Jožica Ličen (1947-2024) – »Karitas smo oznanjevalci stiske, sočutja do ljudi v stiski«

Po večno plačilo k Bogu odšla JOŽICA LIČEN

V slovenskem prostoru je bila Jožica Ličen poznana kot prostovoljka v mreži Karitas, humanitarna delavka, dolgoletna sodelavka in ravnateljica Škofijske Karitas Koper ter voditeljica kolonije Umetniki za Karitas. Jožica Ličen je sodelovala pri ustanavljanju Karitas v Sloveniji, naredila je izjemen razvoj med prostovoljci. Kot mlada upokojenka je znala vnovnčiti dar služenja človeku v stiski.

Na Škofijski karitas Koper je od vsega začetka zasledovala temeljno poslanstvo Karitas z razvojem župnijskih Karitas in prostovoljstva. Znala se je povezati s strokovnjaki in skrbela za usposabljanje in duhovno oblikovanje za prostovoljce, sodelovanje z občinami in drugimi NVO. Od leta 2018 do 2021 je bila ravnateljica Škofijske karitas Koper, skrbela za starejše, osamljene, matere samohranilke, odvisnike, pomagala z materialno in finančno pomočjo družinam in posameznikom v stiski…, obiskovala kraje v Posočju, ki so jih prizadeli potresi, plazovi, neurja …. Vsako leto je sodelovala pri organizaciji Romanja bolnikov in invalidov na Brezje in drugih romanjih za sodelavce/prostovoljce Škofijske karitas. Njeno delo je bilo vključeno tudi v nastajanje materinskega doma na Cesti, Materinskega doma v Solkanu, Doma karitas v Soči. Pri svojem nesebičnem delu je od blizu spremljala stiske ljudi, ki jih je življenje preizkušalo na različne načine, jim pomagala, jih bodrila ter vlivala voljo. Največ pa se je z ljudmi v stiki srečevala kot tajnica Dekanijska karitas Ajdovščina, vse do leta 2018. Seveda pa je bila tudi kasneje kot prostovoljka v njej še vedno aktivna.

Jožica Ličen je začela z inovativnim projektom v slovenskem in mednarodnem prostoru s projektom Umetniki za Karitas, vodila ga je vse od začetka leta 1995, ki predstavlja vsakoletno mednarodno likovno kolonijo Umetniki za Karitas, prodajne razstave v Sloveniji in tujini (Gorica, Trst, Sarajevo, Dunaj, Bruselj, Rim). Namen projekta je druženje umetnikov v smislu podarjanja časa in talenta za druge, opozarjanje na stiske in z izkupičkom podpora določenemu programu za ljudi v stiki.

Izziv zagotavljanja hrane EU za najbolj ogrožene posameznike je bil za ga. Ličen dodaten izziv. Začelo se je leta 2006 s prvim seminarjem v Rimu, nadaljevalo na slovenski ravni s povezovanjem z Ministrstvom za kmetijstvo RS, MDDSZ RS ter predstavniki Slovenske in Škofijskih karitas. Ga. Ličen je aktivno sodelovala v skupini, ki je pripravljala organizacijo in izvajanje evropskega ukrepa pomoči v hrani. Zavzela se je tako na lokalni, regijski kot tudi nacionalni ravni, izkazala izjemno skrbnost, tenkočutnost in prizadevnost za uspešno izvajanje ukrepa. S svojim znanjem in razumevanjem stisk ter težav posameznikov je neposredno sodelovala pri oblikovanju novega ukrepa pomoči v hrani po letu 2013, ko so države članice Evropske unije razpravljale o prihodnosti tega ukrepa. V prvih letih je ga. Ličen tudi sodelovala pri izvajanju razdeljevanja pomoči najbolj ubogim.

Jožica Ličen je bila stalno prisotna v medijskem prostoru z opozarjanjem na stiske ljudi v naši družbi, spodbujanju solidarnosti in zagovorništvu najbolj ogroženih oseb ter glas Cerkve in usmiljenega Samarijana med nami. O aktualnih stiskah je večkrat spregovorila na Radiu Ognjišče, radio Robin in drugih radiih, sodelovala z RTV Slovenja (Obzorje duha, Sveto in svet), pisala prispevke za tednik Družina in druge časopise. S prispevki je predstavljala podobo Cerkve do ubogih v Slovenski prostor. Z Radiem Ognjišče je kot predstavnica Karitas sodelovala pri dveh pustnih sobotnih iskricah, kjer so poslušalci zbirali sredstva za Mleko za otroke in za pomoč otroški bolnišnici na Stari Gori nad Novo Gorico. S pričetkom socialnih omrežjih pa je vseskozi glas revnih in odrinjenih.

V Komisiji Pravičnost in mir (KPM) je bila Jožica Ličen aktivna od leta 2003 vse do leta 2022. Preko sporočil javnosti je spodbujala solidarnost do ljudi v stiski, v imenu Karitas bila glas najbolj revnih v družbi in s svojim zgledom in sodelovanjem s sodelavci, prostovoljci Karitas bila v službi človekovega dostojanstva. Aktivno je sodelovala pri aktualnih družbenih vprašanjih, se odzivala na vprašanja, kjer je glede na lastne izkušnje, zgodbe ljudi odgovarjala v podporo ljudi v stiski. Poudarjala je, da ljudje v stiski ne potrebujejo samo materialno pomoč, temveč tudi duševno in duhovno, saj je pri svojem delu spoznala, da so velike stiske prav v osamljenosti, zapuščenosti, stigmatizaciji in bolezni.

Jožici Ličen je v svoji 33-letnem prostovoljskem delu pri Karitas izžareva ljubeč obraz človeka v stiski, saj je znala z empatijo pristopiti do človeka v težavi, ga videti, mu prisluhniti in mu na razpoložljive vire pomagati omiliti stisko. Bila je velika zagovornica, da moramo človeka »naučiti loviti ribe« in mu ne samo v nedogled pomagati.

Za svoje delo na področju prostovoljstva in humanitarnih del je prejela številne nagrade. Leta 2019 je postala Častna občanka Občine Ajdovščina. Lani je na Opčinah prejela nagrado Nadje Maganja, namenjeno izjemnim ženskam. Prejela pa je tudi odličje sv. Cirila in Metoda, najvišje priznanje v slovenski Cerkvi, za zvesto služenje Cerkvi med Slovenci.

Kljub temu, da je v njeno življenje posegla bolezen pa je Jožica ostala povezana z Karitasom do zadnjega. Jožica Ličen je z različno pomočjo prinašala upanje in ljudem v stiski omogočila bolj dostojno življenje. Ob njej so bili slišani in razumljeni. Prostovoljno delo v Karitas za pomoč ljudem v stiski je bilo njen način življenja. Jožica Ličen bo ostala del nas sodelavcev in prostovoljcev Karitas, njen srčnost in predanost nam bo vodilo za nadaljnje delo.

Naj ji bo Bog bogat plačnik za vse!