Začetek dobrodelnih akcij Karitas, ki najrevnejšim otrokom in družinam v Afriki, prinašajo preživetje in trajnostni razvoj – poročilo z novinarske konference

Slovenska karitas letos z enomesečnim zamikom zaradi poplav v Sloveniji, začenja z dobrodelnima akcijama Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja, ki bosta potekali v času od 15. septembra do 15. oktobra 2023. Letos že 18. leto zapored zbira sredstva za humanitarno in razvojno pomoč najrevnejšim otrokom in družinam v Afriki.

Z zbranimi sredstvi v dobrodelni akciji Za srce Afrike in v sodelovanju s slovenskimi misijonarji in lokalnimi Karitas blaži stiske revnih, predvsem na revnem podeželju v Ruandi, Burundiju, Centralnoafriški republiki, Ugandi, Keniji, Senegalu, Bocvani, Zambiji in na Madagaskarju. Lani je bilo v akciji Za srce Afrike zbranih 215.228,15 evrov.

Kako Slovenska karitas pomaga v Afriki

Večletna pomoč iz Slovenije ljudem v lokalnih skupnostih v Afriki omogoča boljše osnovne pogoje za preživetje in življenje na območjih, kjer živi več kot 250.000 ljudi. Še posebej so pomembni projekti s področja oskrbe z vodo in hrano, zdravstva in šolstva. V letošnjem letu misijonarji prosijo predvsem za pomoč pri gradnji izobraževalnih ustanov in nakupih hrane za podhranjene.

S pomočjo akcije Z delom do dostojnega življenja, pa je omogočeno redno delo in zaslužek najrevnejšim staršem, kar prinaša možnost preživetja in napredka njihovih družin v domačem okolju, da se jim ni potrebno seliti drugam. Lani je v programu sodelovalo 889 darovalcev iz Slovenije (botri), ki so z mesečnim darom podpirali plačilo za delo staršev iz več kot 340 revnih družin v Afriki. Slovenska karitas je družinam v Afriki za trajnostno preživetje do sedaj pomagala tudi z nakupom 5.500 koz v akciji Kupim kozo. Slovenska karitas se zahvaljujem vsem darovalcem in prosi, da ne pozabimo na revne v Afriki tudi letos, kljub stiskam v Sloveniji.

V zadnjih 17. letih je bilo s pomočjo zbranih sredstev v akciji Za srce Afrike in s sofinanciranjem posameznih projektov s strani Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS ter Misijonskega središča v Afriki zgrajenih ali obnovljenih in opremljenih 9 šol in 2 vrtca, dodatno sta bi bili še 2 jedilnici za šoli, 6 zdravstvenih centrov in 7 porodnišnic, center za fizioterapijo ter 41 večjih vodnjakov za območja, kjer živi skupaj več kot 250.000 prebivalcev. Šole otrokom omogočajo možnost poklica, zdravstveni centri in čista voda pa boljše zdravje. Pri gradnjah so mnogi revni starši dobili tudi priložnost za plačno delo, kar jim omogoča preživetje družin in dostojanstvo. Zelo dragocena je tudi redna pomoč podhranjenim otrokom, da se lahko vrnejo v normalno življenje in v šolo. Domačini so neizmerno hvaležni za vso pomoč iz Slovenije.

Zakaj bo namenjen zbrani denar v letošnji akciji?

Stiske revnih v Afriki se letos še povečujejo. Svetovna recesija z rastjo cen hrane in vse dobrin, ki so se v zadnjem letu v Afriki skoraj podvojile, skupaj z notranjimi konflikti in posledicami podnebnih sprememb, je v zadnjem letu dodatnih 20 milijonov ljudi v Afriki pahnila v akutno lakoto, še posebej otrok.

Revni v Afriki se težko sami soočajo s temi stiskami, saj je preživetje večina njih odvisnih od tega kar pridelajo na zemlji. Družine pa so številčne in zato je težko zagotoviti vse osnovne potrebščine. Države Afrike so v večini prešibke, da bi revnim pomagale blažiti posledice ekstremnih suš ali poplav, ki se dogajajo zelo pogosto, ne zmorejo niti zagotoviti vse osnovne infrastrukture.

Zato lokalne avtoritete prosijo misijonarje, sestre in župnije za gradnjo šol, zdravstvenih centrov, vodnjakov. Misijonarji pa prosijo za podporo pri teh gradnjah tudi Slovensko karitas v akciji Za srce Afrike, ki lahko pomaga le s pomočjo dobrote slovenskih src.

Darovalci svoj dar Za srce Afrike lahko nakažete na:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 02140-0015556761
Sklic: SI 00 2127, Namen: Za srce Afrike.

