SKUPINA ZA STARŠE IN SVOJCE

Dobivamo se ob sredah (ob17h), na štirinajst dni, na Litijski cesti 24 v Ljubljani. Skupine so namenjene staršem in svojcem, ki se v krogu svojih družin ali bližnjih soočajo z odvisnostjo.