Humanitarna pomoč Ukrajini – največja akcija za tujino v zgodovini Slovenske karitas

Slovenija je preko Slovenske karitas do sedaj zbrala 3 mio EUR pomoči za Ukrajino in jo v  finančni obliki in 20 humanitarnih pošiljkah v večji meri že posredovala Karitas v Ukrajini.  Gre za največjo humanitarno akcijo namenjeno tujini tako v zgodovini Slovenske karitas kot tudi Slovenije. Poleg številnih posameznikov je pomoč doniralo več kot 350 slovenskih podjetij. Dodatno je Ministrstvo za zunanje zadeve RS prispevalo 200.000 evrov za pomoč Ukrajini preko Caritas Internationalis ter v sodelovanju s Slovensko karitas podprlo tudi projekta za pomoč ukrajinskim beguncem v Moldaviji in na Poljskem v sklopu humanitarnega strateškega partnerstva. Humanitarne potrebe v Ukrajini so se po treh mesecih vojne, ki ji na žalost ni videti konca, zelo povečale. Zato Slovenska karitas prosi za nadaljnjo podporo in nadaljuje z zbiranjem sredstev.  

Na novinarski konferenci smo se imeli možnost v živo srečati z Miro Milavec, Slovenko, ki dela na Karitas SPES v Ukrajini, s katero na Slovenski karitas neposredno sodelujemo pri realizaciji pomoči v in lahko učinkovito odgovarjamo na potrebe ljudi v Ukrajini. Mira je danes povedala: »V imenu Karitas Spes Ukrajina se zahvaljujem vsem državljanom Slovenije za vašo velikodušnost in neizmerno hiter odgovor na stiske v Ukrajini. Humanitarna situacija v državi je zelo težka, ljudje sedaj še bolj potrebujejo pomoč, kot na začetku vojne. Težko je reči, da obstaja varen kotiček v državi. Več kot 8 milijonov je notranje razseljenih ljudi. Karitas SPES se trudi odgovoriti na potrebe 120 tisoč razseljenih v svojih centrih na zahodu države z namestitvijo, psihosocialno pomočjo in osnovnimi potrebščinami, s katerimi ljudem pomaga tudi na obleganih območjih. Začenjamo tudi z obnovo domov … Vsega tega ne bi zmogli brez številnih dobrotnikov in prostovoljcev. Lahko rečem, da je solidarnost dobila nov obraz, katera pomaga videti upanje v tej nesmiselni vojni.«

Slovenska karitas z zbranimi sredstvi pomaga Ukrajini na različne načine in ob tem sodeluje z različnimi donatorji in partnerji na podlagi aktualnih potreb ljudi v Ukrajini. Največji del zbranih sredstev je namenila za humanitarna poziva Karitas SPES Ukrajina in Karitas Ukrajina, ki sta od začetka vojne do danes na različne načine pomagali 1,5 milijona ljudem v Ukrajini. V ta poziva je za humanitarno pomoč prispevalo tudi Ministrstvo za zunanje zadeve RS 200.000 evrov preko Caritas Internationalis. Slovenska karitas je Karitas SPES dodatno nakazala sredstva za pomoč v denarju za 330 revnih družin, ki imajo še možnost kupiti dobrine v trgovinah. Za ženske, ki so pribežale na zahod Ukrajine, pa je podprla nakup dveh večjih toplih gred, da bodo lahko same pridelale zelenjavo, hkrati pa bo to pripomoglo k boljšemu psihosocialnemu počutju žensk.

Danes je na poti iz Slovenije v Ukrajino že 20 pošiljka humanitarne pomoči Slovenske karitas. Skupaj je bilo odposlanih 283 ton materialne pomoči (649 palet). »Največ je bilo pomoči v hrani, ki jo ljudje v Ukrajini tudi najbolj potrebujejo, saj so mnoge trgovine prazne. Ob tem je bilo poslano veliko visoko energijske hrane in tiste, ki se hitro pripravi, kot so mesne konzerve, enolončnice. Pošiljke so vsebovale tudi večje količine higienskih potrebščin, vode, sanitetnega in medicinskega materiala, zdravil ter tudi spalke, armaflekse, nove čevlje, peči in petrolej za ogrevanje zavetišč, ročne svetilke ipd. Slovenska karitas je poskrbela za prevoz humanitarne pomoči do krajev Mukachevo in Lviv. Karitas SPES Ukrajina pa za logistiko te pomoči do ogroženih mest in vasi kot so Harkov, Vinica, Dnipro, Černihiv, Kijev, Buča in drugih,« je povedala Jana Lampe, vodja mednarodne pomoči, ki je dodala, da tako velike solidarnosti na Slovenski karitas še niso občutili ob nobeni humanitarni akciji za tujino.

Materialno pomoč je zbirala mreža župnijskih in škofijskih Karitas v Sloveniji, šole, univerze in druge ustanove. Materialne in finančne donacije je poleg številnih posameznikov prispevalo tudi več kot 350 slovenskih podjetij. Ob tem je Slovenska karitas vesela tudi humanitarne pobude in sodelovanja s SBC – Klubom Slovenskih podjetnikov, ki je preko svoje dobrodelne organizacije Rdeča žoga zbral 101 tisoč evrov pomoči za nakup najnujnejših potrebščine za otroke v Ukrajini in ureditev otroških kotičkov v begunskih centrih Karitas SPES.

