Delavnica Vključujmo tudi izključene

Vabimo vas na delavnico Vključujmo tudi izključene, ki jo bomo izvedli v oblike e-seminarja.

delo na racunalniku, brskanje za informacijami

Delavnica je del aktivnosti mednarodnega projekta socialnega vključevanja INVOLVED, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj in se izvaja v okviru programa sodelovanja Interreg ter povezuje tri slovenske in dve avstrijski Karitas.

INVOLVED je projekt, ki preko prostovoljskega udejstvovanja in inovativnih oblik zaposlitve pomaga težje zaposljivim pri vključevanju v družbo.

Posebno pozornost namenjamo osebam s težavami v duševnem zdravju, zasvojenim, brezdomnim in ženskam, ki so žrtve nasilja.

Na delavnici, ki bo v četrtek, 18. 6. 2020, ob 10. uri preko aplikacije ZOOM*, bomo:

  • Predstavili mednarodni projekt INVOLVED in rezultate študije, ki smo jo izvedli med oktobrom 2019 in majem 2020 ter je raziskovala razmere dolgotrajne brezposelnosti v projektnih regijah v Sloveniji in Avstriji.
  • Povzeli spremenjene okoliščine za dolgotrajno brezposelne osebe v času in tudi po koncu izrednih razmer zaradi epidemije Covid-19.
  • Delili izkušnje strokovnih delavcev in poznavalcev skupin dolgotrajno brezposelnih, med katerimi posebno pozornost namenjamo osebam s težavami v duševnem zdravju, zasvojenim, brezdomnim in ženskam, ki so žrtve nasilja.
  • Predstavili dobro prakso zaposlovanja v Avstriji (Caritas Steiermark).
  • Izmenjali informacije, znanja, veščine s predstavniki organizacij in posamezniki, ki aktivno delujete na področju nevladnih organizacij, javnih inštitucij, zasebnih zavodov in se srečujete z dolgotrajno in težje zaposljivimi osebami.

* Povezavo do Zoom seminarja vam bomo prijavljenim poslali pred začetkom seminarja.
** Delavnica je brezplačna.
*** Za udeležbo je potrebna prijava.

Z vami bodo tudi:

  • Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas,
  • dr. Polona Dremelj, raziskovalka, strokovna sodelavka Inštituta RS za socialno varstvo,
  • projektni sodelavci: Saraja Špec in Helena Golob (Škofijska Karitas Celje), Darko Bračun in Tjaša De Corti (Nadškofijska karitas Maribor) ter Danilo Jesenik Jelenc in Andreja Verovšek (Slovenska karitas) ter
  • gost iz Avstrije, mag. Bernhard Sundl (Caritas Steiermark, Graz).

Prijava