Pomagajmo preživeti in poročilo mreže Karitas za leto 2012

Slovenska karitas letos spomladi že peto leto zapored začenja z vseslovensko dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti, ki je namenjena materialni pomoči v obliki hrane in plačila položnic za osebe, ki jih je prizadela gospodarska kriza in posledična brezposelnost. V letu 2012 smo s pomočjo darovalcev zbrali 157.630,00 €. Odzvala pa so se tudi nekatera podjetja, ki so donacijo podarila v obliki hrane.

Že v letu 2009 smo se na Karitas začeli soočati s posledicami svetovne finančne in gospodarske krize, kar je za nas v nadaljevanju v letih 2010 in 2011 pomenilo povečanje števila uporabnikov, predvsem kot posledica propada številnih večjih in manjših podjetij.

V letu 2012 smo v obliki materialne pomoči z darovi darovalcev, delom prostovoljcev, sredstvi FIHO, ministrstev, lokalnih skupnosti in hrano iz intervencijskih zalog EU v sklopu redne pomoči pomagali 126.440 osebam po vseh slovenskih krajih. Med njimi je bilo 114.723 družin in družinskih članom, 9.736 starejših, 931 migrantov in 1050 brezdomcem. Glavnino pomoči v obliki hrane in higienskih pripomočkov in plačila položnic so prejele družine, ki so v hudih stiskah. Več kot 9.400 prostovoljcev, ki delujejo v 444 župnijskih karitas je ljudem v stiski razdelilo 3.317 ton hrane. Samo v lanskem letu je bilo pomoči v obliki plačila najnujnejših položnic deležnih 17.261 oseb.

Slovenska karitas k solidarnosti poziva še naprej. Stiske brezposelnih in drugih, ki jih je prizadela gospodarska kriza se še poglabljajo.

Darovalci prispevke lahko posredujejo na navedeni naslov:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
TRR: 02140–0015556761 Namen: Pomagajmo preživeti, sklic: 00 930.

Zgibanka s položnico je na voljo na spletni strani www.karitas.si, pa tudi na sedežih župnij in vseh pošt po celotni Sloveniji.

Dodatne informacije dobite pri gospodu Maticu Podržaju na Slovenski karitas, tel. 01/300–59–60/62, e-naslov: [email protected].

 

Poročilo za leto 2012

 

Izjava ga. Renata Žirovnik – ŽK Trbovlje

Nekoč je gospod Imre Jerebic dejal, da bi bilo dobro, da bi imela vsaka župnijska Karitas svojo »kamrico«, kamor bi lahko ljudi v stiski, ki pridejo k nam po pomoč povabili na pogovor. No, nam je župnik pred dvema letoma prijazno odstopil in obnovil te prostore in takrat smo tudi mi dobili svojo »kamrico«. In v to našo»kamrico«, k nam prihajajo ljudje z različnimi stiskami.

Včasih že pogovor pomaga, da začutijo, da v stiski niso sami, da lahko povedo kako hudo je, da konec koncev tukaj odložijo del bremena. Trudimo pa se, da naši sogovorniki skozi socialnodelovni pogovor najdejo nove alternativne rešitve, da drugače razumejo in vidijo situacijo v kateri so se trenutno znašli.

Nekateri pa pridejo tudi z bolj kompleksnimi težavami, kot so duševne težave, razne odvisnosti, ločitve, nerazumevanje in tudi nasilje v družini.  V takšnih primerih potem v procesu pomoči skupaj s sogovornikom sooblikujemo akcijski načrt. Skupaj z njimi in za njih določimo cilj in majhne, vendar konkretne korake, kako priti do zaželenega razpleta. Skozi proces pomoči potem te majhne korake po potrebi tudi preverjamo, prilagajamo, jih spreminjamo in tudi dodajamo.

K nam prihajajo tudi ljudje v stiski, ki z drugimi institucijami sploh ne pridejo v stik. Mnogi pa povedo, da svoje težave najlažje zaupajo prav nam. Kakšen mesec nazaj je k nam prišel starejši moški, ki nam je povedal že več dni spi zunaj na mrzlem in da nima strehe nad glavo. Na tem mestu bi rada povedala, da z Občino Trbovlje zelo dobro sodelujemo in v tem primeru je bil ta gospod takoj nameščen v bivalno enoto.

V zadnjem času žal vse več prihajajo k nam po pomoč delavci s podjetij, ki so razglasila stečaj oz. že več kot tri mesece niso prejeli plač. Za njih potem skupaj s Škofijsko Karitas Celje pripravimo posebne pakete.

Mogoče bi povedala le še to, da na naši župnijski Karitas trikrat na teden delimo tudi kruh. Nekje med dvajset in trideset ljudi pride dvakrat na teden po kruh in pecivo od prejšnjih dni, enkrat tedensko pa delimo svež kruh, ki nam ga odstopijo pekarne.

  1. Izpolnite prijavo in domov boste prejeli položnico.

  * Vsa polja so obvezna

  Ime in priimek

  Naslov

  Poštna številka

  Kraj

  Znesek:

  Namen:

  Poslani podatki bodo hranjeni in uporabljeni izključno za obveščanje o dobrodelnih akcijah in dejavnostih Slovenske karitas.