Pojasnilo o dodelitvi javnih sredstev

Ljubljana, 18. 9. 2023

Spoštovani,

v nedeljo, 20. 8. 2023, smo tri humanitarne organizacije (Slovenska karitas, Rdeči križ Slovenije, EHO Podpornica) javno objavile vlogo A (za pomoč po neurjih) in vlogo B (za pomoč po poplavah) in pripadajoča Merila A in Merila B. Gre za dodeljevanje javnih sredstev prve humanitarne pomoči osebam, ki so utrpele škodo na svojih stanovanjskih objektih  v neurjih in poplavah (dva sklepa Vlade RS: sklep št. 84300-9/2023/3 z dne 3. 8. 2023 in sklep št. 84300-10/2023/3 z dne 5. 8. 2023).

Rok oddaje vlog je bil 28. 8. 2023, osebno ali po pošti na lokalni Rdeči križ, Karitas ali na domačo občino.

Posebne regijske komisije, ki so bile sestavljene iz predstavnikov občin, Rdečega križa, Karitas in CSD, so vse vloge obravnavale enotno po enakih in vnaprej določenih kriterijih ter prvi teden v septembru 2023 zaključile obravnavo prejetih vlog.

Za vloge A (neurja v času od 12. 7. do 2. 8. 2023) je bilo prejetih skupno 970 vlog, za katere je bilo na voljo 1.100.000,00 EUR javnega denarja. Zneski so bili odobreni z vnaprej določenimi merili (Merila A). Ker pa je bilo zahtevkov več od razpoložljivih javnih sredstev za ta namen, so bili  odobreni zneski sorazmerno znižani (s koeficientom F = 2,93868181818182). Znižanje se je izračunalo na osnovi določb v objavljenih Merilih A. Ta pomoč je šla v nakazilo na TRR prejemnikov dne 11. 9. 2023 preko treh humanitarnih organizacij: Rdečega križa, Karitas in EHO Podpornice; sorazmerno glede na sredstva, ki so jih prejeli. Na Vlado RS smo navedene humanitarne organizacije že poslale poročilo in prošnjo za povečanje sredstev za vloge A. Če bo Vlada odobrila dodatna sredstva v ta namen, bodo navedene humanitarne organizacije ta sredstva dodatno nakazala vsem dosedanjim prejemnikom, do višine novoodobrenega zneska.

Za vloge B (poplave v času od 3. do 5. avgusta 2023) je bilo oddanih 8.500 vlog, za katere je bilo na voljo 10.000.000,00 EUR javnega denarja. Vloge so bile ocenjene po skupnih in vnaprej določenih kriterijih Meril B. Ker skupna višina odobrenih zneskov ni dosegala količine razpoložljivih javnih sredstev, smo na osnovi določb v objavljenih Merilih B, odobrene zneske za škodni stopnji 1 in 2 sorazmerno zvišali (s koeficientom F = 1,5070921986). Realizacija nakazil se je začela 13. 9. 2023, na TRR upravičencev, preko Rdečega križa in Karitas, sorazmerno glede na sredstva, ki sta jih organizaciji prejeli.

Vsak prosilec je individualno obveščen bodisi o odobrenem znesku pomoči bodisi o zavrnitvi vloge.

Pritožbe na odločitve posebne regijske komisije niso možne, saj gre za prvo humanitarno pomoč. Takšna je tudi navedba na vsaki vlogi. Obseg finančnih sredstev je namreč omejen, vnaprej določen in po obravnavi vlog izčrpan. Poleg tega je vloge obravnavala posebna regijska komisija (ki torej ni stalna, temveč sklicana enkratno za specifičen namen).

Vsi postopki tečejo po časovnici, ki so jo konec avgusta 2023 potrdile vse tri humanitarne organizacije, Uprava RS za zaščito in reševanje in vsa tri združenja občin: SOS, ZOS in ZMOS.

Javna sredstva za pomoč bodo v prihodnosti še na voljo. Aktualna ugodna možnost je izredna denarna socialna pomoč (t.i. solidarnostna pomoč):

https://www.gov.si/novice/2023-09-01-ukrepi-za-pomoc-prizadetim-v-avgustovskih-poplavah-in-plazovih/

Prav tako se lahko obrnete na humanitarne organizacije.

 Želimo vam hitro okrevanje po stiski, ki vam jo je povzročila vremenska ujma.

Slovenska karitas