Pomoč Karitas s šolskimi potrebščinami pred pričetkom šolskega leta

Začetek šolskega leta za mnoge socialno ogrožene družine predstavlja hudo finančno breme, saj je že v poletnih mesecih potrebno pokriti stroške za nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov. Stroški za posameznega osnovnošolca znašajo med 200 in 300 EUR, kar je odvisno od šole in razreda. Finančna bremena se za starše mesečno nadaljujejo tudi med šolskim letom.

Težave imajo tudi družine z dijaki, kjer je velik problem strošek za prevoze preko celega leta in nakup pripomočkov za strokovne predmete. Še posebej so v velikih težavah družine z enim staršem, velike družine, družine, ki so se zadolžile pri urejanju stanovanjskih pogojev in družine s starši, ki so brezposelni ali prejemajo minimalno oziroma neredno plačo. Družine se za šolske potrebščine nemalokrat tudi zadolžijo in naknadno pridejo po pomoč, ko ne zmorejo odplačati dolga. Karitas v veliki meri pomaga tudi družinam, ki za las izpadejo iz javnih cenzusov pomoči. Pomoč na mnogih lokacijah usklajujemo s CSD in drugimi NVO. Dobro sodelujemo tudi s številnimi osnovnimi šolami.

V letošnjem poletju so do konca avgusta škofijske Karitas v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Celju, Murski Soboti in Novemu mestu pomagale 8.008 socialno ogroženim otrokom iz 3.094 družin, od tega 6.852 osnovnošolcem in 1.156 dijakom. Letos je bilo skupaj za pomoč v obliki paketov šolskih potrebščin ter bonov in naročilnic za nakup šolskih potrebščin na škofijskih Karitas do sedaj porabljenih 232.503,59 EUR. Pomoč poteka tudi na ravni župnijskih Karitas, za katere bodo podatki o obsegu pomoči znani ob koncu koledarskega leta. Glede na prve podatke in obseg prošenj lahko z gotovostjo rečemo, da bo prek mreže Karitas, ki vključuje tudi župnijske Karitas, za katere še niso na voljo podatki, v letu 2018 deležnih pomoči v obliki šolskih potrebščin približno enako otrok kot v letu 2017, to je skupaj več kot 12.000 otrok.

Velik del sredstev za pomoč smo pridobili z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki se je pričela v mesecu juniju in v kateri se je do sedaj zbralo 125.367 EUR. Veseli smo vsakoletnega odziva darovalcev in hvaležni za njihovo podporo. Del sredstev za pomoč je pridobljen tudi v manjših akcijah škofijskih Karitas, preostanek pa je prispevala Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Del pomoči se je zbral in razdelil tudi v materialni obliki, pri tem gre predvsem za šolske torbe in nove zvezke, ki so jih zbrali otroci v akciji Pokloni zvezek. Potekala je v 260 šolah in 117 vrtcih v mesecih maju in juniju. Tako so otroci za svoje socialno ogrožene sovrstnike zbrali nekaj več kot 29.000 zvezkov in v vrtcih dodatno še 400 novih tempera barvic. Posebna oblika pomoči so tudi botrstva za otroke, v katera je vključenih 212 otrok. Izvajajo se v škofijskih Karitas v Kopru, Mariboru in Ljubljani.

Akcija zbiranja sredstev v dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo se bo nadaljevala tudi v prihodnjih mesecih, saj Karitas osnovnošolcem pomaga tudi med celotnim šolskim letom. Med letom je pomoč še posebej namenjena plačilu obšolskih dejavnosti in kosil za učence in dijake ter prevozov za dijake iz oddaljenih krajev. Še vedno pa zbiramo nove, velike črtaste zvezke ali tempera barvice, ki jih mogoče oddati na najbližji Karitas ali finančna sredstva za pomoč otrokom na TRR:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, sklic: SI00 3620, namen: Otroci nas potrebujejo.

Zbiranje sredstev preko celega leta poteka tudi prek SMS-sporočilom s ključno besedo ZVEZEK ali ZVEZEK5 na 1919, s katero se daruje 1 EUR ali 5 EUR.

Iskrena hvala vsem darovalcem za darovano pomoč otrokom, ki potrebujejo šolske potrebščine.

Več informacij:
Slovenska karitas,
Saša Eržen,
tel.: 01/300-59-69/60,
e-naslov: [email protected]

mag. Cveto Uršič
generalni tajnik Slovenske karitas