Hvala Slovenija za darovanih 793.704 evrov za pomoč prizadetim po potresu v Siriji in Turčiji

Slovenci smo se po katastrofalnem potresu v Turčiji in Siriji, ki je v februarju letos skupaj prizadel okoli 18 milijonov ljudi in mnogim uničil dom in vse imetje, zopet izkazali kot zelo solidarne. Slovenska karitas je za pomoč obema državama ob velikodušnosti številnih Slovencev in Slovenk ter podjetij do sedaj zbrala 693.704 evrov in jih posredovala v obe državi za najnujnejšo pomoč. V dobrodelni akciji je sodelovala tudi z društvoma Slovenski konzularni zbor in Gospodarskim klub Turk-Si. Zbrana sredstva so namenjena humanitarni pomoči Caritas Internationalis, ki jo na lokalnem nivoju izvajata Karitas v Siriji in Turčiji. V Turčiji se pomoč namenja predvsem za hrano, higieno, druge osnovne življenjske potrebščine, zagotavljanje bivališč in psihosocialno pomoč. V Siriji se pomaga z zagotovitvijo osnovnih dobrin, plačilom najemnine in z obnovo porušenih stanovanj in šol ter s plačilom zdravstvenih storitev ter psihosocialno podporo. Dodatno je za projekt pomoči prizadetim s potresom v Turčiji in Siriji v sklopu humanitarnega strateškega partnerstva s Slovensko karitas 100.000 evrov prispevalo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije. S pomočjo tega hitrega odziva se v Turčiji najranljivejšim družinam, ki so izgubili svoj dom, zagotavlja bivanje, obroke, oblačila in sanitarije, v Siriji pa finančno pomoč družinam za nakup osnovnih dobrin. V Turčijo je Slovenska karitas poslala tudi pošiljko materialne pomoči z osnovnimi potrebščinami, spalkami ter 61 civilnimi šotori, ki smo jih zagotovili v sodelovanju s slovenskimi skavti in taborniki, civilno zaščito Kranj ter prevoznikom Floro d.o.o. Turčijo je v maju 2023 še enkrat prizadel manjši potres in tudi poplave v zadnjih dneh, kar potiska ljudi na prizadetih območjih v še večjo stisko. Na sto tisoče ljudi v obeh državah še vedno potrebuje osnovno pomoč, kot tudi pomoč pri ponovni vzpostavitvi normalnih pogojev za bivanje in preživetje. Zato Slovenska karitas še naprej zbira donacije za ta namen.

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0214 0001 5556 761

Namen: POTRES TURČIJA-SIRIJA

Sklic: 00 626

BIC banke: LJBASI2X. Koda namena: CHAR. Več možnosti za darovanje TUKAJ.

»Moje ime je Ala. Ko se je zgodil potres smo se zelo bali. Kosi zgradbe so padali na nas, ko smo bežali. Komaj smo se rešili, za kar smo zelo hvaležni. Dva dni smo živeli na ulici, nato smo našli zavetišče v maronitski cerkvi.  Karitas nam je pomagala s hrano in psihološko pomočjo. Naše razpoloženje se je izboljšalo. Vse kar si želim je, da bi imeli zavetišče, da bi šla lahko skupaj s prijatelji zopet nazaj v šolo, k ročnim delom in k moji mladosti,« je povedala najstnica Ala iz Sirije, kjer je potres popolnoma uničil več kot 10.600 bivalnih zgradb, poškodoval tudi 2.947 šol in 116 zdravstvenih ustanov.  

»Dobre tri mesece po potresu v Turčiji je situacija še vedno zelo težka, posebej za ljudi, ki so izgubili svoj dom in živijo v namestitvenih centrih. Še vedno potrebujejo osnovno pomoč za življenje. Najtežje je za matere z otroci in starejše. Karitas v Turčiji se trudi vsakodnevno pomagati najranljivejšim, ki jih je prizadel potres. Ob tem se zahvaljujemo Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve RS in Slovenski karitas za vso pomoč in izraženo solidarnost v finančni in materialni obliki,« je dejala Giulia Longo, koordinatorica humanitarne pomoči pri Karitas v Turčiji.

https://drive.google.com/file/d/1WbaXcHCNtkGgcKGxKfGo5vnb8M3YC6ZE/view?usp=sharing

