Podrobnejši pregled pomoči Karitas v času epidemije

V zadnjih treh tednih je mreža Karitas po vsej Sloveniji oskrbela 14.367 gospodinjstev. Pri tem je pomoč prejelo tudi 690 novih gospodinjstev. S prilagojenim načinom dela so prostovoljci razdelili 210 ton hrane in higienskih pripomočkov. Kar 20 % pomoči so izjemoma zaradi epidemije dostavili na dom. Dodatno je bila s pokrivanjem najnujnejših položnic realizirana pomoč v skupni višini 53.000 EUR. V razdeljevanje je bilo vključenih več kot 1.500 mlajših prostovoljcev. V tem obdobju je bilo v posameznih občinah 275 izrednih intervencij ob sodelovanju s Civilno zaščito. Intenzivno delujejo tudi izposojevalnice invalidskih pripomočkov, ki pomagajo svojcem pri oskrbi starejših. Po psihosocialno pomoč se je na Karitas v zadnjih treh tednih s telefonskim klicem obrnilo kar 1.320 oseb. V 18 nastanitvenih enotah (materinski domovi, terapevtske skupnosti, zavetišča) je v celodnevni oskrbi 148 uporabnikov. Izvajanje tovrstnih programov je v danih razmerah zelo zahtevno.

Pomoči s hrano in higienskimi pripomočki       
Mreža Karitas je v letu 2019 materialno oskrbovala 44.000 gospodinjstev, od tega je bila dobra polovica družin, ostali pa so posamezniki, med njimi tudi 16.000 starejših. Vsi ti prejemniki pomoči ostajajo na naši skrbi tudi v letošnjem letu.      
Karitas je ob začetku epidemije prilagodila svoje delo z vsemi potrebnimi varnostnimi ukrepi s posamično delitvijo in tudi z dostavo hrane na dom. Vse župnijske Karitas so preklicale redne uporabnike, še posebej starejše, kronične bolnike, mame samohranilke z majhnimi otroki ter druge, ki bi jih znala epidemija in ukrepi še posebej prizadeti. Župnijske karitas so nadaljevale z rednim razdeljevanjem pomoči in v zadnjih treh tednih oskrbele 14.367 gospodinjstev in jih založile s hrano s prve dobave iz evropskega ukrepa za najbolj ogrožene. Za pomoč so zaprosile tudi nove družine, skupaj več kot 690, kjer se je že pojavila izguba zaposlitve ali pa gre za starejše, ki so prepuščeni sami sebi. Razdeljenih je bilo 151 ton osnovnih živil, dopolnjenih z dodatnimi 59 tonami kupljene hrane z namenom zagotavljanja celovitosti in primernega obsega pomoči. V povprečju je bilo 20 % hrane dostavljene na dom, kar je izjemen obseg. Dodatno je bila realizirana pomoč pri plačilu položnic prosilcev in najnujnejšega v skupni višini 53.000 EUR. V razdeljevanje je bilo vključenih več kot 1.500 prostovoljcev predvsem mlajše in srednje generacije. Na poziv young Karitas se je javilo kar 390 mladih prostovoljcev. Mnoge župnijske karitas ter tudi škofijske Karitas v Novem mestu in v Mariboru delujejo v navezi ali neposredno v okviru civilne zaščite ter oskrbujejo izredne primere. V tem obdobju smo imeli 275 izrednih intervencij. Intenzivno delujejo tudi izposojevalnice invalidskih pripomočkov v CE, LJ in NM, ki pomagajo svojcem, ki so vzeli svoje starše iz domov ali bolnic.

Psihosocialna pomoč po telefonu je ena iz med pomembnejših komponent pomoči Karitas ob razglašeni epidemiji, saj se mnogi uporabniki le za silo znajdejo že v normalnih razmerah. Epidemija, še posebej za tiste, ki imajo večje ali manjše težave v duševnem zdravju, predstavlja hudo stisko. Strokovni delavci in usposobljeni prostovoljci v Karitas so v treh tednih sprejeli preko 1.327 klicev in poskušali blažiti nemir in strah ter vzpostavljati varno in podporno okolje. V posebni akciji young Karitas so mladi prostovoljci vzpostavili projekt Povezani na daljavo, kjer mladi nudijo družabništvo osamljenim starejšim preko telefona.

Socialno varstveni programi, ki jih sofinancira MDDSZEM, potekajo prilagojeno. Vsi dnevni centri za brezdomce so zaprti, omogočen pa je hladen obrok ali so vzpostavljene druge alternativne rešitve. Vse svetovalnice naprej delujejo telefonsko. Enako tudi programi za popoldanske aktivnosti mladih z učno pomočjo in dejavnostmi na daljavo. Z uporabniki so strokovni delavci v tovrstnih programih večkrat na teden v telefonskih stikih. V osmih materinskih domovih in eni varni hiši je trenutno nastanjenih 73 mater in otrok. V šestih enotah za zdravljenje odvisnikov je trenutno nameščenih 33 oseb od tega v dveh enotah 14 z 24 urno strokovno oskrbo in v treh enotah 19 oseb z občasno strokovno oskrbo. Zavetišče za brezdomce v Ajdovščini in Mariboru deluje normalno s prepovedjo vstopanja in izstopanja, kar je za brezdomce zelo težko. Trenutno je na teh lokacijah nastanjenih 29 brezdomcev. V integracijski hiši Efrem v Vrbju pri Celju je trenutno v sobah in bivalniku nastanjenih 13 uporabnikov, samskih moških, ki jim grozi brezdomstvo. Delo strokovnih delavcev v socialno varstvenih programih z celodnevno oskrbo je v danih razmerah zelo zahtevno.

V mesecu aprilu intenzivno nadaljujemo s pomočjo socialno ogroženim gospodinjstvom. Trenutno imamo primerno založena skladišča in pričakujemo novo dobavo hrane v mesecu maju. Hvaležni smo za podporo podjetij in darovalcev posameznikov, brez katerih ne bi mogli izvajati pomoči. Prosimo dobre ljudi za nadaljnjo podporo in vabimo k sodelovanju pri pomoči:     

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, SI56 0214 0001 5556 761, Sklic: SI00 931, namen: Pomagajmo preživeti in živeti. Podrobnosti na: https://www.karitas.si/akcije/pomagajmo-preziveti/.