Tek Podnebne solidarnosti v okviru Ljubljanskega maratona 2012

V okviru Ljubljanskega maratona imate tekači tudi letos izjemno priložnost, da svoje pretečene kilometre nadgradite in jih namenite za solidarnost do ljudi v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo. S tem boste prispevali h gradnji »Kroga solidarnosti okoli planeta Zemlje« (40.075 km), ki ga na Slovenki Karitas gradimo v okviru mednarodnega projekta ozaveščanja »V smeri podnebne pravičnosti v državah v razvoju s poudarkom na podsaharski Afriki« od aprila 2011 dalje. Do sedaj nam je v letih 2011 in 2012 uspelo preteči skupaj z učenci in dijaki 162-ih slovenskih šol, študenti in drugimi solidarnimi tekači v Sloveniji in tudi na Slovaškem, že kar 60.768,75 km (1,5 solidarnostnega kroga). Z vašo solidarnostjo tako letos skupaj gradimo že drugi Krog podnebne solidarnosti okoli planeta Zemlje. Da nam ga uspe zgraditi je potrebno preteči še 19.381,25 km.

PRIDRUŽITE SE NAM!

1. KOR POSAMEZNIK: Če bi kot posameznik želeli sodelovati pri gradnji kroga solidarnosti v okviru Ljubljanskega maratona, ki poteka v nedeljo, 28. 10. 2012, vas prosimo da predhodno izpolnite obrazec v priponki. Lahko pa preprosto sporočite svoje ime in priimek in število km, ki jih nameravate preteči v znamenje solidarnosti na [email protected] ali tel.: 01/300 59 65.

2. KOT ŠOLA: K sodelovanju pri gradnji kroga podnebne solidarnosti v okviru Ljubljanskega maratona pa letos vabimo tudi vse slovenske osnovne in srednje šole. Teki za slovenske šolarje bodo potekali v soboto, 27. 10. 2012. Če bi kot šola želeli skupaj z vašimi učenci in dijaki vse pretečene kilometre nameniti za podnebno solidarnost, prosimo izpolnite obrazec v priponki. Za več informacij [email protected] ali tel.: 01/300 59 65.

 

TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI V OKVIRU LJUBLJANSKEGA MARATONA 2011

V okviru Ljubljanskega maratona so imeli v letu 2011 priložnost, da so svoje pretečene kilometre nadgradili in jih namenili za solidarnost do ljudi v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo. 124 tekačev je v ta namen preteklo skupno 2.576 km. S tem so prispevali h gradnji Kroga solidarnosti okoli planeta Zemlje, za kar je potrebno skupno preteči 40.075 km. V letu 2011 je skupno učencem in dijakom slovenskih šol, študentom, maratoncem in drugimi solidarnimi tekačem, uspelo preteči že 28.120 km.

Podporo teku so izrazili:

Samuel Žbogar, Minister za zunanje zadeve RS:
“Najprej lep pozdrav vsem tekačem Ljubljanskega maratona, pozdrav tudi vsem sodelujočim v tem Teku podnebne solidarnosti. Mislim, da je prav solidarnost tista ključna beseda, ki bo pomagala pri odpravljanju posledic klimatskih sprememb.
Klimatske spremembe so izziv sedanjosti, so pa še bolj naše skupne prihodnosti. ” več

dr. Roko Žarnić, Minister za okolje in prostor:
“Ker podnebne spremembe ne poznajo meja, je odgovornost za njihovo reševanje globalna – čeravno smo razvite države zanje veliko bolj odgovorne, kot tiste v razvoju.” več

Jernej Stritih, direktor Službe vlade RS za podnebne spremembe:
“Podnebje ne pozna meja in ne dela socialnih razlik, je skupno dobro vsega človeštva. Podnebne spremembe prizadevajo tudi tiste, ki niso odgovorni zanje, najhuje pa tiste, ki so že sicer najbolj ranljivi. Globalno segrevanje lahko zaustavimo le v globalnem sodelovanju med državami, podjetji, civilno družbo in posamezniki. Tek podnebne solidarnosti je dober prvi korak k zavedanju, da se moramo s podnebnimi spremembami soočiti kot svetovna skupnost.”

nadškof dr. Marjan Turnšek, predsednik Slovenske karitas:
“Ne samo zato, ker sam rad tečem, čeprav se maratona zaradi drugih dolžnosti ne morem udeležiti, in je tek resnično koristen za zdravo telo in duha, ampak tudi zato, ker gre za globalno solidarnost pri eni najpomembnejših stvari trenutnega sobivanja ljudi na Zemlji, zelo podpiram >Tek podnebne solidarnosti<. Ta pomembna stvar je človekov odgovoren odnos do naravnega okolja in kristjani bi rekli do celotnega stvarstva. Odgovoren odnos vidim v harmoničnem in vzajemnem sobivanju človeka sredi sveta, ki nam je skupen prostor zemeljskega življenja. Človek je poklican, da etično, z vso moralno odgovornostjo, ravna ne le s seboj in soljudmi, ampak z vsem ostalim živim in neživim svetom. Ker sem prepričan, da je človek telesno in duhovno bitje hkrati in da njegov duh presega omejenost prostora in časa, se mi zdi povezovanje enako mislečih in čutečih ljudi glede tako pomembne resničnosti kot je prizadevanje za primerno in dopustno rabo zemeljskih dobrin, ki zagotavlja trajno zdravo življenjsko okolje, izredno pomembno. Z doseganjem takšne duhovne povezanosti, sem prepričan, lahko tudi pozitivno vplivamo na nadaljnje odločitve tistih, ki imajo moč odločanja.
Vsem udeležencem želim obilje lepih doživetij , novih prijateljstev in vsem pošiljam blagoslov!”