S poslanim SMS sporočilom AFRIKA5 ali AFRIKA10 na 1919 lahko darujete 5 oz. 10 EUR, zgibanka s položnico pa je na voljo v septembrski reviji Ognjišče.

QR kodi za darovanje:

Preko spletne banke:

Preko sistema Stripe:

S klikom na gumb nakup darujte za 1, 2, 3, ali več paketov pomoči (plačilo z bančno kartico preko sistema Stripe):

Iz srca hvala za vsak dar!

Utrinki iz dogodka ob začetku akcije

Na včerajšnji novinarski konferenci ob pričetku dobrodelnih akcij Karitas za pomoč Afriki so sodelovali: s. Urša Marinčič, misijonarka v Ugandi, Prosper Sebagenzi, vodja razvojnih programov pri Karitas Ruanda, Edvin Skrt, veleposlanik in generalni direktor Direktorata za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS, Tatjana Novak, darovalka, Peter Tomažič, generalni tajnik in Jana Lampe, vodja mednarodne pomoči pri Slovenski karitas.

V uvodu je Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas povedal: »Vse kar se dogaja v Afriki, kar se je zgodilo v Maroku, Libiji, končno tudi v Grčiji, bo imelo posledično vpliv na nas v tej jedrni Evropi. Kar se je zgodilo v Ukrajini še danes vpliva na nas, še posebej pa na ljudi v Afriki, kjer se posledično povečuje lakota, skupaj s podnebnimi spremembami, slabo infrastrukturo. Ljudje v Afriki, ki ostanejo brez doma ali imetja zaradi poplav ter drugih kriz, morajo pogosto iti tudi na pot, postanejo migranti. Slovenska karitas zato nadaljuje solidarnost z Afriko, ki je nujna. V zadnjih sedemnajstih letih smo samo z darovi posameznikov namenili 4 milijone evrov za pomoč Afriki. Lahko rečemo, da je to malo z vidika trpljenja v Afriki, pa vendar veliko z vidika 250.000 ljudi, ki se karkoli dotikajo pomoči preko naših programov. Brez misijonarjev, ki tam delajo, brez sodelavcev lokalnih Karitas, smo tudi mi kratkih rok. Oni nam pomagajo da iz naših donacij nastanejo rezultati.«

Sestra Urša Marinčič, peto leto misijonarka v Ugandi, je spregovorila o situaciji: »V Ugandi je revščina otipljiva. Kraj, kjer je naš misijon, je prenaseljen. Družine so številčne, imamo tudi veliko priseljencev. Večina teh nima svoje hiše, kaj šele zemlje. Zjutraj gredo iskat delo. Če imajo srečo, prinesejo domov nekaj hrane za edini obrok. O zdravstvu in šolanju ni potrebno izgubljati besed, saj so vse storitve plačljive. Za mnoge zapuščene otroke skrbijo stari starši. Sestre se trudimo biti blizu tem najrevnejšim. To nam ne bi uspelo, če ne bi bilo vas, dragi dobrotniki, ki darujete za dobrodelne misijonske projekte, med katerimi sta tudi projekta Slovenske karitas »Z delom do dostojnega življenja« in »Kupi kozo«. Na naš misijon vsako jutro potrkajo ljudje s prošnjo za delo. Sestre se zavedamo, da je od tega odvisno, ali bo ta družina imela danes kaj dati v usta. Skoraj 50 revnih družin, pa smo razveselili s kozami. Ne morem vam opisati njihovega veselja in hvaležnosti! Z vzrejo si bodo lahko pomagali pri golem preživetju in šolanju otrok. Vaša dobrota lajša trpljenje in riše na obraz mojih afriških prijateljev nasmehe do ušes. Hvala vsem za vse vaše darove!«

Edvin Skrt, generalni direktor Direktorata za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, iz Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS, ki podpira razvojne in humanitarne projekte, je o pomoči Republike Slovenije v Afriki v nadaljevanju povedal: »Kako pomembna je mednarodna solidarnost, smo se v Sloveniji prepričali še posebej v avgustovskih poplavah. Ko govorimo o mednarodni solidarnosti, je le-ta za Afriko ključnega pomena. Brez tega ne bo doseženega potrebnega napredka. Slovenija je država donatorica zadnjih 20 let. Večkrat se je zavezala, da bo podsaharska Afrika ena njenih ključnih prioritet na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Država je namenila v teh letih več kot 30 mio € za Afriko. Izvedla je več uspešnih projektov, tudi v sodelovanju z nevladnimi organizacijami. Med njimi je uspešen prijavitelj na projekte tudi Slovenska karitas, ki je trenutno naš strateški partner na področju mednarodne humanitarne pomoči. Ta trenutek financiramo v Afriki štiri projekte, v Južnem Sudanu, Sudanu, Ugandi in Ruandi, dva izvaja Slovenska karitas. Pri vseh projektih pogledamo ali vključujejo podnebne spremembe in prilagajanje nanje ter opolnomočenje žensk in deklic, ki sta dve naši prioritetni področji.«

