Prva finančna pomoč Karitas ob poplavah iz zbranih darov od posameznikov in podjetij

  1. PRVA FINANČNA POMOČ KARITAS OB POPLAVAH IZ ZBRANIH DAROV OD POSAMEZNIKOV IN PODJETIJ

Karitas je v tem tednu zaključila prvo fazo humanitarne pomoči ob poplavah za gospodinjstva prizadeta ob poplavah in drugih nesrečah, ki so jih povzročile obilne padavine. Škofijske karitas so na osnovi prejetih prošenj 3.104 prizadetih gospodinjstev pomagale v obliki vrednostnih bonov in nakazil na transakcijske račune prizadetih gospodinjstev. Skupna vrednost finančen pomoči Karitas je znašala 1.238.000 EUR. Pomoč na gospodinjstvo je znašala od 100 do 1.000 EUR odvisno od obsega prizadetosti in okoliščin. Večino gospodinjstev so voditelji župnijskih Karitas in prostovoljci predhodno tudi obiskali oziroma se z njimi srečali pri čiščenju ali pri pomoči. Prva humanitarna finančna pomoč karitas je bila namenjena za najnujnejše pripomočke in osnovne potrebščine za življenje, ki so jih gospodinjstva izgubila ob poplavah ter za pripomočke, ki so jih gospodinjstva potrebovala za čiščenje in preprečevanje nadaljnje škode. Celotna finančna pomoč je bila v celoti realizirana iz darov posameznikov in podjetij zbranih na Slovenski karitas.

Struktura prošenj gospodinjstev glede na škodo           
Glede na škodo je 406 stanovanj in hiš popolnoma uničenih, kar predstavlja 13% vseh gospodinjstev, ki so zaprosile za pomoč na škofijskih karitas. Tovrstna gospodinjstva potrebujejo za daljši čas nadomestno namestitev. 51% oziroma 1.568 stanovanj, kjer gospodinjstvo dejansko živi, je bilo poplavljenih, potrebujejo sanacijo in je v njih uničena stanovanjska oprema. 1.130 gospodinjstev ali 36% prosilcev je imelo poplavljeno klet, od tega je imela polovica uničeno infrastrukturo, kot je npr. centralna kurjava, poplavljen avto in drugo večjo škodo. Zaskrbljujoč podatek, ki so ga župnijske karitas zaznale pri zbiranju prošenj, da je vsaj ¼ prizadetih gospodinjstev v novejših naseljih zadolženih za svoje osnovne nepremičnine.

Delež gospodinjstev po območjih         
Glede na prejete prošnje prizadetih gospodinjstev na Škofijskih karitas Celje, Ljubljana, Maribor in Murska Sobota smo jih največ prejeli v Savinjski regiji in sicer 1.446 oziroma 47%, v Ljubljanski in Gorenjski 1.239 prošenj oziroma 40%, v Koroški in Podravski regiji 352 prošenj oziroma 11% in v Pomurski 67 prošenj oziroma 2%.  

2. MATERIALNA POMOČ KARITAS OB POPLAVAH IZ PREJETIH DONACIJ PODJETIJ IN EVROPSKIH KARITAS

Župnijske karitas so na prizadetih območjih razdelile 115 ton hrane, ki so jo poklonili posamezniki in podjetja (mleko, testenine, mesni izdelki, zelenjava, kis, olje, sladkor, sadje in zelenjava, konzervirana hrana,….. ). Dodatno so bila razdeljena tudi čistila, razkužila, orodje za čiščenje, higienski pripomočki, posteljnina, brisače, odeje in gospodinjski aparati. Večji donator materialne pomoči so bile Veledrogerije Ljubljanskih Lekarn, Violeta d.o.o., Paloma, Pivovarna Laško z vodo in Cargo-patner, ki je omogočil prevoze. Hrana in najnujnejše potrebščine so se in se še vedno zbirajo v trgovskih centrih Mercatorja in Hoferja. Včeraj smo skupaj s podjetjem Mercator začeli tudi skupno humanitarno akcijo Najboljši SOSedje skupaj pomagamo. 10% vrednosti označenih izdelkov bo namenjenih za pomoč poplavljenim. Skupaj z materialom v pošiljki iz Karitas Poljske je skupna pomoč v doniranem materialu presegla 318.000 EUR.       

Na prizadetih območjih je v gospodinjstvih tudi 398 razvlaževalcev prostorov. 273 razvlaževalcev so v Slovenijo pripeljali sodelavci Karitas Hrvaške, Poljske, Nemčije, Češke in Madžarske. Dodatno je Slovenska karitas zagotovila še 125 razvlaževalcev. Finančne donacije pa smo ali jih bomo prejeli tudi iz Karitas Avstrije, Hrvaške, BiH, Nemčije, Češke, Slovaške, Poljske in Italije.

Zanimiva je tudi pomoč v balah sena. Do sedaj smo prejeli donacijo več kot 200 bal sena za prizadete kmete.

