Kam napotiti ukrajinske begunce, ki iščejo namestitev?

Posodobljeno: 29. 3. 2022

Simbolna fotografija iz Karitas na Poljske

Če želite pomagati ukrajinskim beguncem, lahko to storite na več načinov in s tem pomagate tudi naši državi, da bo pomoč učinkovita in pravočasna.

EU commission: Information for refugees from Ukraine entering Europe (https://www.karitas.si/wp-content/uploads/2022/03/zastavica.jpgUkranian | український)

Kako postopati in pomagati ukrajinskim beguncem, ki iščejo namestitev v vašem kraju?

 • Praviloma se begunci iz Ukrajine najprej nameščajo v državne kapacitete (trenutno se polni nastanitveni center na Debelem rtiču), naj se zglasijo na najbližji policijski postaji.
 • Če se pojavijo v vašem kraju in želijo namestitev v privatni nastanitvi, se obrnite na lokalno skupnost, ki praviloma koordinira pomoč na lokalni ravni ob izrednih dogodkih in nesrečah, seveda ob pomoči Karitas in drugih humanitarnih organizacij.
 • Če vi kot posameznik lahko nudite zanesljivo in varno zasebno nastanitev obvestite o tem lokalno skupnost, lahko pa tudi najbližjo župnijsko Karitas. Enako velja, če ste že sprejeli begunce v nastanitev.

Oseba, ki namerava v Sloveniji zaprositi za začasno zaščito, izpolni VLOGO ZA ZAČASNO ZAŠČITO in predloži vsa dokazila, ki jih ima na razpolago. To lahko naredi takoj ob samem vstopu v Slovenijo pri policiji ali pa najkasneje v treh dneh po vstopu v Slovenijo pri policiji, na območju katere je nastanjena, ali pri upravni enoti, na območju katere je nastanjena (https://www.gov.si/teme/pomoc-slovenije-drzavljanom-ukrajine).

Kako dolgo lahko begunci iz Ukrajine ostanejo v Sloveniji?

Begunci imajo nasplošno pravico ostati v Sloveniji 90 dni (vizum ni potreben). Ob tem nimajo posebnih pravic, razen nujne zdravstvene oskrbe. Tisti, ki bodo uveljavljali status začasne zaščite, lahko v Sloveniji ostanejo vsaj eno leto, z možnimi podaljšanji dvakrat po 6 mesecev.

Oseba, ki ji je priznana začasna zaščita, ima poleg pravice do začasnega prebivanja v Republiki Sloveniji tudi pravico do:

 • nastanitve in prehrane v nastanitvenih centrih ali denarne pomoči za zasebno nastanitev,
 • zdravstvenega varstva,
 • dela oziroma zaposlitve,
 • izobraževanja,
 • denarne pomoči ali žepnine,
 • združevanja družine,
 • brezplačne pravne pomoči,
 • obveščenosti o pravicah in dolžnostih ter do pomoči pri uveljavljanju pravic iz Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb.

Uredba o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito (veljavna s 25. 3. 2022)

V primeru, da oseba biva na zasebnem naslovu in nima lastnih sredstev, lahko pri Uradu za oskrbo in integracijo migrantov zaprosi za dve finančni pomoči: denarno pomoč (ki je namenjena za preživetje) in denarno pomoč za zasebno nastanitev. Del nove uredbe so tudi priloge, ki jih je potrebno izpolniti in oddati na Urad (skupaj z dokazili …).

Uredba (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0825/uredba-o-nacinu-zagotavljanja-pravic-osebam-z-zacasno-zascito) smiselno dopolnjuje Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0804?sop=2017-01-0804). Za celovito sliko o pravicah in dolžnostih je potrebno upoštevati oba uradna dokumenta.

Podrobnosti glede oddaje vlog bodo kmalu objavljene na https://www.gov.si/teme/pomoc-slovenije-drzavljanom-ukrajine/.

Uredba določa tudi najemno pogodbo ali dogovor o uporabi nepremičnine, ki sta podlaga za izplačilo denarne pomoči v primeru nastanitve pri zasebnikih.

Posebne ugodnosti za begunce iz Ukrajine

 • Osebam, ki se izkažejo z ukrajinskim potnim listom ali osebno izkaznico, ponudniki javnega potniškega prometa (JPP) omogočajo brezplačen prevoz na celotnem območju Slovenije.
 • Vozila do 3.5 tone z ukrajinsko registrsko tablico: tablico je potrebno prijaviti na DARS (na številko 0801503). Brezplačna vinjeta velja za obdobje 7 dni (potem pa jo s ponovnim klicem lahko tudi podaljšajo)

Vseeno velja biti previden, če se sami lotite pomoči

Če imate kot posameznik nastanjeno begunsko družino, se po obvezni prijavi na policiji nujno povežite z lokalno skupnostjo, s Karitas ali z drugo humanitarno organizacijo.

Priporočljivo je, da zasebna namestitev poleg sobe omogoča ločene sanitarije in kuhinjo.

Karitas ni odgovorna za namestitve pri zasebnikih in jih ne financira. Lokalna Karitas pomaga glede na lastne vire: materialna pomoč, družabništvo, svetovalna podpora itd.

Po sklepu Vlade bodo begunci, ki bodo nastanjeni pri zasebnikih, dobili tudi denarno pomoč. Tako, da bodo lahko sami nekaj prispevali tudi za stroške bivanja.

Velja pozornost na nevarnost delovnega izkoriščanja beguncev in trgovanja z ljudmi. Zlorabe smo dolžni preprečiti oz. jih prijaviti na policijo.

Več informacij o pomoči beguncem: