Vabilo k prostovoljnemu delu pri pomoči zasvojenim

Prostovoljno delo v celodnevnem centru obsega spremljanje in druženje z zasvojenci in njihovimi svojci, motiviranje za spremembo njihovega dosedanjega načina življenja – za življenje brez droge ter udeleževanje pri dnevnih aktivnostih. Prostovoljci morajo imeti razčiščen odnos do droge, čut za sočloveka ter resen in pošten namen. Usposabljanje za delo z zasvojenimi vključuje spoznavanje  problematike zasvojenosti ter delo na prostovoljčevi osebni rasti. Med opravljanjem prostovoljnega dela bomo organizirali tudi mentorske sestanke.
Prostovoljec: Praktično pomaga pri vzpostavitvi vseh potrebnih pogojev za nadaljevanje programa za vstop kandidata v terapevtsko Skupnost Srečanje-komuno, ter mu je v oporo in spodbudo. Je zdrava družba, protiutež in nadomestilo prejšnjemu zlaganemu in neodgovornemu  načinu življenja odvisnika. Sodeluje tudi na raznih delavnicah, stojnicah, seminarjih ter preventivnih akcijah s področja zasvojenosti. Prvo srečanje bo 22.novembra ob 17 uri, na Litijski cesti 24
Kontaktna oseba: Tadeja, tel.: 01 548 03 63, 051 339 725