Dobrodelna akcija Za srce Afrike 2018 – poročilo z novinarske konference

V prostorih galerije Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani, je 28. avgusta 2018 potekala novinarska konferenca, na kateri smo predstavili dobrodelni akciji Slovenske karitas z naslovom Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja s katerima začenjamo vsakoletno v drugi polovici avgusta.

V uvodu konference je mag. Cveto Uršič iz Slovenske karitas povedal, da Slovenska karitas v drugi polovici avgusta letos začenja z dvema akcijama. Prva je Za srce Afrike, ki letos poteka že trinajsto leto. Namenjena je pomoči najrevnejšim otrokom in družinam v Afriki. Le-ti zaradi splošne revščine, posledic podnebnih sprememb ali konfliktov nimajo osnovnih dobrin in pogojev za preživetje in dostojno življenje. Vse več je lakote, bolezni, mnogi so zaradi preživetja prisiljeni zapustiti svoj dom. Kot odgovor na te potrebe, Karitas z zbranimi sredstvi v sodelovanju s slovenskimi misijonarji, lokalnimi Karitas in ob pomoči domačinov predvsem na revnem podeželju v osrednjem delu Afrike, na eni strani karitas podpira konkretno pomoč z razvojnimi in humanitarnimi projekti s področja oskrbe z vodo in hrano ter zdravstva in šolstva v Afriki, po drugi strani pa s tem da jim pomagamo, da sami zaslužijo za svoje življenje, kar ljudem prinašajo trajno upanje za boljšo prihodnost in razvoj v njihovem domačem okolju.

V nadaljevanju je povedal: »Naš partner pri akciji je revija Ognjišče. Ob tem so ključni dobri ljudje iz Slovenije. Več kot 8.000 ljudi nam vsako leto pomaga tako, da nakaže denar neposredno ali pa daruje preko SMS sporočil. Pomoč nam nudita tudi Ministrstvo za zunanje zadeve in Misijonsko središče.«

V zadnjih dvanajstih letih je bilo s pomočjo zbranih sredstev akcije Za srce Afrike s strani posameznikov in ob dodatni podpori s strani Ministrstva za zunanje zadeve RS in Misijonskega središča v odročnih krajih v posameznih državah Afrike narejen pravi mali čudež. Zgrajenih/obnovljenih in opremljenih je bilo 7 šol in vrtec, 5 zdravstvenih centrov in 3 porodnišnice ter 11 vodnjakov. S hrano je bilo rešenih mnogo življenj podhranjenih otrok, zaradi česar je dosedanja pomoč iz Slovenije, ki dnevno lajša življenje 250.000 ljudem v srcu Afrike, neprecenljive vrednosti. V Afriki je še veliko ljudi, predvsem otrok, ki tudi letos potrebujejo našo pomoč.

Ob tem smo najbolj veseli, ker vidimo, da ima ta naša pomoč konkretne učinke na življenja ljudi v Afriki, da imajo domačini predvsem na revnem podeželju boljše osnovne pogoje za življenje, so bolj samostojni, da se je mnogim povrnilo človekovo dostojanstvo … Ne moremo rešit vseh težav in revščine v Afriki, skupaj z misijonarji in sestrami usmiljenkami, ki so tam prisotni ter ob dobroti Slovencev in tudi s pomočjo države (Ministrstva za zunanje zadeve RS) pa zmoremo pomagat ljudem vsaj na nekaterih območjih, kolikor je v naši moči, da jim priskočimo na pomoč v tistem kar najbolj potrebujejo za razvoj. En rešeno življenje, boljša zgodba ene družine, je za nas nekaj najlepšega. Sredstva, ki pri nas mogoče pomenijo malenkost, so za ljudi v Afriki lahko mesečna plača. Vse kar zberemo v Sloveniji je v Afriki multiplicirano, še posebej pa ker to delajo misijonarji in misijonarke, ker vemo, da sami ne potrebujejo sredstev za plače in gre pri njih vse direktno za pomoč revnim, vsak evro obrnejo dvakrat.

Nato je sodelavka Karitas, Jana Lampe, ki spremlja projekte Za srce Afrike predstavila kaj je bilo narejenega s pomočjo lani zbranih sredstev (161.420,04 EUR) in kakšne so potrebe najrevnejših ljudi v srcu Afrike v letošnjem letu:

Realizacija pomoči akcije Za srce Afrike v letu 2017:

– V Safi v Centralnoafriški republiki smo omogočali nakup hrane za pomoč 117 družinam s podhranjenimi otroci, ki so bili v bolnišnični oskrbi ali so prihajali v center. Sestre v Safi so dejale: »Veliko otrok je preživelo ter se vključilo nazaj v življenje in šolo. Hvala vam!«

– V Kiguhu v Burundiju smo podprli gradnjo vodnjaka za 300 družin, ki imajo sedaj dostop do pitne vode. Eden izmed 50 staršev, ki so pomagali pri gradnji vodnjaka v Kiguhu je dejal: »To je nekaj velikega, kar ste nam preko sestre Bogdane dali dobrotniki!« Sestra pa dodaja: »Pri ljudeh so se že zmanjšale črevesne. V Kiguhu smo tudi nakup medicinske opreme ter napeljavo vode za zdravstveni center, ki oskrbuje 12.000 prebivalcev.

