Pomagajmo pri plačilu položnic

V stiski se je znašla gospa M.Z., ki živi sama z dvema otrokoma. Pred leti se je zaradi nasilnega moža razvezala. Še po razvezi je prihajal in bil nasilen do nje in hčerke. Hčerka je zaradi pritiska, groženj in njegovega ustrahovanja zbolela za anoreksijo. Obiskuje srednjo šolo in se redno zdravi. Sin obiskuje OŠ. Prav tako je tudi mati zaradi moževega ustrahovanja in pritiskov psihično zbolela. Redno se zdravi. Je težko zaposljiva. Večkrat ima samomorilska nagnjenja. Iz ZPIZ-a prejema nadomestilo za brezposelnost ter otroški dodatek. Mož noče plačevati preživnine. Zaradi strahu pred njegovim maltretiranjem se ga boji tožiti. Težko se preživlja.

Glede na nizke dohodke, ki ji včasih ne zadoščajo niti za mesečno preživetje, ne zmore sama nositi teh stroškov. Domača Župnijska karitas ji redno pomaga s hrano, deležna je tudi svetovanja. Se pa vedno pojavijo potrebe, ki jih karitas ne more zagotoviti. Zanje je prehud zalogaj že poračun elektrike, plačilo ogrevanja pozimi. Še posebej težko pa poravnava mesečne položnice za stanovanje. Za trenutne redne potrebe bi potrebovala 923,00 €

Stisko je posredovala ga. Alenka Petek, Škofijska karitas Ljubljana