ZA OSNOVNOŠOLCE V DRUŽINAH S PETIMI ALI VEČ OTROKI – DELOVNI ZVEZKI BREZPLAČNO!

Spoštovani starši! Zavedamo se, da stroški ob vstopu v novo šolsko leto močno bremenijo tudi velike družine. Izdatki pogosto presegajo Vaše zmožnosti, še posebej, kadar večina otrok obiskuje šolo. Z akcijo »Za osnovnošolce v družinah s petimi ali več otroki – delovni zvezki brezplačno!« želimo pomagati šoloobveznim otrokom iz družin s petimi ali več otroki po vsej Sloveniji

V letošnjem letu sodelujejo naslednje založbe:

Ataja d.o.o., Trpinčeva 96 , Ljubljana,
Debora d.o.o., Lipahova 23, Ljubljana
Didakta d.o.o., Kranjska cesta 13, Radovljica
i 2 d.o.o., Koprska ulica 94, Ljubljana
Modrijan založba, d.o.o., Poljanska cesta 15, Ljubljana,
Založba Rokus Klett d.o.o., Stegne 9b, Ljubljana
Založba Tangram, Dolenjska cesta 242b, Ljubljana.

Na razpolago so samo osnovnošolski delovni zvezki teh založb!

NAVODILA:

1. Izpolnite obrazec prošnje, ki je v prilogi. V obrazec vpišite samo delovne zvezke sodelujočih založb (avtor, naslov, izdaja). S točnimi podatki nam olajšate delo.

2. Število vzdrževanih družinskih članov dokazujete s fotokopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku. V tej akciji pomagamo samo družinam s petimi vzdrževanimi otroki. Ostalim pomaga krajevno pristojna Karitas v drugih akcijah.

3. Priložite kopijo seznama delovnih zvezkov za šolsko leto 2009/10, ki ste ga prejeli v šoli.

DODATNE INFORMACIJE lahko dobite vsak delovni dan od 8. do 16. ure, ob petkih do 14. ure po telefonu št. 01 43-92-130 in 051 693-322 ter na e-naslovu: [email protected]


PROŠNJO S PRILOGAMI POŠLJITE DO 17. JULIJA 2009 NA NASLOV:

ŠKOFIJSKA KARITAS LJUBLJANA, POLJANSKA 2, 1000 LJUBLJANA.

Nepopolnih vlog in vlog oddanih po izteku roka ne bomo obravnavali in bodo zavržene!

Delovne zvezke boste prevzeli na Poljanski 2 v Ljubljani ali prejeli po pošti od 10. do 21. avgusta 2009. O tem Vas bomo obveščali z SMS-i ali po e-pošti.

Škofijska karitas LjubljanaTone Kompare, direktor