3. PROSTOVOLJSKA POMOČ

V 22 dneh je več kot 3.000 prostovoljcev Karitas pomagalo prizadetim ob poplavah. Več kot dve tretjini so predstavljali mladi prostovoljci, ki so na delovišča vstopali preko Centra mlade Karitas , ki je deloval v okviru Slovenske karitas in preko 30 koordinatorjev pomoči Karitas v prizadetih občinah.
S prostovoljstvom mladih bomo sodelovali tudi vnaprej in v nadaljevanju glede na potrebe na terenu oblikovali skupine mladih, ki bodo pod vodstvom strokovnjakov/mojstrov pomagale pri obnovi uničenih domov. Predvsem za tiste, ki so najbolj ranljivi – starejši, osamljeni in družine z več otroki.

4. ZBRANI DAROVI POSAMEZNIKOV, PODJETIJ IN USTANOV

Slovenska karitas je do sedaj zbrala 4.363.252,08 EUR prispevkov posameznikov, podjetij in ustanov, za kar se vsem iskreno zahvaljujemo. Največji del donacij predstavljajo darovi posameznikov v višini dobrih 3 mio EUR, od tega so darovalci s 40.220 SMS-ji prispevali 354.975,00 EUR. Drugi največji del so donacije podjetij in ustanov preko 1,3 mio EUR. Med večjimi donatorji so podjetja Panta Rhei Beratungs, Pekarna Pečjak, Delavska hranilnica, Salonit Anhovo, Tiskovno društvo Ognjišče, Loterija Slovenija, d. d., OVB Allfinanz SI d.o.o., ebm-papst Slovenija, Eltima d.o.o, Vizija Holding, Spar Slovenija in podjetje Beneficij d.o.o. Zahvala tudi številnim drugim podjetjem, ki so po svojih močeh prispevala donacije. Za zelo velik prispevek se zahvaljujemo tudi Nogometni zvezi Slovenije, Fundaciji Mateja Mohoriča in Slovenski škofovski konferenci. Večje zneske so prispevali tudi Olimpijski komite Slovenije, Kongregacija šolskih sester, Gibanje Svoboda in mnogi drugi. Pri reševanju stisk odlično sodelujemo tudi s Fundacijo Radia1. Zahvala pa tudi Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, ki se je odzvala po poplavah in omogočila takojšnjo pomoč Karitas na terenu. 
V zadnjih dneh prihajajo tudi sredstva iz naslova nabirke po vseh Cerkvah v Sloveniji. Do sedaj se je iz nabirke treh škofij zbralo 292.268,30 EUR. 
Gre za rekorden obseg do sedaj zbranih donacij na Slovenski karitas, vendar na žalost je na drugi strani tudi rekorden obseg števila prizadetih gospodinjstev in res velikih potreb po pomoči, zato prosimo in spodbujamo še naprej vse ljudi dobre volje, da se pridružijo in pomagajo.

4. NADALJNA POMOČ KARITAS PRIZADETIM GOSPODINJSTVOM OB POPLAVAH

Slovenska karitas je danes sprostila nadaljnjih 1,5 mio EUR iz naslova zbranih donacij posameznikov, podjetij in ustanov za pomoč pri obnovi in nakupu najnujnejše opreme za najbolj prizadeta in socialno šibka gospodinjstva. V prvi polovici naslednjega tedna bodo Škofijske karitas pričele z drugo fazo zbiranja prošenj in razdeljevanja pomoči. Pomoč se bo še posebej fokusirala na gospodinjstva, ki so imela v večjem obsegu uničena stanovanja in opremo ter niso sposobna sama vzpostaviti osnovnih pogojev za bivanje.

Karitas na terenu izvaja tudi psihosocialno svetovanje in spremljanje oškodovanih oseb. Trenutno imamo na terenu štiri usposobljene svetovalke in terapevtke na vseh najbolj prizadetih področjih. Okrevanje bo za nekatere skupine dolgotrajno. Spremljanje gospodinjstev se bo izvajalo vsaj leto dni. Ljudje smo si med seboj različni in se različno odzivamo na izredne okoliščine. Sodelavci Škofijskih Karitas sodelujejo tudi v sedmih mobilnih timih za psihosocialno pomoč Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na Slovenski karitas pomagamo tudi v okviru projekta eSOS-Spletne prepoznave socialnih stisk omogočamo spletna psihosocialna svetovanja tako za ljudi, ki so jih prizadele poplave. Del pomoči je tudi spodbujanje ogroženih gospodinjstev, da uporabijo vse razpoložljive možnosti za prejem državnih sredstev.

Sredstva za pomoč lahko še naprej darujete na:

Slovensko karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0214 0001 5556 761
Koda namena: CHAR
Namen: POMOČ POPLAVE
Sklic: SI00 624

Lahko darujete preko QR kode:

Prispevate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom KARITAS5 na 1919 in prispevate 5 EUR ali KARITAS10 na 1919 in prispevate 10 EUR. Za več informacij obiščite spletno stran karitas.si.

Iz srca hvala za vsak dar in sočutje s poplavljenimi v Sloveniji, ki nas zelo potrebujejo.

Hvala za objavo in lepo pozdrav,

Peter Tomažič
generalni tajnik Slovenske karitas

Za dodatne informacije se lahko obrnete na [email protected], 031 344 481.