Socialni teden – ČLOVEK PRED IZZIVI SOCIALNIH SPREMEMB, 14. – 19. september 2009

Zakaj Socialni teden? S Socialnim tednom želimo v prvi vrsti spodbuditi katoličane k ovrednotenju svoje lastne družbene dejavnosti ter k refleksiji družbene ureditve, v kateri živimo. V širšem smislu pa je socialni teden namenjen vsem posameznikom , civilni družbi, gospodarskim subjektom in političnim odločevalcem, ki se zavzemajo za pravičnejšo družbo prihodnosti.

O čem bomo govorili?
Osnovo za razmišljanja v okviru Socialnega tedna predstavlja najnovejša enciklika z naslovom Caritas in veritate, ki jo je 29. junija 2009 objavil papež Benedikt XVI in ki na več mestih naslavlja prav izzive in spremembe, s katerimi se bo ali pa se že sooča sodobna družba. O teh izzivih – in o vlogi človeka ob njih – želimo spregovoriti na letošnjem socialnem tednu. Med njimi omenimo: smer razvoja in napredka človeštva, vlogo kapitala, civilne družbe in države v družbi prihodnosti, razmerje med pravicami in dolžnostmi, globalizacijo in okoljevarstvo.

Navdih …
Navdih za pripravo Socialnega tedna smo dobili v nekaterih državah zahodne Evrope (Francija, Italija …), kjer imajo podobni dogodki že več kot stoletno tradicijo in so tudi množično obiskani. Koncept dogodka se od države do države razlikuje. V Sloveniji bo Socialni teden potekal prvič, njegov koncept pa smo prilagodili našim razmeram in potrebam:

Potek>>