– V Nyangungu in Rwisabiju v Burudniju smo podprli nakup učbenikov za 526 osnovnošolcev in dijakov. Sedaj ima vsak učenec vse učbenike. Kvaliteta pouka se je izboljšala.

– V Ruzo v Burundiju smo v sodelovanju z usmiljenkami pomagali s hrano, semeni, milom, motikami in odejami 208 priseljenim izstradanim družinam, ki so pribežale iz kraja Kirunda zaradi trajajoče suše. Eden izmed beguncev iz Kirunda je dejal: »Najtežji trenutek je bil, ko nismo imeli za preživetje. Lahko bi izgubili življenje. Hvaležni smo sestram v Ruzu, ki so nam rešile življenje«.

– V Mukungu v Ruandi smo v sodelovanju s sestro Vesno Hiti podprli gradnjo sanitarij v porodnišnici, kjer mesečno rodi do 60 žensk in se sedaj lahko dostojno uredijo.

– V Ampitafa na Madagaskarju smo v sodelovanju z Janezom Krmeljem podprli nakup 4,5 ton riža in olja za obrok 250 otrok v šoli, ki večinoma prihajajo od daleč. »Otroci bi stradali do večera in šolski uspeh bi bil zagotovo slabši.«, hvaležni misijonar Janez Krmelj.

S pomočjo akcije  Za srce Afrike 2018 bomo podprli:

– V centru v Safi v Centralnoafriški republiki bomo še naprej mesečno podpirali nakupe hrane za 200 podhranjenih otrok. Podprli bomo tudi gradnjo zunanje jedilnice in ograje okoli centra.

– V Musango v Ruandi bomo v sodelovanju s sestro Anko Burger podprli gradnjo in opremljanje novih prostorov za bolnišnično oskrbo otrok in odraslih za območje s preko 9.000 prebivalci.

– V okrožju Karongi v Ruandi bomo v sodelovanju s Caritas Ruanda in s. Vesno Hiti, ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS, podprli projekt za trajnostno preživetje 600 revnih družin. Prebivalci bodo prejeli koze in semena, varčne glinene peči ter sončne celice z lučjo. Ženske in dekleta se bodo po skupinah usposobile za zagon obrti in v ta namen prejele sredstva.

– V Ruzo in Rwaisabiju v Burudniju, nas sestre prosijo za nakup mikroskopa in aparata za pregled krvi za centra, kjer dnevno oskrbijo preko 600 bolnikov.

– V Ampitafa na Madagaskarju nas Janez Krmelj ponovno prosi za podporo pri nakupu riža za 250 osnovnošolcev.

– V Kiguhu v Burundiju nas župnija skupaj s sestro Bogdano Kavčič prosi za podporo začetnih del pri gradnji dodatnih 6 učilnic osnovne šole.

Darovalci svoj dar Za srce Afrike 1 EUR ali 5 EUR lahko prispevajo s SMS sporočilom AFRIKA ali AFRIKA5 na 1919 ali na Slovensko karitas, Kristanova ulica 1, 1000 LJ, TRR: SI56 02140-0015556761, sklic: SI 00 2127 namen: Za srce Afrike. Zgibanka s položnico bo na voljo tudi v septembrski številki revije Ognjišče. Več na https://www.karitas.si/akcije/za-srce-afrike/. »HVALA Slovenija!«

V sklopu konference je Irma Šinkovec, iz Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, na Ministrstvo za zunanje zadeve RS, da Slovenija kot donatorica z mednarodnim razvojnim sodelovanjem (MRS) prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine in doseganje trajnostnega razvoja in s tem uresničevanje zavez iz Agende 2030. Poleg MRS, Slovenija z mednarodno humanitarno pomočjo (HP) izraža solidarnost s prizadetimi državami in posamezniki, ki se spopadajo z izrednimi razmerami kot posledicami naravnih in drugih nesreč večjih razsežnosti ali oboroženih spopadov. Poudarila je, da je Podsaharska Afrika ena izmed treh prednostnih območij slovenskega razvojnega sodelovanja v skladu z Resolucijo o MRS in HP in da se ob tem osredotočajo predvsem na ekonomsko opolnomočenje žensk, pomoč beguncem, dostop do izobraževanja in zdravstvenih storitev, doseganje prehranske varnosti in dostop do pitne vode. Nato je predstavila tekoče projekte, ki jih v Afriki, podpira Ministrstvo za zunanje zadeve. Ob koncu pa več povedala o projektih, ki jih podpira v sodelovanju s Slovensko karitas. »Slovenska karitas predstavlja pomembnega izvajalca slovenskih razvojnih in humanitarnih projektov, predvsem v regiji Podsaharske Afrike in Zahodnega Balkana. Vse projekte, ki jih je MZZ podprlo v sodelovanju s Slovensko karitas, ocenjujemo kot zelo kakovostne oziroma učinkovite in hkrati trajnostne. V izvedbo projektov so vključeni domačini, kar jim omogoča dodaten zaslužek ter poleg tega tudi odgovornost do doseganja rezultatov projekta. Projekti Slovenske karitas so izvedeni s partnerji, ki so na terenu stalno prisotni, kar prispeva k odličnemu poznavanju lokalnih razmer in potreb in hkrati k trajnosti projektov, saj lokalni partnerji (misijonarji) ostajajo na terenu in skrbijo, da se projekti ne zaključijo po prenehanju financiranja (npr. s strani ministrstva) ter za njihove dolgoročne učinke. Slovenska karitas s svojim delom pomembno prispeva k razvoju tamkajšnjih okolij in izboljšanju življenjskih razmer njihovih prebivalcev.«

