Posnetek novinarske (video)konference za mednarodni projekt INVOLVED

Na novinarski (video)konferenci smo predstavili mednarodni projekt INVOLVED. Projekt preko prostovoljskega udejstvovanja in inovativnih oblik zaposlitve pomaga težje zaposljivim pri vključevanju v družbo.