 2011/12: 33.241,65 km
Celoletni projekt Teka podneben solidarnosti na OŠ Vrhovci: pretečenih kar 4.919.500 km

Število pretečenih km v šol. letu 2012/13: 20.922,36 km

Število pretečenih km na Slovaškem 2012: 2.662,32 km

Število pretečenih km v šol. letu 2012/13: 33.760,55 km

Število pretečenih km v šol. letu 2013/14: 33.764,6 km

Število pretečenih km v šol. letu 2014/15: 53.526 km

Število pretečenih km v šol. letu 2015/16: 46.606,3 km

Število pretečenih km v šol. letu 2016/17: 53.526 km

Število pretečenih km v šol. letu 2017/18: 44.281,46 km

                                                                                                                Število pretečenih km v šol.letu 2018/19:40.409,46 km

Število pretečenih km SKUPAJ: 382.829,29 km

V letu 2011 smo okviru 3-letnega mednarodnega projekta ozaveščanja javnosti v Sloveniji z naslovom “V smeri podnebne pravičnosti v državah v razvoju s poudarkom na podsaharski Afriki” (2010 – 2012), sofinanciranega s strani Evropske komisije in Ministrstva za zunanje zadeve RS, ki smo ga na Slovenski Karitas izvajali v  partnerstvu s Karitas Slovaško, začeli z izvedbo Tek podnebne solidarnosti, kot eno izmed aktivnosti ozaveščanja. K sodelovanju smo povabili šole, vrtce, mlade v okviru Študentskega teka na grad,  splošno javnost pa v okviru Ljubljanskega maratona. S tekom nadaljujemo po šolah in vrtcih tudi po zaključku projekta.

Glavni namen Teka podnebne solidarnosti je, da ljudje tečejo v solidarnosti do ljudi v Afriki, ki jih posledice globalnih podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so s svojim načinom življenja najmanj prispevali k njim. Ob tem s pretečenimi kilometri gradimo kroge solidarnosti okoli planeta Zemlja (dolžina ekvatorja je 40.075 km).

Do sedaj smo skupaj pretekli že 382.829,29 km. Krog solidarnosti okoli planeta Zemlje je tako s pretečenimi kilometri sklenjen že sklenjen 9,5-krat. S tekom pa nadaljujemo tudi v šolskem letu 2019/20. Vse šole in vrtce vabimo k sodelovanju. Prijavite se na [email protected]

PRIJAVNI OBRAZEC TEK 2018-2019
POVRATNI OBRAZEC TEK 2018-2019

Didaktična gradiva, ki so podlaga za izvedbo “Teka podnebne solidarnosti
* navodila za izvedbo Teka podnebne solidarnosti
* navodila Sončnična semena
* zgodba decka Nangira iz Kenije
* foto-govorica, navodila
* dramska zgodba “Popotovanje štrka Simona”
* 8-min dokumentarni film o življenju otrok v Zambiji “Natwange – Veselimo se”
* 3-min pričevanje Zambijskega profesorja o okoljski problematiki J. Mwitwa
* 8-min animirano-dokumentarni fikm “Prihodnost je v naših rokah”
* 7-min sinhronizirani film o dečki Nangiru iz Kenije
* 16-min dokumentarni film ” Poslednice globalnega segrevanja in podnebnih sprememb s poudarkom na Zambiji”

*Ena človeška družina, hrana za vse_Slovenska karitas (didaktična PPS predstavitev o problematiki lakote po svetu)

*Delavnica o lakoti v povezavi z izvedbo teka podbne solidarnosti_navodila za mentorje (navodila za učitelje za izvedbo delavnice)

Teki podnebne solidarnosti potekajo po slovenskih vrtcih , osnovnih in srednjih šolah od leta 2011 dalje. Potekali so tudi v sklopu drugih dogodkov, kot sledi:

V šolskih letih 2010/2011 in 2011/2012, kjer je sodelovalo preko 16.950 mladih. Za ta namen je teklo v letih 2011 in 2012 tudi 2998 študentov na Študentskem teku na grad, preko 170 tekačev v okviru Športnega vikenda Ljubljanica 2011 ter 124 tekačev Ljubljanskega maratona 2011 in 2012. Prav tako je na Slovaškem v letu 2012/2013 potek tek z naslovom “Beh za klimatickú spravodlivosť”, kjer se je v znamenje solidarnosti v letu 2012 pridružilo tudi 11 OŠ in SŠ na Slovaškem, kjer je v znamenje solidarnosti teklo preko 500 tekačev. S tekom smo nadaljevali tudi v vseh naslednjih šolskih letih. V zadnjih 8 letih je pri teku sodelovalo skupaj preko 115.000 mladih iz slovenskih šol in vrtcev skupaj z drugimi solidarnimi tekači (profesorji, učitelji, vzgojitelji, starši, stari straši in drugimi tekači). Hvala vsem za to veliko izraženo solidarnost!

Vendar pa solidarnosti ni nikoli dovolj, zato bomo tudi v tem šolskem letu mlade spodbudili k solidarnosti.

Hvala že v naprej!