Slovenija nadaljuje s podporo programom humanitarne pomoči misijonarja Pedra Opeke

Slovenska karitas v sklopu triletnega humanitarnega strateškega partnerstva z Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije nadaljuje z izvajanjem projektov za pomoč revnim na Madagaskarju v sodelovanju z misijonarjem Pedrom Opeko. V prvem projektu, ki se je zaključil oktobra 2021, se je za 100.000 prebivalcem v sklopu Združenja Akamasoa (»Dobri prijatelj«) zagotovila osnovna zdravstvena oskrba in preventiva pred boleznimi, tudi COVID-19, ter prehranska varnost za najranljivejše skupine. V drugem projektu, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, pa se pomoč pri izobraževanju nudi več kot 13.400 otrokom in mladim.

»Vaša pomoč za nakup zvezkov je zelo potrebna še posebej ob pandemiji COVID-19, ko je veliko staršev izgubilo delo! Starši nimajo sredstev, da bi otrokom kupili zvezke. Njihova kupna moč sploh ne obstaja. Tisoče družin živi iz dneva v dan. Vsaka družina ima vsaj 5 otrok. Kako naj vsem plačajo šolnino in kupijo zvezke? V našem Združenju Akamasoa zato nismo povečali  šolnine  za  naše šole že 8 let. Ostaja zgolj simbolični prispevek. Če bi preveč zahtevali od preprostih ljudi, otroci ne bi hodili v šolo. Vsak otrok pa ima pravico, da se uči in izobrazi.« je dejalmisijonar Pedro Opeka ob pripravi drugega projekta v strateškem partnerstvu z naslovom »Pomoč otrokom in mladim pri izobraževanju na Madagaskarju«. S projektom, ki se bo zaključil v novembru 2021, se je v začetku šolskega leta 2021/22 zagotovil nakup zvezkov za več kot 13.400 učencev in dijakov šestih osnovnih in osmih srednjih šol, ki delujejo v sklopu Akamasoe, kjer imajo tudi revni otroci možnost dostopa do kvalitetne izobrazbe. Na Madagaskarju močno primanjkuje tudi šolskih zgradb, učilnic. Zato ima ta humanitarni projekt, v vrednosti 45.000 EUR, tudi razvojno dimenzijo. Zgrajeni bosta dve novi učilnici gimnazije Mahatsara, kar bo omogočilo dodatnim 80 učencem srednješolsko izobraževanje.

S projektom »Humanitarna pomoč za boljše zdravje revnih na Madagaskarju« v vrednosti 120.000 evrov, ki se je zaključil oktobra 2021, je tri mesece plačilo za delo prejemalo 37 zdravstvenih delavcev v 6 zdravstvenih ustanovah Akamasoe, ki pokrivajo območje s 100.000 prebivalci. Kupljena so bila osnovna zdravila in zdravila za zdravljenje COVID-19, medicinska oprema, kot so koncentratorji kisika, termometri, sterilizatorji ter zaščitna sredstva pred COVID-19. Plačani so bili tudi stroški za prebivalce Akamasoe, ki so morali na zdravljenje v državno bolnišnico. S to pomočjo je bilo v treh mesecih deležno primerne zdravstvene oskrbe več kot 9.000 revnih na Madagaskarju. Za preventivo prebivalstva pred okužbami s COVID-19 in drugimi obolenji je bilo za najranljivejše družine in posameznike zagotovljenih več kot 21.000 kosov mila, 1.600 odej ter nameščeni dve cisterni za vodo k osnovni šoli Andralanitra za potrebe šolarjev ter družin v okolici. K boljšemu zdravju pa so pripomogli tudi dnevni obroki riža in zelenjave za osnovnošolce in druge ranljive skupine. O pomenu dostopa do zdravstva na Madagaskarju je misijonar Opeka dejal: »Na podeželju ljudje zelo trpijo, ko družino prizadene bolezen, saj je premalo bolnišnic in nimajo sredstev, da bi se šli v mesto zdraviti. Brez  zdravstva  pa ni napredka. Bolni  ljudje ne morejo delati in proizvajati. Potrebujejo dobro zdravje. Najtežje za misijonarja pa je, če umre otrok.« Misijonar Pedro Opeka se zahvaljuje Vladi Republike Slovenije za humanitarno pomoč združenju Akamasoa.

Dosedanja humanitarna pomoč, ki jo Republika Slovenija namenja misijonarju Opeki preko strateškega partnerstva s Slovensko karitas, znaša 165.000 EUR. Kot dodatno priznanje za izjemne dosežke pri humanitarnem delu in uresničevanju človekovih pravic najranljivejših na Madagaskarju, je Slovenija nominirala Pedra Opeko za nagrado Sveta Evrope Raoul Wallenberg.

Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas

Več informacij: [email protected], 031 344 481  

 Mnenja izražena v izjavi so mnenja Slovenske karitas in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije.