Aktivnosti na področju preventivnega delovanja

2018:

  • Ozaveščanje o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi v osnovnih in srednjih šolah.

2017:

  • so se izvajale brezplačne preventivne delavnice Bodi pozoren. Bodi previden. za otroke po osnovnih šolah (7. do 9. razreda) in v drugih skupinah za otroke v lokalnem okolju.
  • so se izvajali pogovorni večeri s filmom Nazaj v življenje za vse strokovne delavce in širšo javnost v večjih lokalnih skupnostih po vsej Sloveniji na temo trgovina z otroki.
  • V okviru projekta Bodi pozoren. Bodi previden, ki je bil sofinanciran s strani Urada Vlade RS za komuniciranje, smo v času do 30. aprila 2017 izvajali preventivne aktivnosti ozaveščanja otrok tretje triade osnovne šole ter strokovne in širše javnosti o trgovini z ljudmi, njenih pasteh, samozaščitnem vedenju ter pomembnosti spoštovanja človekovega dostojanstva.

2016:

  • Ozaveščanje o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi v osnovnih in srednjih šolah.
  • Izvedba izobraževanja za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva staršev oz. drugih zakonitih skrbnikov v RS.

2015:

  • Se je izvajal natečaj Bodi pozoren – bodi previden 2015. V natečaju so sodelovali učenci 7., 8. in 9. razredov.