Prosper Sebagenzi, pri Karitas Ruanda koordinator projekta „S trajnostnim upravljanjem z vodo in drugimi viri do boljših pogojev za zdravje in življenje v okrožju Karongi v Ruandi“, ki ga v letih 2021 do 2023 sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS pa je dejal: »Vpliv projekta na lokalno prebivalstvo je velik. Najprej z zagotovijo vodovodne infrastrukture in pogojev za boljšo higienske prakse. Za 1.450 najbolj ranljivih vključenih v projekt pa je pomembno izboljšanje njihovih kmetijskih praks, prejeli so tudi koze za gnojenje, ter da so lahko začeti z lastno dejavnostjo s pomočjo posojila, kot s trgovinico, restavracijo in s tem zaslužijo za dostojnejše preživetje. Hvala slovenski vladi, Karitas in tudi podjetjema Damahaus in GeoCodis, za podporo pri razvoju teh najranljivejših. Potreb pa je še ogromno.« 

»Prošnje misijonarjev, ki smo jih prejeli letos, so posebej usmerjene v gradnjo izobraževalnih ustanov, saj je revnih otrok in mladih v Afriki veliko, polovica prebivalstva. Izobrazba je edina možnost, da bodo v prihodnosti prišli do poklica in dostojnega preživetja. Potrebna je tudi pomoč za nakupe hrane za šolarje in podhranjene otroke. Misijonarji nas prosijo za solidarnost z najbolj ubogimi v zavedanju da so letos zaradi poplav stiske velike tudi v Sloveniji,« je povedala Jana Lampe, vodja mednarodne pomoči pri Slovenski karitas, ki je v nadaljevanju predstavila, kaj je bilo s pomočjo sredstev akcije Za srce Afrike storjenega v preteklem letu in kakšne so potrebe po pomoči v letošnjem letu.

Podrobnosti o lanski akciji ZA SRCE AFRIKE, preko katere je bila realizirana sledeča pomoč:  

 • V Kiguhu v Burundiju smo podprli gradnjo in opremo nove porodnišnice in sanitarij, obnovo zdravstvenega centra za 17.000 prebivalcev in gradnjo centra za učenje poklicnih veščin odraslih, v Bujumburi pa trgovinice za zaslužek 34 družin. »Bog blagoslovi vse dobrotnike, ki ste to omogočili in vedno mislite na tiste, ki so v največji potrebi!« misijonarka s. Vesna Hiti.  
 • V Gitegi v Burundiju smo v sodelovanju s s. Bogdano Kavčič omogočili gradnjo 3 vodnjakov in dostop do čiste vode za 600 družin, v Ruzo pa čakalnice ob zdravstvenem centru.
 • V Safi v Centralnoafriški republiki smo podprli nakupe hrane za več kot 100 hudo podhranjenih otrok in doječe matere.
 • V Kigaliju v Ruandi smo za potrebe šole in vrtca s 412 otroci, omogočili gradnjo jedilnice.
 • V okrožju Karongi v Ruandi smo ob podpori Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS zagotovili pitno vodo in izboljšanje higiene s še 4 vodnjaki, usposabljanjem za izdelavo mila in ozaveščanjem. 1.450 revnih je bilo spodbujenih k mikro posojilom za zagon obrti, dobrim praksam kmetovanja s semeni, 5 črpalkami za namakanje.
 • Na Madagaskarju smo z Janezom Krmeljem podprli nakup 15 ton riža za dnevni obrok 300 šolarjev v Ampitafa in pomoč 3.000 podhranjenim otrokom v Matangi in Vohipaho.
 • V Lodwarju v Keniji smo z Imom Donaldom opremili 6 učilnic, podprli plačilo za delo 7 učiteljev in zgradili sanitarije za potrebe nove šole in vrtca s 211 učenci. 
 • V Sandiari v Senegalu smo s s. Polono Švigelj zgradili kuhinjo in zagotovili malico za 25 revnih dijakov dnevno. »Sedaj se lažje učimo. Ne bomo se nehali zahvaljevati vsem, ki ste nam pomagali,« dijakinja Christine.

