Dobrodelna akcija »Ne pozabimo« za pomoč v JV Evropi 2022

Slovenska karitas v letošnjem postnem času začenja z vsakoletno dobrodelno akcijo Ne pozabimo, ki je letos 15. zapovrstjo. Čeprav je veliko pomoči Karitas sedaj namenjene za trpeče v Ukrajini, pa Slovenska karitas ne bo pozabila na pomoč ljudem v različnih stiskah drugje po svetu in tudi v Sloveniji. Zbrana sredstva v akciji Ne pozabimo so namenjena za pomoč najrevnejšim družinam, otrokom in starejšim na območjih Jugovzhodne Evrope (BiH, Srbija, Severna Makedonija in Albanija), kjer so se ob epidemiji v zadnjih dveh letih socialno-ekonomske razmere še poslabšale. Cene dobrin naraščajo, mnogi so ostali brez zaposlitve ali pa imajo nižje prihodke. Številne družine in tudi starejši z nizkimi pokojninami so v hudi stiski. Pri preživetju jim pomagajo lokalne Karitas in cerkvene ustanove. Lani je Slovenska karitas preko akcije Ne pozabimo zbrala 147.322,69 EUR. Z zbranimi sredstvi so škofijske Karitas preko lokalnih organizacij realizirale sledeče programe pomoči:

Škofijska karitas Ljubljana podpira delovanje ljudske kuhinje v Sarajevu in Zenici v BiH, kjer so lani z dnevnimi obroki pomagali 630 ljudem. 365 družin in posameznikov je prejelo pakete s hrano in higienskimi potrebščinami, tudi na območju Mostarja. Pomoč pri obnovi hiš in kmetijske dejavnosti, je dodatno dosegala 120 družin v okolici Sarajeva, ki so jih prizadele poplave v novembru 2021.

Škofijska karitas Koper v Banja Luki v BiH podpira 50 otrok pri šolanju. Lani je 152 družinam pomagala s paketi hrane, posameznim tudi s kurjavo in pri obnovi hiš. Zagotovila je tudi sredstva za zaščito v času epidemije.

Nadškofijska karitas Maribor letno zagotavlja pakete s hrano in higienskimi pripomočki okoli 740 družinam iz Zrenjanina in Aleksinca v Srbiji. V Aleksincupodpira programa pralnice in nege na domu za 86 starejših in bolnih oseb. 

Škofijska karitas Celje je vSeverni Makedoniji s pomočjo dosegla 2.500 oseb. Družinam je zagotovila pakete s šolskimi in drugimi potrebščinami. V Skopju je podprla delovanje ljudske kuhinje in ambulante za revne brez zavarovanja.

Škofijska karitas Novo mesto v sodelovanju s s. Vido Gerkman podpira delovanje ambulante in nego onemoglih na domu v Gramshu v Albaniji. Pomagali so 1.289 ljudem. Z opremo in obnovo so 39 družinam uredili dostojnejše bivališče. 532 učencev je prejelo šolske potrebščine.

Slovenska karitas iz akcije Ne pozabimo v manjšem delu podpira tudi triletni projekt mednarodnega razvojnega sodelovanja »Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v JV Srbiji«. Projekt se izvaja do oktobra 2023 in ga večinsko sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS. V sklopu projekta se je lani 62 brezposelnih žensk iz občin Knjaževac, Aleksinac in Ražanj, ki se ukvarjajo s predelavo sadja in zelenjave, usposobilo o e-trženju, finančni pismenosti in pravnih okvirih za  mala podjetja. Pridobile so material za obnovo prostorov. Oblikovana je bila blagovna zanamka za embalažo izdelkov. Dobile so možnost promocije in prodaje izdelkov na večjih sejmih v Srbiji in v sklopu študijskega obiska v partnerskih občinah Kočevje in Razkrižje v Sloveniji. Slovensko podjetje Talisman d.o.o., ki je partner projekta pa za njih izdeluje pasterizator, ki jim bo olajšal delo.

Slovenska karitas tudi letos vabi k solidarnosti vse ljudi odprtega srca, da NE POZABIMO na revne v JV Evropi in jim s tem prinesemo nekaj upanja. Na teh območjih Slovenska karitas  nadaljuje z materialno pomočjo in podporo socialnim programom. Darovalci svoj dar lahko nakažejo na:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR : SI56 0214 0001 5556 761

Namen: Pomoč JV Evropa

Sklic: 00 2518

Koda namena:CHAR

BIC banke: LJBASI2X

Obrazec za darovanje na http://www.karitas.si/daruj/donacija/. Položnice so na voljo tudi v župnijah, po Veliki noči pa bodo na voljo tudi v tedniku Družina. HVALA za vsak dar iz srca!

Hvala za objavo in lep pozdrav.                                                        

Peter Tomažič

generalni tajnik Slovenske karitas

Kontakt: [email protected], 031 344 481