Poziv Evropski uniji v boju proti revščini

Direktorji oz. predstavniki 49 nacionalnih Caritas organizacij iz cele Evrope, med njimi tudi iz Slovenije (Slovenska karitas), pozivajo Svet Evrope, da pokaže jasno zavezo za boj proti revščini na svetu na svojem zasedanju, ki poteka 27. in 28. maja 2013 v Bruslju. Predstavniki nacionalnih Caritas, ki smo se 23. in 24. maja 2013 srečali na letni regionalni konferenci v Bruslju, vztrajamo, da mora EU pokazati odgovornost v boju proti revščini po preteku Razvojnih ciljev tisočletja v letu 2015.

Letna regionalna konferenca Caritas Europe 2013 je sprejela sledečo resolucijo:

»Lakota in podhranjenost sta najbolj kruti in konkretni obliki revščine. Caritas Europa zato poziva Evropsko unijo, da obravnava kot prvi cilj bodočega razvojnega okvira, dostop do zadostne količine hrane za vse ljudi. Regionalna konferenca Caritas Europa poziva Evropsko unijo, njene inštitucije in države članice, da zagotovijo, da bo s pomočjo vsakega prihodnjega razvojnega okvira, svet brez lakote postal realnost.«

»Spodbujamo k spremembi paradigme, v katerem bosta človeško dostojanstvo in celosten človeški razvoj, znotraj okoljskih meja našega planeta, omogočala najrevnejšim, najbolj prikrajšanim ter ljudem potisnjenim na rob družbe, da lahko sodelujejo v skrbeči družbi in živijo v pravičnih in trajnostnih gospodarstvih.«

»Caritas Europa poziva vse Evropske države, da izpolnijo svojo vlogo in  odgovornosti v boju proti revščini in marginalizaciji v spreminjajočem se svetu.«

Sporočilo urednikom:

Mednarodna skupnost se bliža pomembnemu trenutku v zgodovini mednarodnega sodelovanja. Po zaključku razvojnih ciljev tisočletja (MDGs) v letu 2015, mora iti oblikovan nov program (agenda) kot izraz trajajoče zaveze boja proti revščini in zagotavljanju človeškega dostojanstva za vsakega državljana sveta. Prvi koraki pri oblikovanju evropskih stališč bodo sprejeti v teh dneh, 27. in 28. maja 2013 v Bruslju, v okviru srečanja Sveta za zunanje zadeve (FAC). Zato, regionalna konferenca Caritas Europa v Bruslju vztraja pri vlogi in odgovornosti  EU v boju proti revščini in odrinjenosti v spreminjajočem se svetu.

Caritas Europa je mreža 49 Caritasovih organizacij, ki delujejo na ozemlju 46 držav v Evropi. Vsakodnevno rešujejo stiske, s katerimi se soočajo ranljive skupine ljudi. Organizacija Caritas je pristna in aktivna v vsaki državi v Evropi, z dobro razvitimi nacionalnimi in lokalnimi strukturami, ki so usmerjene v pomoč revnim.

Prevod je pripravila Jana Lampe, [email protected]