˝Kot članica SBC – Kluba slovenskih podjetnikov sem izjemno hvaležna vsem, ki so darovali sredstva za pomoč otrokom. V klubu nismo le podjetniki – v prvi fazi smo ljudje –  starši, sestre, žene, otroci. In ko misel preide na dejstvo, da se vojna dogaja na evropskih tleh, tako blizu –  je edino pomoč odgovorno ravnanje. Še posebej pomembno se nam zdi, da bomo pomoč nudili v trenutku, ko je vojna po večini zapustila naslovnice slovenskih pa tudi svetovnih medijev, trpljenje številnih v Ukrajini pa se nadaljuje,˝ je danes poudarila Katarina Ložar, članica SBC (podjetje Vizija Računovodstvo).

Zelo dragoceni sta bili tudi dve veliki donaciji zdravil s strani Tovarne zdravil Krka d.d. iz Novega mesta v skupni vrednosti 200.000 evrov, ki so jih na podlagi potreb prejele različne bolnice na območju Kijeva, Černihiva,  Kremenčug in v Harkovu s katerimi sodeluje Karitas SPES Ukrajina. Pri zbiranju sredstev in nakupu sanitetnega in drugega medicinskega materiala in aparatur Slovenska karitas sodeluje z Zdravniško zbornico Slovenije, Državljani sveta in Adra Slovenije ter s Slovenskim nefrološkim društvom.

Tudi Misijonsko središče Slovenije je preko Slovenske karitas priskočilo na pomoč Karitas v Ukrajini. Iz programa MIVA so v vrednosti 46.000 evrov podprli nakup dveh kombijev za Škofijski karitas v Lvivu in Vinici, ki ju koristita za evakuacijo ljudi na varna območja in za dostavo humanitarne pomoči na oblegana območja v Ukrajini.

Ukrajino je zaradi vojne zapustilo že okoli šest milijonov beguncev. Pomoč Slovenske karitas sega tudi do beguncev iz Ukrajine, ki so pribežali v sosednje države in v Slovenijo. V sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči z Ministrstvom za zunanje zadeve RS, Slovenska karitas izvaja projekta pomoči beguncem iz Ukrajine v Moldaviji in na Poljskem, vsakega v vrednosti 40.000 evrov. Projekt »Topli obroki za ukrajinske begunce v Moldaviji« bo omogočil prehransko varnost več tisoč beguncem v Moldaviji, projekt »Pomoč s hrano za begunske družine iz Ukrajine na Poljskem« pa okoli 500 begunskim družinam pakete s hrano in tudi higienskimi potrebščinami. 

Dr. Robert Kokalj, vodja Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, je poudaril: “Ko gre za odziv Vlade RS lahko povem, da smo od začetka vojne Ukrajini namenili 3,2 milijona EUR uradne razvojne pomoči in sicer v obliki prispevkov mednarodnim organizacijam, materialne pomoči sosednjim državam, ki se soočajo z visokim pritokom beguncev in podpore bilateralnim projektom naših nevladnih organizacij v sosednjih državah.
Na temo slednjega nas veseli, da sta oba projekta, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve in izvaja Slovenska karitas v vlogi strateškega partnerja na področju mednarodne humanitarne pomoči, učinkovita in usmerjena v naslavljanje nujnih potreb ukrajinskih beguncev na Poljskem in v Moldaviji.”

Pomoč Slovenske karitas Ukrajini in ukrajinskim beguncem v Sloveniji, pa je povzel generalni tajnik Peter Tomažič: Danes mineva pomenljivi 99 dan vojne v Ukrajini, za katero se zdi, da se nikakor ne premika v smeri miru in varnosti za prebivalce. Slovenci smo se poistovetili s stisko Ukrajincev, ker imamo sami tako izkušnjo, ker poznamo grozo, ki se je zgodila v devedesetih na Balkanu in ker se to dogaja pred našim pragom, tukaj v Evropi. Zbranih tri milijone EUR pomoči preko Slovenske karitas, je izjemen odziv, ki mu ni para v zgodovini Slovenske karitas. In je velik izraz sočutja tako posameznikov kot tudi ustanov in podjetij.        
In solidarnost se udejanja tudi v Sloveniji, kjer so v mnoge domove sprejeli begunce iz Ukrajine in jim ponudili gostoljubje. Na Karitas trenutno pomagamo preko 1200 Ukrajincem, največ v Ljubljani, Celju in Mariboru. Pomoč je v obliki hrane, higienskih pripomočkov in bonov. Podpiramo tudi delovanje Ukrajinskega centra v BTC, predvsem delamo z otroki pri učenju slovenskega jezika. Mnogi begunci so v veliki stiski, ker še vedno niso prejeli denarne pomoči in ker živijo v negotovosti.

Slovenska karitas želi še naprej ostati blizu ljudem v Ukrajini, saj so potrebe po pomoči zaradi nadaljevanja vojne vse večje. Nadaljuje z zbiranjem denarnih sredstev na: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, Namen: Pomoč Ukrajini, Sklic: SI00 870. Prispevek v višini 5 EUR ali 10 EUR je mogoče posredovati s SMS sporočilom KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919.

Slovenska karitas je zaskrbljena tudi zaradi posledic, ki jih ima vojna v Ukrajini na prehransko varnost in povečanje revščine v državah Bližnjega Vzhoda in Afrike. Zato skupaj s Caritas Europa poziva vse države donatorice, da naj kljub povečanim stiskam v Evropi, ne zmanjšujejo uradne razvojne pomoči najrevnejšim državam.

Iskrena hvala vsakemu za vsak dar in izraženo solidarnost.

Prosimo vas za objavo! Hvala in lep pozdrav,

Peter Tomažič

generalni tajnik Slovenske karitas

Več informacij za medije: [email protected] , 031 344 481   

Gradivo s konference


Projekte pomoči Ukrajini sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.