ZA DRUŽINE S PETIMI ALI VEČ OTROKI – DELOVNI ZVEZKI BREZPLAČNO!

Spoštovani starši!

Zavedamo se, da stroški ob vstopu v novo šolsko leto močno bremenijo tudi velike družine. Izdatki pogosto presegajo Vaše zmožnosti, še posebej, kadar večina otrok obiskuje šolo. Z akcijo »Za družine s petimi ali več otroki – delovni zvezki brezplačno!« želimo pomagati šoloobveznim otrokom iz družin s petimi ali več otroki po vsej Sloveniji, tudi če kateri med njimi še ne hodi v šolo ali če nadaljuje šolanje kot dijak ali študent. V družinah, ki so prejele pomoč lansko leto, je bilo skupno 964 otrok: 505 osnovnošolcev, 257 dijakov in študentov in 202 predšolska. Brezplačne delovne zvezke je prejelo 343 osnovnošolcev.

S Škofijsko karitas Ljubljana letos sodelujejo:

1.      Ataja d.o.o., Trpinčeva 96 , Ljubljana,
2.      i 2 d.o.o., Koprska ulica 94, Ljubljana,
3.   Mladinska knjiga Založba,d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana,
4.   Založba Rokus Klett d.o.o., Stegne 9b, Ljubljana
5.   Založba Tangram, Dolenjska cesta 242b, Ljubljana.

Na razpolago so samo osnovnošolski delovni zvezki teh založb!

NAVODILA:

1. Izpolnite obrazec prošnje, ki je v prilogi. V obrazec vpišite samo delovne zvezke sodelujočih založb (avtor, naslov, izdaja). 2. Število vzdrževanih družinskih članov dokazujete s fotokopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku.3. Priložite kopijo seznama delovnih zvezkov za šolsko leto 2008/09, ki ste ga prejeli v šoli.

DODATNE INFORMACIJE lahko dobite vsak delovni dan od 8. do 16. ure, ob petkih do 14. ure po telefonu št. 01 43-92-130 in 051 693-322 ter na e-naslovu: [email protected]

PROŠNJO S PRILOGAMI POŠLJITE DO 19. JULIJA 2008 NA NASLOV: ŠKOFIJSKA KARITAS LJUBLJANA, POLJANSKA 2, 1000 LJUBLJANA.

Nepopolnih vlog in vlog oddanih po izteku roka ne bomo obravnavali in bodo zavržene!

Delovne zvezke boste prevzeli na Poljanski 2 v Ljubljani ali prejeli po pošti od 11. do 22. avgusta 2008. O tem Vas bomo obveščali z SMS-i ali po e-pošti.

 Škofijska karitas Ljubljana Tone Kompare, direktor

Spodaj je pripeta prošnja v word in pdf datoteki.