Predstavitev akcij Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja

Spoštovani!

Vabimo vas na novinarsko konferenco, ki bo potekala v torek, 28. avgusta 2018 ob 11.00 uri v galeriji Družina, na Krekovem trgu 1 v Ljubljani. Predstavili vam bomo dobrodelni akciji Slovenske karitas z naslovoma Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja, ki potekata v času od 15. avgusta do 15. septembra 2018.

Akcija Za srce Afrike letos poteka že trinajsto leto. Zbrana sredstva so namenjena razvojno-humanitarnim projektom na področju zdravstva, šolstva ter oskrbe z vodo in hrano, ki jih Karitas izvaja v sodelovanju s slovenskimi misijonarji in domačini v osrednjem delu Afrike. Posamezne razvojne projekte sofinancira tudi Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Dosedanja pomoč iz Slovenije dnevno lajša življenje že preko 250.000 ljudem v srcu Afrike, ki s pomočjo le-te lažje preživijo in se trajno razvijajo v svojem domačem okolju.

Preko akcije Z delom do dostojnega življenja, ki jo izvajamo že osmo leto,  nadaljujemo  z zbiranjem trajnih mesečnih prispevkov za podporo plačila dela staršev iz najrevnejših družin na misijonih v Afriki, Albaniji in na Šrilanki. Glavni namen je, da lahko družina preko lastnega dela in dodatnega mesečnega zaslužka (24 EUR na podeželju v Afriki, 50 EUR v Albaniji in 30 EUR na Šrilanki), preživi in dostojneje živi, ima dostop do hrane, zdravil in šolskih potrebščin. Z nami je že 548 slovenskih darovalcev (botrov), ki so v preteklem letu s trajno mesečno podporo pomagali 300 revnim družinam v Afriki, 14 v Albaniji ter 11 na Šrilanki. Podpiramo tudi plačilo dela 3 pedagoških in 2 zdravstvenih delavcev na misijonih v Afriki.

Akciji in projekte bodo predstavili:

mag. Cveto Uršič, generalni tajnik Slovenske karitas,

Irma Šinkovec, Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje zadeve RS,

Jana Lampe, vodja mednarodne pomoči pri Slovenki karitas, ki z rednimi terenskimi obiski v Afriki spremlja izvedbo projektov in nove potrebe po pomoči,

Vera Muha, darovalka, ki že 4 leta z mesečnim darom podpira družino v Afriki.

Več informacij: Slovenska karitas, Jana Lampe, tel.: 01/300-59-68, M: 031/344-481, e-naslov: jana.lampe@karitas.si.