Tek podnebne solidarnosti 2012/13

Krog solidarnosti okoli planeta Zemlje je sklenjen, še več, sklenili smo že drugi krog, in tako smo skupaj že drugič obkrožili ekvator (80.150 km). Učitelji, profesorji in drugi posamezniki še vedno sporočajo solidarne kilometre. Do sedaj smo skupaj zbrali že 84.954,33 km.
V šolskem letu 2012/13 se je Teku podnebne solidarnosti priključilo 87 osnovnih šol in 11 srednjih šol. K teku pa se je priključilo tudi nekaj vrtcev. Do sedaj so v teh jesenskih mesecih zbrali 20.922,36 km. V nadaljevanju pa si lahko ogledate spletno razstavo fotografij in izdelkov Teka podnebne solidarnosti.

Prisrčna hvala vsem mentorjem, dijakom, učencem in ostalim za vašo solidarnost.

S Teki podnebne solidarnosti smo po osnovnih in srednjih šolah začeli v spomladanskih mesecih leta 2010, nadaljevali v naslednjih dveh šolskih letih tako v Sloveniji kot na Slovaškem, k teku povabili tudi študente, skavte in tekače Ljubljanskega maratona ter druge posameznike. Odziv s strani šol je bil fantastičen, od ust do ust se je Tek podnebne solidarnosti širil naprej do drugih šol in šol s prilagojenim programom. Vse do danes, ko s Tekom podnebne solidarnosti počasi zaključujemo. Na željo učiteljev bodo Teki podnebne solidarnosti po šolah potekali tudi v spomladanskih mesecih leta 2013. V tem času so različne aktivnosti v sklopu Teka podnebne solidarnosti potekale v 126 OŠ in 16 SŠ, poleg njih je sodelovalo 2998 študentov in več sto posameznikov. Vseskozi nas je vodila misel, da je prav solidarnost tista, ki bo pomagala pri odpravljanju podnebnih sprememb. Podnebne spremembe so problem sedanjosti, na katerega vpliva vsak posameznik s svojimi vsakodnevnimi dejanji. Prebivalci revnih dežel s svojim načinom življenja najmanj prispevajo k tem spremembam, občutijo pa hude posledice, ki se odražajo predvsem na njihovem zdravju in pri zagotavljanju osnovnih življenjskih potrebščin, kot sta pitna voda in hrana.

Kljub temu da bomo s Teki podnebne solidarnosti zaključili, naj nas v vsakodnevnem življenju vodi slogan »Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti«.

Osnovne šole

Dvojezična OŠ II Lendava
IV. OŠ Celje
OP Rudolfa Maistra, PŠ Ceršak
OŠ 8 Talcev
OŠ A. Ingoliča Sp. Polskava, PŠ Pragersko
OŠ Antona Šibelja Stjenko
OŠ Bežigrad
OŠ Bičevje
OŠ Borcev za severno mejo Maribor
OŠ Braslovče, POŠ Trnava
OŠ Brežice
OŠ Cerklje ob Krki
OŠ Cirkulane – Zavrč
OŠ Col, PŠ Podkraj
OŠ Cvetka Golarja, PŠ Reteče
OŠ Črna na Koroškem
OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, PŠ Lokavec
OŠ Dobje
OŠ Dobravlje
OŠ Dobravlje, PŠ Šmarje
OŠ Dobravlje, PŠ Vipavski Križ
OŠ Dr. Franceta Prešerna Ribnica, PŠ Dolenja vas
OŠ Drska
OŠ Duplek, POS Zg. Duplek
OŠ Dušana Muniha Most na Soči
OŠ F. S. Finžgarja Lesce, PŠ Begunje
OŠ Fram
OŠ Frana Goloba Prevalje, PŠ Leše
OŠ Gomilsko
OŠ Gustava Šiliha Laporje in vrtec
OŠ Idrija – PP VIOMPP SLIKE 1, SLIKE 2
OŠ Idrija, PŠ Godovič
OŠ II. Murska Sobota
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, PŠ Cven
OŠ Ivana Kavčiča, PŠ Mlinše
OŠ Jurčičevega Drejčka
OŠ Jurija Vege Moravče
OŠ Kamnica
OŠ Komen, PŠ Štanjel
OŠ Koroški Jeklar, POŠ Kotlje
OŠ Koroški Jeklarji
OŠ Križe
OŠ LA Grosuplje, PŠ Št. Jurij
OŠ LA Grosuplje, PŠ Žalna
OŠ Lava
OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, PŠ Šmaje Sap
OŠ Maksa Pleteršnika Pišece
OŠ Mala Nedelja
OŠ Medvode
OŠ Mihe Pintarja Toleda
OŠ Miklavž na Dravskem polju, PŠ Dobrovec
OŠ Minke Namestik – Sonje
OŠ Mokronog, DOC
OŠ Notranjski odred Cerknica
OŠ Odranci, PPS, DOC
OŠ Pivka
OŠ Podgora Kuteževo
OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu
OŠ Pohorskega odreda
OŠ Puconci, POŠ Mačkovci
OŠ Remšnik
OŠ Rudija Mahniča Brkinca, Pregarje
OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, PS Ceršak
OŠ Srečka Kosovela Sežana, PŠ Lokev
OŠ Staneta Žagarja Lipnica
OŠ Stari trg ob Kolpi
OŠ Stična
OŠ Stopice, PŠ Podgrad
OŠ Šmihel, PŠ Birčna vas, PDF
OŠ Šmihel pri Žužemberku
OŠ Šmiklavž
OŠ Toneta Šraja Aljoše
OŠ Velika Dolina
OŠ Vič
OŠ Videm, PŠ Leskovec
OŠ Vodice
OŠ Vodice, PŠ Utik
OŠ Vojnik, PŠ Nova Cerkev
OŠ Voličina
OŠ Vrhovci DOC,
OŠ Žužemberk, PŠ Dvor
POŠ Loka pri Žusmu
PŠ Kompolje
PŠ Šentrupert
PŠ Šmihel
Vrtec Bled

Srednje šole

TŠC Kranj
ESIC Kranj, trgovska šola Kranj
Gimnazija in srednja šola Kočevje
Gimnazija Jesenice
Gimnazija Poljane
Srednja ekonomska šola Ljubljana
Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
ŠC CELJE, Gimnazija Lava
ŠC Celje, SŠ za gradbeništvo in varovanje okolja
ŠČ Ptuj
ŠC Velenje, Šola za storitvene dejavnosti