V zadnjem delu je bila predstavljena še druga dobrodelna akcija Z delom do dostojnega življenja, ki jo Karitas izvaja hkrati z akcijo Za srce Afrike. Preko te akcije darovalci iz Slovenije s vsakomesečnim darom podpirajo plačilo za delo revnim v Afriki. Kar 548 mesečnih slovenskih darovalcev že omogoča plačilo za redno in občasno delo staršem iz 300 revnih družin v Afriki (Ruandi, Burundiju, Centralni Afriki in na Madagaskarju) ter 14 v Albaniji in 11 na Šrilanki. Revna družina na afriškem podeželju potrebuje dodatnih 24 EUR, v mestu 48 EUR, v Albaniji 50 EUR in na Šrilanki 30 EUR na mesec, da dostojno preživi, da ima dovolj hrane, dostop do zdravil in šolskih potrebščin za otroke. Po osmih letih izvedbe so se mnoge družine že postavile na lastne noge, namesto njih so misijonarji vključili druge revne družine.

Z majhno dnevno odpovedjo, kot je 1 EUR na dan, lahko posamezniku na drugem kontinentu omogočimo redno delo in njegovi družini spremenimo življenje. Tudi letos bomo na ta način podprli nove revne družine v Centralnoafriški republiki, Eritreji, Albaniji in na Šrilanki. Zbiramo tudi mesečni dar za plačilo dela zdravstvenih delavcev in učiteljev na misijonih v Afriki. Lani smo podprli delo 2 zdravstvenih in 3 pedagoških delavcev v Afriki. Vabimo nove mesečne darovalce, kar lahko storijo preko trajnika ali položnic. Podrobnosti v prilogi in na tej strani.

Med nami je bila tudi darovalka, gospa Vera Muha, ki je povedala zakaj se je priključila k akciji Z delom do dostojnega življenja: »Pridružila sem se pred štirimi leti in s svojim darom pomagam družini na Madagaskarju, pri misijonarju Janezu Mesecu. Začela sem z najmanjšim zneskom, potem pa mi razmišljanje, da me znesek za eno družino vendar finančno ne ogroža, ni dalo miru in odtlej prispevam na mesec 24 evrov, kar je dovolj za mesečno plačilo za delo in dostojnejše preživetje ene družine. Na letnih srečanjih, ki jih za nas darovalce organizira Slovenska karitas, sem spoznala več misijonark in misijonarjev, ki so nam predstavili njihovo delovanje na misijonih širše, kot so zdravstvo in šolstvo, kot tudi o pomoči posameznim družinam. S sredstvi družinam pripomorejo k dvigu volje do življenja, do spoznanja ljudi, da lahko s svojim delom sami prehranjujejo svoje otroke, jim omogočijo celo šolanje in so tudi zgled, da se delo splača. Slovenski karitas resnično hvala za idejo, da se pomaga vsej družini in omogoči, da ostanejo družine skupaj in v domačem okolju

Vincent iz Mukunga v Ruandi, eden izmed vključenih staršev v program Z delom do dostojnega življenja je povedal: “Imam ženo in 6 otrok, med katerimi imam tudi invalidnega otroka. Odkar delam pri sestrah ga lahko zdravim. Hčerki, ki je že v srednji šoli, lahko plačam šolnino, ki je draga. Dobil sem človeško dostojanstvo, saj imam možnost, da kupim tudi hrano, milo in obleko. V prihodnje si želim kupiti nekaj zemlje.”

Možnosti za darovanje na tej povezavi. 

Hvala vsem za solidarnost!

Mag. Cveto Uršič,
Generalni tajnik Slovenske karitas

Gradiva z novinarske konference in več o akcijah:

Audio posnetek s tiskovne konference:

Posnetek s tiskovne konference pričetka akcije Za srce Afrike_Karitas

Več informacij:

Jana Lampe
[email protected]
041 344 481