Veliko število beguncev povečuje tveganje za delovno izkoriščanje in trgovino z ljudmi!

Slovenska karitas, ki od leta 2006 dalje izvaja projekt »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev«, želi vse, ki bodo v stiku z begunci, opozoriti na možno prisotnost trgovine z ljudmi ter spodbuditi, ki bodo v stiku z begunci, da so pozorni na morebitne pojave izkoriščanja in trgovanja z ljudmi.

Zaradi vojne v Ukrajini je trenutno na poti na tisoče ljudi. Vsake množične migracije predstavljajo veliko nevarnost za pojav trgovine z ljudmi. Organizacije Karitas na meji z Ukrajino opažajo znake, da se kriminalne združbe organizirajo na obeh straneh meje in da je tveganje za trgovino z ljudmi in tihotapljenje veliko. Veliko ljudi ponuja pomoč ranljivim osebam na ukrajinski meji in v državah gostiteljicah, vključno z nastanitvijo v zasebnih prostorih in s prevozom v druge regije ali celo druge države. Težka situacija sproža val človeške solidarnosti in velikodušen sprejem ljudi, ki bežijo pred konflikti. Kljub temu je na mejah in v državah gostiteljicah potrebna vse večja previdnost in pozornost glede vprašanj varovanja in zaščite potencialnih žrtev izkoriščanja.

V Evropi je vsaka 4. žrtev trgovine z ljudmi otrok! Zato so v tej krizi še posebej ranljivi otroci, včasih z družinami, pogosto mladoletniki brez spremstva, ali tisti, ki se izgubijo, so sirote ali iz različnih razlogov potujejo sami. Kriza v Ukrajini, kjer je mnogo sirot, zato močno povečuje tudi možnost tveganja za prisotnost izkoriščanja in trgovanja z otroki.

Tudi v Sloveniji že imamo nameščene begunce iz Ukrajine. Ob tem je pri izvajanju humanitarne pomoči in aktivnosti nameščanja potrebno upoštevati tudi tveganja za izkoriščanje in trgovino z ljudmi. Če takšna vedenja prepoznamo ali utemeljeno sumimo, smo jih dolžni javiti pristojnim službam.

Kdo so potencialne žrtve in kako prepoznati trgovce z ljudmi?

● Žrtve so ranljive osebe, zlasti ženske in otroci brez spremstva, včasih tudi moški, pripradniki manjšin, invalidi in druge ranljive odrasle osebe, predvsem osebe s težavami v duševnem razvoju ali težavami v duševnem zdravju, tudi starejši itd.

● Trgovci z ljudmi ponujajo npr. nastanitev, ki je oddaljena od uradnih kontrolnih točk ali brez povezave z lokalnimi skupnostmi in s humanitarnimi organizacijami (primer: ponudnik namestitve nima želje po prijavi in odjavi nameščene osebe na policiji), ponujajo prevoz ali morda kakšno drugo obliko podpore, zaradi katere jih mora žrtev spremljati na drugo neznano  lokacijo.

Trgovcev z ljudmi na splošno ni lahko opaziti, ne v civilni družbi ne v institucijah. Gre za socialno spretne posameznike in dobro organizirane kriminalne mreže. Pomembno je zagotoviti minimalne varnostne protokole pri zaposlovanju novih oseb in vključevanju prostovoljcev v delo z ranljivimi skupinami (trenutno so to begunci) z namenom, da preprečimo, da bi se trgovci z ljudmi vključili v humanitarno organizacijo kot prostovoljci.

Več informacij o trgovini z ljudmi

Ranljivost migrantov/beguncev v njihovem boju za lastno preživetje (ali preživetje njihovih družin v domovini) je zelo velika in jih lahko pripelje do različnih oblik izkoriščanja in/ali zlorab:
● prisilne ali dogovorjene, prisilne/zgodnje poroke deklic in žensk,
● prostitucija, ko je oseba prisiljena k spolnemu odnosu za denar iz  ekonomskih razlogov,
● prisila k storitvi kaznivih dejanj (izsiljevanje),
● prisilno beračenje,
● suženjstvo in služabništvo (zastonjska delovna sila na kmetiji, v gospodinjstvu ipd.),
● gospodarsko izkoriščanje (zaradi ranljivosti, zaradi administrativnih ovir pri dostopu do zakonitega dela),
● trgovina z otroki z namenom posvojitve otrok.
Pojavljale se bodo lahko tudi lažne agencije za zaposlovanje ter druge spletne ponudbe za delo.
www.karitas.si/pomoc/pomoc-zrtvam-trgovine-z-ljudmi/

Kontaktne številke

Če ste žrtev trgovine z ljudmi ali želite prijaviti kaznivo dejanje, povezano s trgovino z ljudmi, se obrnite na policijo: pokličite telefonsko številko 113 ali anonimno številko policije  080 1200 ali pokličite Slovensko karitas na telefonsko številko 01 300 59 60 ali pišite na [email protected]. Slovenska karitas izvaja program pomoči žrtvam trgovine z ljudmi v sodelovanju s policijo in s sofinanciranjem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Več informacij za medije: [email protected]