Začetek dobrodelne akcije Otroci nas potrebujejo

Slovenska Karitas pred zaključkom šolskega leta pričenja z dobrodelno akcijo za pomoč otrokom, ki potrebujejo šolske potrebščine, z naslovom »OTROCI NAS POTREBUJEJO«. Zbrana sredstva bodo tudi letos namenjena pomoči več kot 6500 osnovnošolcem po vsej Sloveniji. Oblike pomoči so zelo različne: od zvezkov, bonov ali naročilnic za šolske potrebščine, do pomoči pri plačilu šole v naravi. V akcijo želimo vključiti tudi družine, ki za las izpadejo iz različnih oblik pomoči v šoli in na CSD, pa zaradi težkih okoliščin, v katerih živijo, svojim otrokom ne zmorejo zagotoviti najnujnejših pogojev za osnovno šolanje. Po pomoč se v poletnih mesecih družine v stiski lahko obrnejo na Škofijske Karitas, ki pomoč tudi realizirajo.

Karitas je lansko leto 23.608 otrokom v različnih oblikah (tabori, delavnice, letovanja, srečanja, učna pomoč in pomoč pri šolskih potrebščinah) razdelila 670.000 evrov pomoči. Večina sredstev je zbranih z darovi posameznikov, del sredstev pa prispevajo tudi lokalne skupnosti in Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij.

Akciji »Za družine s petimi ali več otroki – delovni zvezki brezplačno!« so letos pridružile založbe Ataja, Debora, Didakta, i 2, Modrijan založba, Založba Rokus Klett ter založba Tangram, ki družinam s petimi otroki ali več brezplačno poklanjajo osnovnošolske delovne zvezke. V lanskem letu je tovrstno pomoč v skupni vrednosti 20.000 evrov prejelo 532 slovenskih osnovnošolcev iz 209 družin. Kot je povedala ga. Tina Jurkovič, tiskovna predstavnica Modrijan založbe, ki letos pri akciji sodeluje prvič, »Kako priti do delovnega zvezka oziroma do navadnega zvezka, ne bi smelo biti vprašanje današnjega časa.« Verjamejo, da bo družba, v kateri živimo, našla sistemske rešitve, da bo takšnih akcij vedno manj oziroma da nekoč sploh ne bodo potrebne. Obrazci in navodila, namenjena staršem pa so objavljeni na spletni strani www.karitas.si in telefonski številki 01/ 439 21 30.

Poleg zbiranja sredstev s položnicami, smo tudi letos pripravili posebno spodbudo za otroke »Pokloni zvezek«, v kateri otroci razmišljanju o solidarnosti in o stiskah, ki jih doživljajo njihovi sovrstniki,  ter zbirajo zvezke. Otroci v zvezek, ki ga podarijo vložijo tudi razglednico s sporočilom otroku, ki bo zvezek prejel. Na povabilo se je odzvalo 175 osnovnih šol. »Akcije smo se lotili resno, saj učitelji menimo, da moramo biti vzgled našim učencem, ob tem pa tudi vzpodbujati učence k solidarnosti s sovrstniki.« je povedala ga. Barbara Knap iz osnovne šole Ketteja in Murna v Ljubljani, ki v akciji sodeluje.

Zvezke pa zbiramo tudi po trgovskih centrih Mercatorja. Kot je pojasnil g. Mihael Sekne, pomočnik izvršnega direktorja maloprodaje Mercatorja, so »V izbrane prodajalne in centre Mercatorja namestili vozičke, v katere lahko naši kupci oddajo izdelke za pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Seveda vas vabimo, da v te vozičke oddate tudi zvezke in šolske potrebščine in tako sodelujete v akciji Karitas »Otroci nas potrebujejo«. V Mercatorju iskreno podpiramo tudi to akcijo."«

Iskrena zahvala vsem darovalcem!

Imre Jerebic
generalni tajnik Slovenske Karitas