Projekt »Humanitarna pomoč po potresu v Siriji in Turčiji« v sklopu humanitarnega strateškega partnerstva, sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v vrednosti 100.000 evrov, Slovenska karitas pa s 20.641,80 evri. Izvajata ga Karitas v obeh državah v času do začetka junija 2023. V Turčiji se v sklopu projekta v krajih Mersin in Iskenderun za 110 ljudi, ki so izgubili dom, zagotavlja bivališče v namestitvenih kapacitetah Karitas in kuharje, ki pripravljajo dnevne tople obroke za okoli 500 ljudi na več lokacijah. 178 ljudi je prejelo trgovinske bone za nakup poletnih oblačil, saj so ostali brez vsega imetja. Za namestitveni center v kraju Ovakent, kjer živi v 450 šotorih okoli 2700 notranje razseljenih ljudi, pa je Karitas na prošnjo države (AFAD) zaradi pomanjkanja sanitarij v tem centru, v projektu zagotovila 20 stranišč in tušev z vsemi instalacijami. Uporabljalo jih bo okoli 900 žensk in deklet ter druge ranljive skupine v centru, ki bodo imele tako zagotovljene primerne pogoje za higieno in lahko ohranijo svoje dostojanstvo. V Siriji je bilo v projektu v sodelovanju z lokalno oblastjo za pomoč izbranih 389 ranljivih družin/gospodinjstev z okoli 2.000 člani na s potresom prizadetem območju Latakije. Prejemnice te denarne pomoči so družine z več majhnimi otroki v starosti do 5 let, enostarševske družine ter družine v katerih živijo starejše, bolne in invalidne osebe, ki niso dobile nobene pomoči drugih organizacij. Vsaka družina je prejela večnamensko denarno pomoč v vrednosti  132,91 evrov, kar zadostuje za nakup osnovnih življenjih potrebščin za en mesec.

Sanitarije v namestitvenem centru v Turčiji, zagotovljene s pomočjo financiranja projekta hitrega odziva Ministrstva za zunanje in evropske RS.

Edvin Skrt, generalni direktor Direktorata za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS, je o pomenu hitrega odzivanja Republike Slovenije na humanitarne krize dejal: »Hiter odziv na nenadne naravne nesreče in druge nesreče velikih razsežnosti je ključnega pomena za ohranjanje človeških življenj in dostojanstva.  Zadovoljen sem, da Slovenija v primeru humanitarnih kriz ohranja prakso hitre, učinkovite in celovite donatorice. Takšen odziv ji poleg odličnega delovanja Uprave za zaščito in reševanje omogoča tudi strateško partnerstvo ministrstva za zunanje in evropske zadeve na področju nujnega humanitarnega odziva s Slovensko karitas, ki  predano poskrbi, da pomoč pride hitro in učinkovito v prave roke. Ob pretresljivih posledicah potresa v Turčiji in Siriji se je slovenska vlada odzvala z doslej največjim zneskom humanitarne pomoči ob naravnih nesrečah.  Pomoč preko mednarodnih humanitarnih organizacij, strateškega partnerja, ustanove ITF ter napotitev slovenskih reševalcev in materialne pomoči takoj po potresu je dosegla skupno vrednost 1,63 mio evrov.«

Slovenska karitas je v Turčijo v začetku marca 2023 odposlala tudi pošiljko materialne pomoči s 33 paletami. V sodelovanju in z donacijami Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Zvezo tabornikov Slovenije, Društva tabornikov Rod dveh rek Medvode in Civilno zaščito Kranj ter s slovenskim misijonarjem p. Martinom Kmetcem in Karitas v Turčiji, je Slovenska karitas zagotovila 61 civilnih šotorov, ki so omogočili bivališče več kot 500 ljudem, predvsem manjšinskim skupnostim v kraju Samandag ob sirski meji, ki prej niso dobili nobene pomoči, nekaj šotorov pa tudi za skupnost v kraju Iskenderun. Dva šotora v dolžini 12 metrov sta postavljena v kraju Samandag in služita tudi skupni pripravi toplih obrokov. Pošiljka je vsebovala tudi 12 palet hrane in higienskih pripomočkov ter 430 spalnih vreč in podlog. Brezplačni prevoz do Izmirja v Turčiji je nudilo podjetje Floro d.o.o.

P. Martin Kmetec je ob tem dejal: »Hvala za veliko pomoč. To znamenje vaše solidarnosti je sporočilo, da smo povezani kot ena človeška družina v trpljenju in upanju Matjaž Švegelj, višji strokovni sodelavec iz Zveze tabornikov Slovenije pa ob tej skupni akciji pomoči pravi: »Pomoč tistim, ki so v stiski, je za nas tabornike nekaj povsem spontanega, saj spodbujamo odgovornost ter aktivno udejstvovanje v širšem družbenem okolju. Veseli smo, da smo prizadetim v potresu v Turčiji lahko vsaj malo olajšali življenjeLuka Novak, vodja ekip civilne zaščite Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov dodaja: »Skavtinje in skavti smo vedno pripravljeni, da služimo bližnjemu. K temu nas veže krščanska ljubezen in skavtska obljuba. Naravne in druge nesreče ne prizanašajo nikomur. Tokrat je bila naša pomoč v materialni obliki. Veseli smo, da smo lahko pomagali ljudem v tej stiski daleč stran.«

Karitas želi ostati blizu ljudem v Turčiji in Siriji, saj bodo potrebovali pomoč še nekaj časa, preden ponovno vzpostavijo nazaj svoje življenje. Darujete lahko z nakazilom na TRR:

Slovenska karitas se vsem iskreno zahvaljuje za izraženo solidarnost s prizadetimi v Siriji in Turčiji!

Peter Tomažič

generalni tajnik Slovenske karitas

Več informacij:  [email protected] , 031 344 481  

Mnenja izražena v prispevku so mnenja Slovenske karitas, in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS.

Foto Utrinki pomoči Karitas po potresu v Turčiji in Siriji