Razpis za prosto delovno mesto: Samostojni strokovni delavec v programih in projektih

Opis delovnega mesta:

 • samostojno strokovno izvajanje in vodenje socialnih programov ter izvajanje aktivnosti v preventivnih in izobraževalnih projektih,
 • vodenje Projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev,
 • strokovno delo v socialnih projektih in projektu REPATICA (Izvajanje pomoči pri celoviti integraciji oseb s priznanim statusom repatriirane osebe),
 • druga dela glede na naravo in potrebe (pogoje) projekta ali programa

Zaposlitev za določen čas 21 mesecev.
Razpon plačnih razredov: 31-36

Vrste zaposlitve: Polni delovni  čas

Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti po opravljenem strokovnem izpitu iz socialnega varstva

Poskusno delo: DA

Poskusno delo: 4 mesece poskusnega dela

Urnik dela: večizmensko (samo v začetku nove namestitve)

Vozniški izpit: DA

Zahtevano znanje jezikov: slovenski jezik (tekoče), angleški jezik (dobro)

Funkcionalna in specialna znanja oz. posebne zahteve:

 • strokovni delavec ima izobrazbo po 69. členu Zakona o socialnem varstvu v nadaljevanju ZSV in vsaj 2 leti delovnih izkušenj kot strokovni delavec po ZSV na področju socialnega varstva,
 • opravljeno pripravništvo na področju socialnega varstva
 • opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva,
 • vsaj 2 leti delovnih izkušenj kot strokovni delavec po ZSV na področju socialnega varstva
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • znanje vsaj enega svetovnega jezika (pogoj angleščina – dobro)
 • komunikacijske veščine,
 • znanja za delo z računalnikom
 • sposobnost samostojnega strokovnega odločanja v okviru pooblastil,
 • sposobnost vodenja in sodelovanja v skupini,
 • prilagodljiv delovni čas (po potrebi glede na naravo socialnega programa),
 • terensko delo (po potrebi glede na naravo in občasne potrebe projekta).

Potrebna izobrazba:

Strokovni delavci po 69. členu Zakona o socialnem varstvu so delavci, ki so končali višjo ali visoko šolo psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo ter imajo eno leto delovnih izkušenj na področju socialnega varstva, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit po tem zakonu.

Rok za oddajo prijav: 26.3.2024

Vlogi priložite:

 • življenjepis (zaželeno v kronološki obliki), 
 • potrdilo o izobrazbi,
 • dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz socialnega varstva,
 • potrdilo o nekaznovanosti.

Prijave pošljite na:

 • elektronski naslov: [email protected]
  oz. po pošti na naslov: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana