Karitas zbira in nudi pomoč najbolj prizadetim, status 9. 8. 2023

Sodelavci župnijskih in škofijskih Karitas v teh dneh intenzivno pomagajo gospodinjstvom prizadetih z območjih na Koroškem, v Savinjski dolini, okolici Kamnika. Sodelavci Karitas po obisku prizadetih krajev ocenjujejo, da so posledice poplav resneje prizadele več kot 4.000 gospodinjstev, vsaj 50 hiš pa je v nepopravljivem stanju.

Aktivnosti v teku:

 • pomoč v obliki hrane, higienskih pripomočkov, čistil, brisač
 • razdeljevanje samokolnic, lopat in ostalega orodja za čiščenje,
 • pomoč pri čiščenju stanovanj,
 • razvlaževanje prostorov,
 • razdeljevanje darilnih bonov za trgovske centre,
 • prva faza obnove.

Karitas pomaga s humanitarno pomočjo v obliki hrane, higienskih pripomočkov, čistil, brisač, samokolnic, lopat in ostalega orodja za čiščenje. Na teren je Karitas dostavila tudi prve razvlažilce, ki jih je donirala Caritas Hrvaške. Na škofijske in lokalne Karitas smo že nakazali 300.000 EUR za nakup hrane, higienskih pripomočkov in orodja. Ob tem pričenjamo razdeljevati bone za trgovske centre za nakup najnujnejšega, ki bodo v prvi fazi na voljo več kot 1.000 prizadetim gospodinjstvom.

Pomoč Karitas se nadaljuje s čiščenjem stanovanj pri katerem samo danes sodeluje več kot 210 prostovoljcev YoungCaritas in več kot 500 prostovoljcev župnijskih Karitas. V ospredje prihaja sušenje in dela za preprečevanje nastajanja nadaljnje škode in prva faza obnove. Slovenska karitas je zaradi velikih potreb začela z zbiranjem vlog za prvo humanitarno pomoč za sanacijo objektov iz lastnih zbranih donacij posameznikov in podjetij, kar se bo kasneje upoštevalo pri dodeljevanju javnih sredstev, ko jih bomo prejeli.

Glede vse več vprašanj s strani občin, javnih služb in posameznikov je potrebno javnost seznaniti, da Slovenska karitas še ni prejela nobenih javnih sredstev za pomoč ob poplavah, vemo le to, kar smo izvedeli iz medijev. Razumemo, da ni enostavno in da so vse službe vpete v reševanje akutnih problemov, zato pa pomagamo z donacijami posameznikov in podjetij v največji možni meri in verjamemo, da se bodo v naslednjih dnevih čim hitreje na državni ravni vzpostavila merila, kriteriji in  navodila  za razdeljevanje javnih sredstev, po ustaljeni in preverjeni izkušnjah kot v preteklih poplavah in neurjih.

Na Karitas se javljajo številni prostovoljci in ponudba presega možnosti dela na terenu, ki je vodeno in koordinirano. Na Karitas si prizadevamo, da bi pri čiščenju najprej pomagali tistim, ki so najbolj ranljivi – starejšim, bolnim in družinam z otroki. Do sedaj je sodelovalo več kot 480 prostovoljcev youngCaritas, ki so se pridružili prostovoljcem župnijskih Karitas pri čiščenju in obnovi domov, čiščenju okolice, odstranjevanju posledic plazov in pri zagotavljanju temeljnih potrebščin. Prostovoljci se lahko prijavijo na spletnem obrazcu  PRIJAVA PREKO SPLETNEGA OBRAZCA (KLIK).
OPOZORILO: V ponedeljek ne sprejemamo nenajavljenih skupin, ker jih na terenu ne bomo mogli primerno razporediti. Zato prosimo za predhodno prijavo posameznikov in skupin.

Akcija zbiranja materialne pomoči poteka v trgovskih centrih Mercator in Hofer. V njihovih trgovinah in v centrih Karitas zbiramo zapakirano hrano, ki ne potrebuje hlajenja, higienske pripomočke, čistilna sredstva, krtače in krpe za čiščenje, posteljnino, brisače, papirnate brisače, damske vložke, otroške plenice. V kolikor podjetje želeli donirati materialna sredstva, opremo in podobno, naj se obrne na [email protected], da preverimo ustreznost donacije ter čas in kraj dostave materiala.
OPOZORILO: Glede na obvestila o zlorabah, sporočamo da Karitas finančna sredstva zbira le preko transakcijskega računa in ne na vratih po hišah.

