Gradiva z usposabljanja: Pridobitev Certifikata družbeno odgovorno podjetje in sodelovanje z NVO

Slovenska karitas v sodelovanju z Ekvilib Inštitutom, ki je v Sloveniji nosilec certifikata Družbeno odgovorno podjetje (certifikat CDOP), 16.11.2022 izvedla usposabljanje o pridobitvi Certifikata družbeno odgovorno podjetje v okviru projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS.

S preglednim etičnim ravnanjem družbeno odgovorna podjetja prispevajo k trajnostnemu razvoju, hkrati pa k večji pripadnosti in povezanosti zaposlenih v podjetju ter k večjemu ugledu in promociji podjetja v družbi. Družbena odgovornost podjetji se lahko krepi tudi v sodelovanju z neprofitnim sektorjem – nevladnimi organizacijami (NVO), ki delujejo na področju trajnostnega razvoja v Sloveniji in/ali tujini.

Usposabljanje je pokrivalo sledeče teme:

  • kaj je družbena odgovornost podjetij,
  • o temeljih certifikata CDOP, komu je namenjen in zakaj se odločiti zanj,
  • kakšni so temeljni ukrepi in pogoji v podjetjih ter postopek pridobitve certifikata CDOP,
  • predstavitev kataloga iz katerega podjetja lahko izbirajo ukrepe,
  • kako se ohranja oz. nadgradi certifikat CDOP,
  • primeri slovenskih podjetij in organizacij, ki so že pridobile ta certifikat (glede njihove dejavnosti, velikosti, statusne oblike itd.),
  • kako je certifikat umeščen v mednarodnem prostoru,
  • o nagradi za Družbeno odgovorne sinergije (podjetja in civilna družba).
  • dobre prakse sodelovanja med slovenskimi podjetji in nevladnimi organizacijami (NVO) pri projektih mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju,
  • informacije glede najave javnega razpisa MZZ, kjer so možnosti sodelovanja zasebnega sektorja z NVO v projektih mednarodnega razvojnega sodelovanja.

PPT predstavitev o pridobitvi certifikata družbeno odgovorno podjetje: Gašper Zakrajšek, Ekvilib Inštitut (za več informacij: [email protected]):

https://www.karitas.si/wp-content/uploads/2022/11/Predstavitev-glede-pridobitve-Certifikata-Druzbena-odgovornost-podjetij.pdf

Informacije glede najave javnega razpisa MZZ, kjer so možnosti sodelovanja zasebnega sektorja z NVO v projektih mednarodnega razvojnega sodelovanja: Vesna Čuber, vodja sektorja za izvajanje razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, Ministrstvo za zunanje zadeve RS:

https://www.gov.si/novice/2022-10-26-najava-javnega-razpisa-za-nevladne-organizacije-in-poziv-zasebnemu-sektorju/

Dobre prakse sodelovanja med slovenskimi podjetji in nevladnimi organizacijami (NVO) pri projektih mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju: Darja Sekula Krstič, Forum FER:

https://www.karitas.si/wp-content/uploads/2022/11/predstavitev_projektov-FER_Limnos.pdf

Dobre prakse sodelovanja med slovenskimi podjetji in nevladnimi organizacijami (NVO) pri projektih mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in projekti mednarodne humanitarne pomoči: Jana Lampe, Slovenska karitas:

https://www.karitas.si/wp-content/uploads/2022/11/Dobre-prakse-sodelovanja-Slovenske-karitas-z-zasebnim-sektorjem-pri-mednarodni-pomoci-1.pdf

Dogodek je potekal v okviru projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS v sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči s Slovensko karitas. Izvaja ga Slovenska karitas v partnerstvu s Platformo SLOGA. Izražena mnenja so mnenja sodelujočih in ne predstavljajo uradnega stališča financerjev – Vlade Republike Slovenije ali Ministrstva za zunanje zadev.