40 dni brez alkohola – izjava

V sredo, 13. februarja 2013, ob 10.00 je v Galeriji Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani potekala novinarska konferenca, na kateri je Slovenska karitas skupaj z soorganizatorji Javno agencijo RS za varnost prometa in Zavodom Med.Over.Net. predstavila letošnjo akcijo 40 dni brez alkohola.

Akcija 40 dni brez alkohola poteka osmo leto zapored. V smislu letošnjega gesla »Bodimo zgled otrokom in mladostnikom« želimo še posebno poudariti pomen zgleda, tako pri starših, sorodnikih, učiteljih, mentorjih, animatorjih in vseh drugih vzgojiteljih. Zato smo letos k podpori akcije povabili tudi društvo Žarek upanja in Gasilsko zvezo Slovenije – kot eno izmed največjih prostovoljskih organizacij.

Organizatorji v času akcije med 13. februarjem, in 30. marcem vabimo k različnim oblikam solidarnosti: od osebne 40 dnevne odpovedi alkoholu, do tega da v času spodbude doma ne postrežemo alkohola. Povabljena pa so tudi društva, lokalne skupnosti in druge skupine, da na svojih prireditvah v času akcije in če je mogoče tudi preko celega leta ne strežejo alkohola. V ta namen lahko kadarkoli na naslovih organizatorjev dobijo zgibanke, ki jih lahko postavijo na mizo v sklopu svojih prireditev.

Alkoholiziranost je še vedno eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za nastanek najhujših prometnih nesreč. V lanskem letu se je stanje kljub predhodno boljšim podatkom nekoliko poslabšalo, saj je bilo kar 34 % prometnih nesreč s smrtnim izidom povezanih z alkoholom. Povprečna alkoholiziranost pa je bila 1,51 g alkohola na kg krvi. Poleg nadzora in sistema kaznovanja je zato izrednega pomena preventivno delo in aktivnosti, ki dajejo rezultate žal na daljše časovno obdobje, med te spada tudi sedaj že tradicionalna akcija 40dni brez alkohola. Hkrati pa je pomembno opozoriti, da se odnos do alkohola na splošno in tudi v prometu gradi iz družine ven, iz skupine prijateljev, sodelavcev, naših bližnjih. Zato BODIMO ZGLED, ne sodelujmo v prometu, če smo pili alkoholne pijače, niti kot vozniki, niti kot kolesarji ali pešci, ter tako prispevajmo k lastni in tuji varnosti.

Vsi, ki se akcije udeležujejo v obliki 40 dnevne odpovedi alkoholu, lahko svojo udeležbo potrdijo tudi na www.brezalkohola.si. Na njej so zbrane zgodbe, ki so jih ljudje zapisali na forum in seznam organizacij, kam se lahko obrnejo po pomoč.

Splet ima pri reševanju problema alkohola izredno pomembno mesto. Ljudje še vedno niso dovolj odprti, da bi poiskali ustrezno pomoč. Anonimnost, ki jo zagotavljajo forumi, je ključna, da ljudje zberejo pogum in naredijo prvi korak. Najprej prebirajo izkušnje drugih, kasneje se opogumijo in napišejo svoje.

Forum Alkohol, ki deluje na portalu Med.Over.Net, je letu 2012 obiskalo 18.371 ljudi, ki so prebrali več kot 135 tisoč strani objavljene vsebine. Skupaj so napisali 522 komentarjev, v katerih so izražali svoje izkušnje, mnenja in povpraševali za nasvet, kako ukrepati v prihodnje. Posebej zanimiva je zgodba uporabnika, ki je svoje doživljanje od odločitve za odpoved alkoholu do večmesečne abstinence redno zapisoval na forumu in ob tem sčasoma postal tudi svetovalec drugim. Tako se je pridružil vsem, ki mislijo, da za zdravo življenje alkohol ni potreben.

Nataša Sorko, predsednica društva Žarek upanja, je opozorila na trpljenje in stiske otrok, ki živijo v družinah, kjer imajo probleme z alkoholom. Predstavila je rezultate raziskave, ki so jo pripravili na podlagi ankete z vzorcem 13.000 otrok in mladostnikov. Raziskava je pokazala, da 2/3 staršev ve za pitje alkohola svojih otrok in da polovica staršev pitje celo dovoljuje. Začetna starost pitja alkohola se iz generacije v generacijo niža. Raziskave so tudi pokazale, da vsako pitje alkohola pred dopolnjenim 15 letom povečuje verjetnost, da bo oseba imela težave z zasvojenostjo, kar za 4 krat.

Vili Tomat, predstavnik Gasilske zveze Slovenje je navedel, da je v njihovih vrstah preko 133.000 članov od tega jih je preko 28.000 mlajših od 18 let. Izpostavil je hvaležnost mentorjem, ki s svojim zgledom in vzgojo mlade odvračajo od vseh negativnih vplivov, ki jih prinaša ulica – kajenje, alkohol, droge. Poudaril je, da morajo biti vzor mladim predvsem starejši gasilci.

Tudi letos bosta dve romanji, ki jih organizira Slovenska karitas za vse udeležence akcije 40 dni brez alkohola, za zdravljene alkoholike in za vse, ki kakorkoli trpijo zaradi alkohola, in sicer na Brezjah (16. 2. 2013 v sodelovanju s frančiškani) in na Sveti gori pri Novi gorici (10.3.2013).

Kontaktne osebe organizatorjev:

Matic Podržaj, tel. 01/300–59–60, e-naslov: [email protected]
Mateja Markl, tel. 01/400–88–70, e-naslov: [email protected]
Andreja Verovšek, tel. 01/520–50–50, e-naslov: [email protected]