Ljudje potrebujejo pomoč, saj so se znašli v velikih stiskah ob poplavah, ki so povzročile nepredstavljive težave in škode. Ker je stiska zelo velika in neverjetnih razsežnosti prosimo za dodatne donacije, ki bodo porabljene za pomoč in odpravljanje posledic za prizadete v neurjih in poplavah.

Svoj dar lahko posredujete na več načinov:

Nakazilo na TRR račun:

Slovenska karitas
Kristanova ulica 1
1000 Ljubljana
TRR: SI56 0214 0001 5556 761
Koda namena: CHAR
Namen: POMOČ POPLAVE
Sklic: SI00 624
SWIFT BIC KODA: LJBASI2X

SMS na 1919

Svoj prispevek pa lahko prispevate tudi z SMS sporočilom KARITAS5 na 1919 in prispevate 5 EUR ali KARITAS10 na 1919 in prispevate 10 EUR za prizadete v neurjih.

Naročilo položnice na dom

  1. Izpolnite prijavo in domov boste prejeli položnico.

  * Vsa polja so obvezna

  Ime in priimek

  Naslov

  Poštna številka

  Kraj

  Znesek:

  Namen:

  Poslani podatki bodo uporabljeni samo za pošiljanje položnice na vaš naslov. V primeru plačila položnice bomo hranili vaš naslov izključno za obveščanje o dobrodelnih akcijah in dejavnostih Slovenske karitas. Spremembe ali odjavo lahko posredujete na [email protected] ali 01/ 300 59 60.

  lllll

  Izjava Slovenske karitas o varstvu osebnih podatkov

  Nakazilo s pomočjo QR kode:

  QR koda za plačilo v spletni banki:

  mBills denarnica:  Za dodatne informacije se lahko obrnete na [email protected], 031 228 726.

  Več člankov in obvestil o popravah in neurjih: https://www.karitas.si/tag/neurje-2023.


  Bewerbung auf Deutsch

  Die Situation nach dem Sturm und den Überschwemmungen in Slowenien beruhigt sich. Die Verwüstung, die das Wasser hinterlassen hat, bleibt bestehen. Die Caritas der Pfarrei informiert uns über die unglaublichen Ausmaße der Überschwemmungen und Schäden sowie über die außerordentliche Solidarität.

  Während dieser Tage halfen mehr als 430 Karitas-Freiwillige bei der Verteilung von Wasser, Nahrung, Kleidung, Unterkunft für die Bewohner und bei der Reinigung von Wohnungen in der Nähe der betroffenen Gebiete. Dabei haben wir 5. 380 Menschen geholfen. Obwohl ihre eigenen Häuser überflutet wurden, gingen einige Freiwillige der Caritas, um ihren Mitbürgern zu helfen. Einer der Freiwilligen schrieb: “Die Dankbarkeit der Menschen ist unermesslich.” Die Betreuung des betroffenen Haushalts wird in den folgenden Tagen und Wochen fortgesetzt, vor allem durch die Bereitstellung grundlegender Lebensbedingungen.

  „Ich möchte allen mein Beileid und meine Solidarität in diesem schwierigen Moment des Leidens in eurem Land zum Ausdruck bringen. Ihr seid in meinen Gebeten. Ich wünsche Ihnen alles Gute”, sagte Caritas Europa-Präsident Michael Landau.

  Ein Freiwilliger, der in Kärnten mitgeholfen hat, beschreibt: “Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe schon alle meine Tränen vergessen. Gestern Nachmittag wurde die Familie mit Hubschrauber evakuiert. Am Morgen schwebte ihr Haus bereits die Meža hinunter. Heute kamen die jungen Caritas-Freiwilligen. Sie sind wie reines Gold. Wir brauchen so viel arbeitende Hände.

