Za srce Afrike

Slovenska Karitas v mesecu avgustu začenja z vsakoletno dobrodelno akcijo Za srce Afrike, ki je namenjena pomoči v osrednjem delu Afrike. Lanskoletna akcija, v kateri se je zbralo 145.000 EUR, je obrodila številne sadove: Obnovljeni sta bili streha in notranjost zdravstvenega centra v Mukungu v Ruandi. V Kibungu v Ruandi se je zaključil projekt izgradnje bivališč za otroke sirote. V kraju Ruzo v Burundiju smo v letu 2007 zgradili vodnjak in vodovodno napeljavo za zdravstveni center. Podoben projekt je na področju zdravstva v teku v Rwisabi v Burundiju. Večja  pomoč je bila namenjena tudi invalidnim otrokom in mladini v Serowu v Bocvani.

Na področju zdravstva v letošnjem letu nadaljujemo pomoč invalidni mladini v Bocvani, z razširitvijo zdravstvenega centra v Rwisabi v Burundiju in z izgradnjo nove porodnišnice v Ruzu V Burundiju. V sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve RS bomo zgradili osnovno šolo v vasi Butwe v Burundiju. Upamo tudi, da nam bo uspelo zbrati dovolj sredstev za šolo v Rukagu. Vsaka šola bo predvidoma imela po štiri razrede za skupaj preko 500 otrok. Otroci iz tega območja Burundija so za šolanje zelo prikrajšani. Predvsem zaradi socialnih razmer, pomanjkanja šol, prevelike razdalje iz vasi do mesta (tudi do 10 km), premajhnih in prenatrpanih učilnic ter pomanjkanja usposobljenih učiteljev. Še posebej so v številnih primerih iz šolanja izvzeta dekleta. Posebno pozornost letos namenjamo tudi problematiki AIDS-a, ki ima v Afriki katastrofalne razsežnosti in prizadene tudi številne otroke. Poleg osveščanja bo v Malaviju ustanovljenih šest manjših centrov za pomoč na domu obolelim za AIDS-om. Vzpostavljena bo tudi mobilna klinika.

Seveda vse tega dela ne bo mogoče opraviti brez velikodušne podpore darovalcev, ki lahko svoj dar prispevajo z SMS sporočilom Afrika na 1919 in na Slovensko karitas, Kristanova ulica 1, 1000 LJ, TRR:02140-0015556761, sklic: 2143 namen: Za srce Afrike. Podrobnosti>>>

Imre Jerebic
generalni tajnik Slovenske Karitas

Za srce Afrike

Slovenska Karitas v mesecu avgustu začenja z vsakoletno dobrodelno akcijo Za srce Afrike, ki je namenjena pomoči v osrednjem delu Afrike. Lanskoletna akcija, v kateri se je zbralo 145.000 EUR, je obrodila številne sadove: Obnovljeni sta bili streha in notranjost zdravstvenega centra v Mukungu v Ruandi. V Kibungu v Ruandi se je zaključil projekt izgradnje bivališč za otroke sirote. V kraju Ruzo v Burundiju smo v letu 2007 zgradili vodnjak in vodovodno napeljavo za zdravstveni center. Podoben projekt je na področju zdravstva v teku v Rwisabi v Burundiju. Večja  pomoč je bila namenjena tudi invalidnim otrokom in mladini v Serowu v Bocvani.

Na področju zdravstva v letošnjem letu nadaljujemo pomoč invalidni mladini v Bocvani, z razširitvijo zdravstvenega centra v Rwisabi v Burundiju in z izgradnjo nove porodnišnice v Ruzu V Burundiju. V sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve RS bomo zgradili osnovno šolo v vasi Butwe v Burundiju. Upamo tudi, da nam bo uspelo zbrati dovolj sredstev za šolo v Rukagu. Vsaka šola bo predvidoma imela po štiri razrede za skupaj preko 500 otrok. Otroci iz tega območja Burundija so za šolanje zelo prikrajšani. Predvsem zaradi socialnih razmer, pomanjkanja šol, prevelike razdalje iz vasi do mesta (tudi do 10 km), premajhnih in prenatrpanih učilnic ter pomanjkanja usposobljenih učiteljev. Še posebej so v številnih primerih iz šolanja izvzeta dekleta. Posebno pozornost letos namenjamo tudi problematiki AIDS-a, ki ima v Afriki katastrofalne razsežnosti in prizadene tudi številne otroke. Poleg osveščanja bo v Malaviju ustanovljenih šest manjših centrov za pomoč na domu obolelim za AIDS-om. Vzpostavljena bo tudi mobilna klinika.

Seveda vse tega dela ne bo mogoče opraviti brez velikodušne podpore darovalcev, ki lahko svoj dar prispevajo z SMS sporočilom Afrika na 1919 in na Slovensko karitas, Kristanova ulica 1, 1000 LJ, TRR:02140-0015556761, sklic: 2143 namen: Za srce Afrike. Podrobnosti>>>

Imre Jerebic
generalni tajnik Slovenske Karitas