Svetovni dan Zemlje

Zemlja
– zeleno-rjavo-belo-modri planet, kjer živi na tisoče vrst živali ni rastlin, in
katerega del smo tudi ljudje. Se zavedamo, da nam nudi ogromno dobrin in da
bodo naši prihodnji rodovi živeli na Zemlji, kakršno jim bomo zapustili mi?

 Ob
svetovnem dnevu Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, bi na Slovenski karitas radi
še posebno opozorili na posledice podnebnih sprememb, ki jih občutimo že skoraj
vsi prebivalci planeta, tudi mi, ki živimo v Sloveniji. Predsvem pa jih
občutijo ljudje držav v razvoju, še posebej v Afriki, ki so zaradi njih
potisnjeni v še večjo revščino. V zadnji letih smo priča vse pogostejšim
ekstremnim vremenskim pojavom. Zaradi suš, poplav in drugih naravnih nesreč se
ljudje v državah v razvoju še bolj borijo za vsakdanje preživetje, saj jih
pesti vse večje pomanjkanje čiste pitne vode, hrane, razširjanjo se številne
bolezni, ogrožena so življenja mnogih ljudi. Zamislimo se lahko ob naslednjih
dejstvih, da danes na svetu nima dostopa do pitne vode kar 884 milijonov ljudi
in da zaradi kronične lahkote trpi vsak 6 prebivalec na svetu.

Premalokrat
se zavedamo, da smo prebivalci v razvitih državah z svojim načinom življenja
najbolj odgovorni za globalne podnebne spremembe. Na Slovenski karitas preko različnih
delavnic in drugih aktivnosti ozaveščanja, ki potekajo v okviru mednarodnega projekta
izobraževanja za razvoj o problematiki podnebnih spremneb v povezavi z revščino
v Afriki, otroke, učence, dijake, politike in vse prebivalce Slovenije, spodbujamo
k odgovornemu ravnanju z okoljem, varčevanju z vodo, elektriko ter k
solidarnosti do tistih, ki živijo v pomanjkanju in jih posledice podnebnih
sprememb najbolj prizadanejo. V tem času po 112 slovenskih vrtcih potekajo
delavnice »Živi preprosto in solidarno –
v smeri podnebne pravičnosti«
, učenci in dijaki po 98 šolah v Sloveniji pa tečejo
»Tek podnebne solidarnosti« in s tem
gradijo krog solidarnosti okoli planeta
Zemlje
do vseh ljudi v Afriki, ki jih podnebne spremembe najbolj
prizadenejo in jih potiskajo v še večjo revščino.

 Svetovni
dan Zemlje je odlična priložnost, da razmislimo koliko mi kot posamezniki
storimo za naše okolje. Morda se nam zdi, da bi bilo naše skromnejše in naravi
prijaznejše življenje le majhen prispevek v solidarnosti do Zemlje ter sedanjih
in prihodnjih generacij. Spremlja pa naj nas misel, da lahko veliko majhnih
dejanj prinese velike spremembe.

Izjavo
pripravila: Mojca Urh, sodelavka Slovenske karitas

Svetovni dan Zemlje

Zemlja
– zeleno-rjavo-belo-modri planet, kjer živi na tisoče vrst živali ni rastlin, in
katerega del smo tudi ljudje. Se zavedamo, da nam nudi ogromno dobrin in da
bodo naši prihodnji rodovi živeli na Zemlji, kakršno jim bomo zapustili mi?

 Ob
svetovnem dnevu Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, bi na Slovenski karitas radi
še posebno opozorili na posledice podnebnih sprememb, ki jih občutimo že skoraj
vsi prebivalci planeta, tudi mi, ki živimo v Sloveniji. Predsvem pa jih
občutijo ljudje držav v razvoju, še posebej v Afriki, ki so zaradi njih
potisnjeni v še večjo revščino. V zadnji letih smo priča vse pogostejšim
ekstremnim vremenskim pojavom. Zaradi suš, poplav in drugih naravnih nesreč se
ljudje v državah v razvoju še bolj borijo za vsakdanje preživetje, saj jih
pesti vse večje pomanjkanje čiste pitne vode, hrane, razširjanjo se številne
bolezni, ogrožena so življenja mnogih ljudi. Zamislimo se lahko ob naslednjih
dejstvih, da danes na svetu nima dostopa do pitne vode kar 884 milijonov ljudi
in da zaradi kronične lahkote trpi vsak 6 prebivalec na svetu.

Premalokrat
se zavedamo, da smo prebivalci v razvitih državah z svojim načinom življenja
najbolj odgovorni za globalne podnebne spremembe. Na Slovenski karitas preko različnih
delavnic in drugih aktivnosti ozaveščanja, ki potekajo v okviru mednarodnega projekta
izobraževanja za razvoj o problematiki podnebnih spremneb v povezavi z revščino
v Afriki, otroke, učence, dijake, politike in vse prebivalce Slovenije, spodbujamo
k odgovornemu ravnanju z okoljem, varčevanju z vodo, elektriko ter k
solidarnosti do tistih, ki živijo v pomanjkanju in jih posledice podnebnih
sprememb najbolj prizadanejo. V tem času po 112 slovenskih vrtcih potekajo
delavnice »Živi preprosto in solidarno –
v smeri podnebne pravičnosti«
, učenci in dijaki po 98 šolah v Sloveniji pa tečejo
»Tek podnebne solidarnosti« in s tem
gradijo krog solidarnosti okoli planeta
Zemlje
do vseh ljudi v Afriki, ki jih podnebne spremembe najbolj
prizadenejo in jih potiskajo v še večjo revščino.

 Svetovni
dan Zemlje je odlična priložnost, da razmislimo koliko mi kot posamezniki
storimo za naše okolje. Morda se nam zdi, da bi bilo naše skromnejše in naravi
prijaznejše življenje le majhen prispevek v solidarnosti do Zemlje ter sedanjih
in prihodnjih generacij. Spremlja pa naj nas misel, da lahko veliko majhnih
dejanj prinese velike spremembe.

Izjavo
pripravila: Mojca Urh, sodelavka Slovenske karitas