  Sie können hier spenden:

  Caritas Slowenien
  Kristanova ulica 1
  1000 Ljubljana
  IBAN: SI56 0214 0001 5556 761
  Bank adress: NLB d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana
  Verwendungszweckcode: CHAR
  Zielsetzung: HOCHWASSERHILFE
  Referenznummer: SI00 624
  SWIFT BIC CODE: LJBASI2X

  Jede Spende von Ihnen ist willkommen. Lass uns nah beieinander sein. Unterstützen wir alle, die von Überschwemmungen und Erdrutschen betroffen sind.

  Für weitere Informationen, besuchen Sie die Website karitas.si oder die Unterseite https://www.karitas.si/tag/neurje-2023/

  Peter Tomažič
  Generalsekretär der slowenischen Caritas


  Application in English

  The situation after the storm and floods in Slovenia is calming down. The devastation left by the water remains. The parish caritas informs us about the incredible dimensions of the floods and damage, as well as about the extraordinary solidarity.

  During these days, more than 430 Karitas volunteers helped in the distribution of water, food, clothes, accommodation for the residents and in the cleaning of apartments in the vicinity of the affected areas. In doing so, we helped 5,380 people. Despite their own homes flooded homes, some Caritas volunteers went to help their fellow citizens. One of the volunteers wrote: “The gratitude of the people is immeasurable.”

  Assistance to the affected household will continue in the following days and weeks, mainly by providing basic living conditions. At the same time, we are grateful for the great support of donors, who donated 407,183 EUR. The funds are the interventions of the diocesan Caritas in the affected areas.

  I want to express my condolences and solidarity with everyone in this difficult moment of suffering in your country. You are in my prayers. I wish you all the best,” said Caritas Europa President Michael Landau.

  Caritas Internationalis and all members of the Caritas Europa network, especially from neighboring countries, expressed a lot of solidarity, support and sympathy with all those affected by the floods in Slovenia. Caritas Croatia provided 25 machines for drying rooms  and cleaning tools, while Caritas of Austria provided 16 such machines. Similar help, including generators and water pumps, was offered by Caritas Germany and Caritas Italy, where they themselves had recent floods. Caritas Poland will also send us a shipment of drying machines and other humanitarian aid, especially food and hygiene items as well as technical equipment. Caritas Bosnia and Herzegovina and CRS, the American Caritas, also offered help. Particularly touching are the messages of sympathy that come from distant Caritas, which are otherwise helped by Slovenian Caritas, such as Caritas from South Sudan, Rwanda and Kenya.

  A volunteer who helped in Carinthia describes: “I can’t tell you. I’ve already shed all my tears. Late yesterday afternoon, the family was evacuated by helicopter. In the morning, their house was already floating down the Meža river. Today the youngCaritas volunteers came. They are like pure gold. We need working hands so much.

  The young volunteers from youngCaritas add: “All the pain of the affected touches you when they look into your eyes with tears and pain and at the same time with gratitude that we are with them. Please, let’s help them together!” Today, more than 150 YoungCartias young volunteers helped with cleaning in the area of ​​Stahovice, Most pri Komenda, Prevalje, Vrbje and Ločica ob Savinji. So far, more than 250 youngCaritas young volunteers have participated in the cleaning.

  In addition to volunteers and donors, who indicated financial support to bank account, some companies also expressed sympathy and help. We are starting with the campaign to collect material aid in cooperation with the companies Mercator and Hofer. We collect packaged food that does not need refrigeration, hygiene items, cleaning products, brushes and cloths for bedding, cleaning, towels, paper towels, sanitary napkins, baby diapers, brooms and shovels in their stores and in the Caritas centers. We do not collect clothes because we currently have enough in the regional warehouses.

  You can send your contribution to:

  Caritas Slovenia
  Kristanova ulica 1
  1000 Ljubljana
  TRR: SI56 0214 0001 5556 761, NLB
  Purpose code: CHAR
  Purpose: FLOOD ASSISTANCE
  Reference: SI00 624
  SWIFT BIC CODE: LJBASI2X

  Any donation from you will be welcome. Let’s be close to each other. Let’s support all those affected by floods and landslides.

  For more information, visit the website karitas.si or the subpage https://www.karitas.si/tag/neurje-2023/

  Peter Tomažič
  Secretary General of Slovenian Caritas

  For additional information, you can contact [email protected]