S pomočjo letošnje akcije Za srce Afrike bodo podprti sledeči projekti:

 • V Safi v Centralnoafriški republiki bomo nadaljevali z nakupi hrane za več 100 podhranjenih otrok in za doječe mater.
 • V Rusumu v Ruandi bomo z usmiljenkami podprli gradnjo vrtca za revne otroke, ki tako dobijo dobro vzgojo in znanja, ko starši delajo na polju. 
 • V Ruandi v Mukungu bomo za potrebe srednje šole zgradili internat za 200 revnih deklet iz oddaljenih krajev, da bodo lahko izboljšale svoj učni uspeh.
 • V Gitegi v Burundiju bomo v sodelovanju s sestro Bogdano Kavčič zgradili 12 vodnjakov. 
 • V Burundiju v Bujumburi bomo s sestro Vesno Hiti podprli nakupe hrane za najranljivejše zapornike, v Kiguhu pa hrano za 250 podhranjenih otrok.
 • V Zambiji v Lusaki bomo na prošnjo misijonarja Janeza Mujdrico podrli gradnjo 6 učilnic višje gimnazije za 300 revnih mladih, ki sicer ne bi imeli možnosti izobraževanja.
 • V Lowarju v Keniji bomo nadaljevali s podporo plačila dela učiteljev v šoli in podprli 10 revnih mladih za zagon obrti.
 • V Ampitafi na Madagaskarju nas Janez Krmelj prosi za nakup riža za 300 šolarjev in za gradnjo dveh učilnic nižje gimnazije, kjer se bo učilo 100 mladih.

V zadnjem delu tiskovne konference je bila predstavljena akcija Z DELOM DO DOSTOJNEGA ŽIVLJENJA. Slovenska karitas v sklopu akcije Za srce Afrike nadaljuje tudi z 14. akcijo Z delom do dostojnega življenja preko katere že 889 darovalcev iz Slovenije (botri) z mesečnim darom podpira plačilo za delo staršev iz več kot 340 revnih družin v Afriki (Ruandi, Burundiju, Centralni Afriki, Ugandi, Eritreji in na Madagaskarju), 21 družin v Albaniji in 26 na Šrilanki. Revna družina na afriškem podeželju potrebuje dodatnih24 EUR, v mestu 48 EUR, v Albaniji 50 EUR in na Šrilanki 30 EUR na mesec, da dostojno preživi – ima dovolj hrane, dostop do zdravil in šolskih potrebščin za otroke. Z enim evrom na dan, tako lahko posamezniku na drugem kontinentu omogočimo redno delo in njegovi družini spremenimo življenje. Ena od vključenih ženk v delo je Asteria iz Burundija: »Mož me je zapustil v skrajni bedi s štirimi otroci, brez doma, hrane, možnosti zdravljena. Otroci so bili pogosto podhranjenimi. Bila sem zelo obupana. Sedaj, ko imam delo, se je njeno življenje spremenilo. Vsako jutro grem čez vas ponosno na delo. Zaslužim za hrano, najemnino, šolanje, obleko, zdravila. Hvala vsem, pomagate!

Tudi letos se bo na ta način podprlo nove revne družine v Afriki, Albaniji in na Šrilanki. Preko akcije Slovenska karitas podpira tudi plačilo za delo 12 zdravstvenih in 16 pedagoških delavcev na misijonih v Afriki. Slovenska karitas vabi nove mesečne darovalce, kar lahko storijo preko trajnika ali položnic. Več na karitas.si/akcije/z-delom-do-dostojnega-zivljenja/.

Gostja na konferenci je bila tudi Tatjana Novak, darovalka, ki tri leta v akciji Z delom do dostojnega življenja podpira plačilo za delo družini v Afriki. O njenem motivu za sodelovanje je dejala: »Tukaj nimamo nobenega pomanjkanja, v Afriki pa ljudje pogosto nimajo kaj za jesti. Zdelo se mi je zelo dobro pri tem programu, da ljudem omogočimo, da si lahko tudi malo sami pomagajo. S tem so tudi bolj zadovoljni, ne da samo čakajo na pomoč. Ne morem iti preko tega, ljudje se mi zasmilijo, ko toliko trpijo. Plačam položnico in čutim veselje, da imam možnost, da sem nekomu lahko pomagala.«

V Afriki revnim pomagamo tudi z akcijo KUPIM KOZO. Do sedaj je bilo v dveh letih ob dobroti Slovencev kupljenih in v sodelovanju z misijonarji razdeljenih več kot 5.500 koz revnim družinam v Afriki. Koze jim omogočajo, da trajnostno lahko preživijo – imajo gnojilo za obdelavo polja in imajo več hrane, prirast pa lahko prodajo na trgu in z zasluženim kupijo kaj za družino, otrokom plačajo šolanje …. Več na https://www.karitas.si/kupim-kozo/.

Hvala za objavo in lep pozdrav.                                                                                 

Peter Tomažič 

generalni tajnik Slovenske karitas

Kontakt: [email protected], 031/344 481

Več gradiv o akcijah za pomoč Afriki iz novinarske konference:

Izražena mnenja v izjavi ne predstavljajo nujno tudi stališč Vlade RS in Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS.

Foto utrinki izvedbe akcij Za srce Afrike iz 2022 ter akcij Z delom do dostojnega življenja in kupim kozo