Pomoč prizadetim v julijskem in avgustovskem neurju

Slovenska Karitas je ob neurju, ki je po Sloveniji divjal 13. in 14. julija, začela s prvo pomočjo najbolj prizadetim. Sočasno se je pričela tudi akcija zbiranja sredstev. Do danes se je na Slovenski Karitas za pomoč ob neurju zbralo 615.725 EUR. V to so vključena tudi sredstva, ki so se na računu Slovenske Karitas zbrala ob koncertu Stopimo skupaj v organizaciji RTVSLO in Radia Ognjišče. Do sedaj so škofijske Karitas na lokalnem nivoju 401 gospodinjstvom oziroma družinam razdelile 378.500 EUR finančne pomoči.

 

Razdeljena pomoč (EUR)

Št. gos.

ŠK Ljubljana
(občine: Kamnik, Vodice, Medvode, Brezovica)

105.000

94

NŠK Maribor
(občine: Lenart, Sv. Trojica, Sv.Ana, Sv. Benedikt, Sl. Bistrica)

95.000

91

ŠK Celje
(občine:Gornji Grad, Š ma rje pri Jelšah)

54.000

31

ŠK Murska Sobota
(občine:Murska Sobota, Moravske toplice, Radenci, Tišina, Ljutomer)

79.000

100

ŠK Koper (občine:Šempeter-Vrtojba, Idrija, Ajdovščina, Hrpelje Kozina, Ilirska Bistrica)

45.500

85

SKUPAJ:

378.500

401

15. in 16. avgusta so mnoge občine po Sloveniji doletela nova neurja s točo, ki so povzročila zelo veliko škodo tudi na stanovanjskih objektih. Slovenska Karitas je na osnovi izraženih potreb na terenu na lokalni nivo za prvo pomoč po zadnjih neurjih danes sprostila še dodatnih 357.000 EUR, ki bodo prizadetim gospodinjstvom predvido ma razdeljena v prihodnjih dneh. Tako bo Slovenska Karitas poleg začetnih 120.000 EUR iz sklada za naravne nesreče skupaj namenila 735.500 EUR za neposredno finančno pomoč prizadetim v poletnih neurjih. Za realizacijo nadaljnje pomoči, še posebej po nepričakovanem zadnjem neurju, pričakujemo in čimprej potrebujemo obljubljenih 500.000 EUR s strani vlade RS.

Slovenska Karitas nadaljuje z zbiranjem pomoči. V imenu prejemnikov pomoči iskrena zahvala vsem dobrim ljudem, ki so prispevali in še bodo prispevali svoj dar. Imre Jerebic
generalni tajnik Slovenske Karitas