Pomoč Karitas v tretjem tednu razglašene epidemije

V času razglašene epidemije na Karitas redna delitev pomoči za 44.000 socialno ogroženih gospodinjstev po Sloveniji poteka nemoteno. Med prosilci pomoči je tudi več kot 16.000 starejših. Delitev poteka na 310 razdelilnih mestih.

Pri delu sodelavci Karitas upoštevajo vse uradno priporočene ukrepe. Delitev pomoči in hrane se izvaja ob zaščitnih ukrepih za sodelavce in prejemnike pomoči. Zaradi zagotavljanja varnosti predaje pomoči potekajo na prostem, le izjemoma v zaprtih prostorih Karitas. Pomoč se večinoma opravi na vhodu ali z dostavo na dom.
Za bolj tekoče delo je v tem času potrebna predhodna telefonska najava.

Več kot 1.500 prostovoljcev v tem trenutku nudi pomoč na terenu

V zadnjih dveh tednih je pri delitvi redne pomoči sodelovalo več kot 1.500 prostovoljcev.

Rednim prostovoljnim sodelavcem so se v tem času pridružili še novi. Na vabilo za pomoč so se odzvali predvsem mladi in delovno še aktivni prostovoljci in tako prevzeli aktivnosti ter na ta način pomagali zaščititi redne prostovoljce, ki večinoma pripadajo starejši generaciji. Po nekaterih krajih so se v pomoč pri deljenju hrane in higienskih pripomočkov vključili tudi skavti, oratorijski animatorji, mlajši duhovniki in člani drugih skupin v župniji.
Mladi prostovoljci še vedno vabljeni, da se nam pridružite. Prijavite se!

V večjem številu občin je za pomoč ob epidemiji bila vzpostavljena enotna telefonska številka, na katero lahko pokličejo ljudje, ki potrebujejo pomoč. Ob koordinaciji občin in občinskega štaba civilne zaščite pri pomoči sodelujemo tudi humanitarne organizacije.

Po podatkih Slovenske karitas je vsak dan dodatno aktivnih med 80 do 100 prostovoljcev in sodelavcev Karitas, ki v okviru občin pomagajo neposredno prizadetim v epidemiji z dostavo hrane ali drugega najnujnejšega na terenu.

Prav tako sodelujejo pri organiziranih oblikah telefonskega svetovanja in nudenja pogovora starejšim. Vsi, ki bi želeli podpreti redno in izredno pomoč Karitas lahko to storijo v sklopu dobrodelne akcije POMAGAJMO PREŽIVETI IN ŽIVETI. V akciji se zbirajo sredstva za pomoč slovenskim družinam, ki se vsakodnevno znajdejo v materialni stiski. Sredstva zbrana v letošnji akciji bodo namenjena tudi družinam, posameznikom in starejšim, ki so se znašli v materialni stiski zaradi epidemije ali njenih posledic.

Podatki za nakazilo

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana      
Namen: POMAGAJMO PREŽIVETI IN ŽIVETI       
SI56 0214 0001 5556 761, Sklic: SI00 931