Očistimo Slovenijo 2013

Po uspešni akciji Očistimo Slovenijo 2012, Ekologi brez meja, svoje delo usmerjajo v pomoč vsakoletnim lokalnim čistilnim akcijam, ker vejo, da se tovrstne akcije organizirajo že desetletja, jih cenijo in želijo podpreti prizadevanja vseh, ki se na ta način trudijo za čistejše okolje.
Slovensko karitas so prosili, da posredujemo to informacijo vsem svojim župnijskim karitas, ker vedo, da so prostovljci Karitas zelo aktivni tudi na področju skrbi za čistejšo naravo. Prosijo vse, ki bodo v okviru župnijskih karitas letos spomladi organizirali čistilno akcijo, da to prijavijo preko obrazca, ki ga najdete na spletni strani http://ebm.si/p/cistilne/vnosakcije.php. Vse prijavljene akcije bodo prikazane na http://ebm.si/p/cistilne/. Tako želijo vsem prebivalcem Slovenije sporočiti, kje in kdaj bo v letu 2013 organizirana čistilna akcija v njihovem kraju, če bi se ji še kdo želel priključiti.