Pokloni zvezek – zbiranje zvezkov po osnovnih šolah in vrtcih

Pred nami so še zadnji šolski dnevi. Misli učencev, dijakov so že na počitnicah. Na Slovenski karitas ob koncu šolskega leta že peto leto po vrsti vabimo osnovne šole in vrtce k sodelovanju in zbiranju zvezkov v okviru dobrodelne akcije Pokloni zvezek. Z akcijo želimo učence, otroke spodbuditi k solidarnosti do sovrstnikov med nami, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin. V lanskem letu smo v dobrodelni akciji Pokloni zvezek zbrali 23.634 zvezkov. Akcija je potekala na 226 – ih osnovnih šolah in v 46 – ih vrtcih, pridružili pa so se je tudi druge ustanove, podjetja in posamezniki.

Na Karitas se vsako leto obrnejo številne družine, ki potrebujejo pomoč tudi pri nakupu šolskih potrebščin. Vse večji problem v takih družinah so brezposelnost, bolezen enega izmed staršev ali nenadne nesreče. Veliko pa je tudi enostarševskih družin. Tako kot že vrsto let bo pomoč pri šolskih potrebščinah potrebovalo več kot 10.000 osnovnošolcev. Karitas bo tem družinam razdelila pakete s potrebščinami in delovnimi zvezki, nekaterim pa tudi bone ali pomoč pri plačilu položnice za šolske potrebščine. K tej pomoči bodo s sporočilom ali risbami sovrstnikov priloženi tudi zvezki, ki jih bodo v okviru akcije Pokloni zvezek zbrali učenci in vrtčevski otroci. Otroci, ki bodo zvezke prejeli, se bodo zelo razveselili sporočila ali risb svojih sovrstnikov.
Ko sem prebirala sporočila učencev za sovrstnike, se mi je v spomin vtisnila misel Roka za njegovega sovrstnika: »To, kar imamo, radi drugim damo. Česar se mi veselimo, radi z drugimi delimo. Naj bo zvezek lep in urejen in tisti, ki ga dobi, pameten in naučen.«

Vsak izmed nas je povabljen, da pomaga družinam in otrokom v stiski. Vsak človek se v življenju kdaj znajde v težavah. Biti solidaren pomeni priskočiti na pomoč človeku, ki te potrebuje. Načinov za dobra dela in solidarnost med sovrstniki pa je zelo veliko: lahko poklonimo zvezek, lahko komu namenimo lepo besedo ali misel ali pa mu pomagamo pri učenju…

Mojca Urh, sodelavka Slovenske karitas