Srečanje prve dame Poljske z materami in otroki v materinskem domu Zavoda Pelikan Karitas in s sodelavci Karitas

Slovenska karitas je bila vesela današnjega obiska soproge predsednika Republike Poljske, gospe Agate Kornhauser-Duda, ki je obiskala Materinski dom Zavoda Pelikan – Karitas v Ljubljani. Zavod Pelikan – Karitas že 34 let skrbi za matere z otroki. Od začetka svojega obstoja nudi začasno namestitev in podporo materam v stiski. Njegova naloga je zagotoviti varno zatočišče in strokovno podporo materam, ki so se znašle v težkih življenjskih okoliščinah, kot so nasilje v družini, brezdomstvo, revščina, socialna izključenost. Poleg zagotavljanja osnovnih potreb, kot so hrana, prenočišče in oblačila, materinski dom ponuja tudi različne oblike psihosocialne pomoči, svetovanja, terapevtske dejavnosti in izobraževanja. Materam omogoča, da se ponovno postavijo na lastne noge in izboljšajo svojo življenjsko situacijo, hkrati pa skrbi za dobrobit njihovih otrok. Prva dama Poljske se je v prijetnem razpoloženju srečala z otroki, materami  in zaposlenimi. Zanimala se je predvsem o trenutnih stiskah ženski in otrok, ki prihajajo  v materinski dom. Obiska so se še posebej razveselili otroci, ki jim je obogatila popoldne s prijaznim pogovorom in darili. Ker je po izobrazbi učiteljica, je otroke vprašala, če radi hodijo v šolo in poudarila, da to ni samo prostor, kjer se učimo, ampak tudi prostor, kjer sklepamo prijateljstva, ki ostanejo za celo življenju. Matere pa so ji povedale, da se zelo dobro počutijo v materinskem domu.

Sodelavci Slovenske karitas so ji predstavili tudi ostale humanitarne in socialno-varstvene programe v Sloveniji ter mednarodno pomoč Karitas, ki v ospredje postavljajo človeka v stiski. Ob tej priložnosti so se ji zahvalili za materialno in denarno pomoč, ki so jo Poljaki velikodušno zbrali za Slovence, ki so jih prizadele poplave avgusta 2023. Ga. Agato je zelo  zanimala situacija v Sloveniji, spraševala je o prostovoljcih, beguncih, repatriiranih osebah, o socialno-varstvenih ustanovah idr. Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas, se ji je ob tej priložnosti zahvalil in poudaril, da smo veseli obiska prve dame Republike Poljske, saj smo od lanskega leta s Poljsko povezani na poseben način, zaradi solidarnosti Poljakov Slovencem ob poplavah. Pomoč iz Poljske je neprecenljiva za prizadete v poplavah in je tudi največja pomoč, ki jo je Karitas prejela iz tujine.

Na Poljskem so katoliške župnije zbrale 1,3 milijone EUR za namen pomoči gospodinjstvom v Sloveniji, ki so jih poplave avgusta 2023 najbolj prizadele. Enoletni projekt pomoči v letu 2024 izvajata Caritas Poljska in Slovenska karitas v sodelovanju s Škofijskimi karitas v Gorenjski, Osrednjeslovenski, Savinjski in Koroški regiji. Finančna pomoč je namenjena gospodinjstvom pri sanaciji stanovanj, projekt bo omogočil tudi nadaljevanje psihosocialne pomoči. Gospodinjstva prejmejo finančno pomoč, ki je namenjena sanaciji stanovanj, in psihosocialno svetovanje na terenu. Projektne aktivnosti bodo prispevale k obnovi poplavljenih domov z zagotavljanjem osnovne hišne opreme, k vzpostavitvi dostojnega življenja in k izboljšanju duševnega zdravja posameznikov in družin, ki preživljajo hude stiske.

Gospa Agata Kornhauser-Duda, žena poljskega predsednika, je ob koncu obiska dejala: ”Iskreno se veselim, da sem tukaj z vami in da smo lahko po ujmi pomagali Sloveniji. Velik del finančnih sredstev so bili darovi vernikov.”

Peter Tomažič
generalni tajnik Slovenske karitas