Slovenija v treh letih prispevala k boljšim možnostim zaposlitve in h krepitvi socialnih veščin za skoraj 4.000 žensk v Bosni in Hercegovini ter 240 žensk v Srbiji

Slovenska karitas je zaključila z izvedbo dveh triletnih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki sta potekala v sodelovanju z lokalnima Karitas in prispevala k socialnemu in ekonomskemu opolnomočenju 3.989 žensk v Bosni in Hercegovini ter 240 žensk v Srbiji. V letih 2017 do 2019 ju je sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v skupni vrednosti 200.000 EUR. Projekta sta nastala na podlagi potreb žensk v Srbiji in BiH, ki imajo zaradi diskriminacije in nižje stopnje izobrazbe zelo malo možnosti za zaposlitev. Počutijo se negotove, so v podrejenem položaju, izključene pa so tudi pri vsakršnem odločanju v ožji ali širši družbi. Raznovrstne projektne aktivnosti so jim pomagale okrepiti socialne veščine, jim dvignile samozavest ter izboljšale možnosti za zaposlitev in ustvarjanja dohodka. S tem so okrepile tudi svojo vlogo v družini in družbi.

Izjavi vključenih žensk: Ivanka iz Banja Luke, ki je v vojni izgubila moža in ima 6 otrok, je 3 leta obiskovala delavnice. Dejala je: „Delavnice mi pomenijo res veliko. Tukaj se sprostim in razvedrim.“

Danijela Petrović, čebelarka iz Ražnja v Srbiji, je dejala: »Preko natečaja v okviru projekta sem prejela centrifugo in pripomočke za nabiranje cvetnega prahu in vzrejo matic. Veliko mi pomeni. Sedaj, ko sem nekaj dosegla, me okolica gleda drugače. V Srbiji je namreč nenavadno, da ženska nekaj samostojno počne. Za žensko pa je zelo pomembno, da ima svoj denar

Projekt »Opolnomočenje žensk v Bosni in Hercegovini« v skupni vrednosti 108.298 EUR, je potekalv partnerskem sodelovanju s Caritas BiH. Projektne aktivnosti so prispevale k ekonomskemu in socialnemu opolnomočenju 3.989žensk iz območja Sarajeva, Banja Luke in Mostarja. Ženske so bile večinoma brezposelne, osamljene, matere samohranilke, vdove, nekatere so bile žrtve nasilja, druge duševne stiske in podobno.

Na 199 delavnicah je 877 žensk ob pomoči strokovnih delavk in prostovoljcev pridobilo nova znanja in informacije o pravicah, nenasilju, zdravju in medosebni komunikaciji. Pridobile so tudi nove praktične veščine in znanja, npr. izdelovanje kreativnih izdelkov, pisanje življenjepisa v okviru prošnje za zaposlitev, kar jim ponuja boljše možnosti za zaposlitev in zaslužek. Tekom udeležbe na delavnicah so postale bolj samozavestne, odprte in komunikativne, postale so tudi prijateljice, ki pomagajo druga drugi. V okviru projekta je 30 žensk dobilo možnost poklicnega usposabljanja za negovalko, vzgojiteljico ali organizacijo keteringa in 14 izmed njih se je že zaposlilo. S pomočjo individualnih svetovanj in družinskih terapij za preko 3.000 žensk in njihove družinske člane, so bile rešene mnoge stiske teh žensk, izboljšali so se odnosi v družinah, zmanjšala so se stanja depresije, povečala samozavest, itd. Projektne aktivnosti so tako pripomogle k izboljšanju življenjskih razmer vključenih žensk ter njihovega položaja v družini in družbi.

Projekt »Ekonomsko in socialno opolnomočenje žensk na podeželju jugovzhodne Srbije«, v skupni vrednosti135.376 EUR, se je izvajal v partnerskem sodelovanju s Caritas Beogradske nabiskupije in občinami v JV Srbiji, kjer je stopnjabrezposelnosti visoka (tudi do 50 %) in več kot polovico brezposelnih je žensk.

S projektnimi aktivnostmi so bile zagotovljene boljše možnosti za ustvarjanje dohodka in zaposlitve za 240 brezposelnih žensk iz podeželskih občin Aleksinac, Ražanj, Boljevac, Knjaževac. V okviru projekta so bila izvedena izobraževanja na temo poklicnih veščin in pravic žensk ter praktična poklicna usposabljanja s področja turizma, predelave domače hrane, čebelarstva, zdravilnih zelišč in nege na domu, pripravljeni pa so bili tudi priročniki na posamezno temo. 40 žensk je na podlagi najboljših pripravljenih poslovnih iniciativ v sklopu nagradnega natečaja pridobilo material in pripomočke za nadgradnjo že obstoječih družinskih dejavnosti, pri čemer so pomoč s sofinanciranjem v višini 6.000 EUR prejeli tudi od občin v Srbiji. Ženske so obiskale tudi turistično-kmetijske sejme ter posamezna družinska podjetija v Srbiji, kar je pripomoglo k medsebojni izmenjavi izkušenj in znanj. Poleg tega je 36 žensk, ki so se usposobile za poklic negovalke, že dobilo zaposlitev v javnih ali privatnih domovih za starejše. Ob koncu projekta je Karitas pripravila katalog in promocijski video dobrih praks in učinkov projekta na vključene ženske, kar naj bi spodbudilo tudi druge ženske, da se bodo opogumile za družinsko obrt. Projekt tako daljnoročno prispeva k večji ekonomski neodvisnosti žensk v JV Srbiji, izboljšanju njihovih življenjskih razmer in k bolj enakovrednemu položaju v družini in družbi.  

Na Slovenski karitas si bomo tudi v prihodnje prizadevali, da bomo lahko omogočali bolj dostojno življenje ženskam in družinam na območju Zahodnega Balkana. Več o projektih na https://www.karitas.si/mednarodna-pomoc/razvojna-pomoc-jv-evropa/.

mag. Cveto Uršič,

generalni tajnik Slovenske karitas 

Več informacij: [email protected], 01 300 59 68