Svetovni dan Zemlje

Zemlja – zeleno-rjavo-belo-modri planet, kjer živi na tisoče vrst živali ni rastlin, in katerega del smo tudi ljudje. Se zavedamo, da nam nudi ogromno dobrin in da bodo naši prihodnji rodovi živeli na Zemlji, kakršno jim bomo zapustili mi?

Ob svetovnem dnevu Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, bi na Slovenski karitas radi še posebno opozorili na posledice podnebnih sprememb, ki jih občutimo že skoraj vsi prebivalci planeta, tudi mi, ki živimo v Sloveniji. Predsvem pa jih občutijo ljudje držav v razvoju, še posebej v Afriki, ki so zaradi njih potisnjeni v še večjo revščino. V zadnji letih smo priča vse pogostejšim ekstremnim vremenskim pojavom. Zaradi suš, poplav in drugih naravnih nesreč se ljudje v državah v razvoju še bolj borijo za vsakdanje preživetje, saj jih pesti vse večje pomanjkanje čiste pitne vode, hrane, razširjanjo se številne bolezni, ogrožena so življenja mnogih ljudi. Zamislimo se lahko ob naslednjih dejstvih, da danes na svetu nima dostopa do pitne vode kar 884 milijonov ljudi in da zaradi kronične lahkote trpi vsak 6 prebivalec na svetu.

Premalokrat se zavedamo, da smo prebivalci v razvitih državah z svojim načinom življenja najbolj odgovorni za globalne podnebne spremembe. Na Slovenski karitas preko različnih delavnic in drugih aktivnosti ozaveščanja, ki potekajo v okviru mednarodnega projekta izobraževanja za razvoj o problematiki podnebnih spremneb v povezavi z revščino v Afriki, otroke, učence, dijake, politike in vse prebivalce Slovenije, spodbujamo k odgovornemu ravnanju z okoljem, varčevanju z vodo, elektriko ter k solidarnosti do tistih, ki živijo v pomanjkanju in jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadanejo. V tem času po 112 slovenskih vrtcih potekajo delavnice »Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti«, učenci in dijaki po 98 šolah v Sloveniji pa tečejo »Tek podnebne solidarnosti« in s tem gradijo krog solidarnosti okoli planeta Zemlje do vseh ljudi v Afriki, ki jih podnebne spremembe najbolj prizadenejo in jih potiskajo v še večjo revščino.

Svetovni dan Zemlje je odlična priložnost, da razmislimo koliko mi kot posamezniki storimo za naše okolje. Morda se nam zdi, da bi bilo naše skromnejše in naravi prijaznejše življenje le majhen prispevek v solidarnosti do Zemlje ter sedanjih in prihodnjih generacij. Spremlja pa naj nas misel, da lahko veliko majhnih dejanj prinese velike spremembe.

Izjavo pripravila: Mojca Urh, sodelavka Slovenske karitas