Slovenska Karitas ob svetovnem dnevu varstva okolja

Ob svetovnem dnevu okolja, ki ga obeležujemo 5. junija, tudi na Slovenski Karitas želimo spodbuditi k razmišljanju o našem odnosu do planeta Zemlje. Danes veliko govorimo o podnebnih spremembah in o posledicah, ki jih imajo na naše vsakdanje življenje. Čeprav le-te niso nekaj novega, podnebne spremembe so se vedno dogajale, pa je dejstvo, da se v zadnjih 30-ih letih podnebje spreminja zelo hitro, predvsem zaradi našega potrošnega načina življenja in ima veliko večje posledice na življenja ljudi kot v preteklosti. V zadnjih letih smo priče številnim ekstremnim vremenskim pojavom, kot so suše, poplave, cikloni, hurikani, ki so posledice teh sprememb.

Na Slovenski Karitas bi radi opozorili predvsem na posledice podnebnih sprememb, ki jih občutijo ljudje v državah v razvoju, ki so zaradi revščine še bolj ranljivi. Zaradi suš, poplav in drugih naravnih nesreč, se že sedaj borijo z vse večjim pomanjkanjem pitne vode in hrane, razširjajo se številne bolezni, ogrožena so življenja ljudi. Med vsemi državami so najbolj prizadete države na Afriški celini. Premalokrat se zavedamo, da smo prebivalci razvitih držav tisti, ki smo najbolj odgovorni za podnebne spremembe.

V okviru mednarodnega projekta izobraževanja za razvoj o problematiki podnebnih sprememb v povezavi z revščino v Afriki, sofinanciranega s strani Evropske komisije in Ministrstva za zunanje zadeve RS, ki ga v letih 2010 do 2012 na Slovenski Karitas izvajamo v sodelovanju s Slovaško Karitas pod geslom »Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti«, pripravljamo različna gradiva in aktivnosti ozaveščanja javnosti v Sloveniji o tej problematiki. Tako so že v letu 2010 potekale delavnice po 106 vrtcih in 219 osnovnih šolah in 41 srednjih šolah. Ob tem je sodelovalo skupno 672 učiteljev in vzgojitelj in preko 15.000 mladih.

V marcu in aprilu letos smo izvedli 6 regionalnih izobraževanj o problematiki podnebnih sprememb in o globalnem učenju za 92 učiteljev. V mesecu maju pa so v okviru projekta potekali »Teki podnebne solidarnosti« po več kot 60-ih šolah v Sloveniji, preko katerih so učenci in dijaki tekli v znamenje solidarnosti do vseh žrtev podnebnih sprememb v Afriki. Z vsemi skupno pretečenimi kilometri želimo v dveh letih gradili krog solidarnosti okoli planeta Zemlje (40.075 km). Ena izmed aktivnosti tega projekta je tudi potujoča izobraževalna razstava o problematiki podnebnih sprememb v Afriki, ki od decembra 2010 potuje po različnih krajih v Sloveniji.

V prihodnjih dneh, med 8. in 9. junijem 2011, organiziramo v Celju mednarodni seminar o tej problematiki, ki je namenjen predvsem sodelavcem Karitas iz novih držav članic EU ter kandidatk za vstop. Izkušeni sodelavci iz Velike Britanije, Irske, Luxemburga, Švice, Senegala ter Caritas Internationalis, bodo na seminarju podelili njihova znanja in izkušnje ter udeležencem pomagali bolje razumeti problematiko podnebnih sprememb v državah v razvoju ter kakšen je pomen ozaveščanja in reševanja te problematike.

Na Slovenski Karitas želimo preko teh aktivnosti doseči, da bi se vsi skupaj zavedali, da smo na tem planetu odvisni drug od drugega, da naša dejanja lahko vplivajo tudi na prebivalce čisto na drugem koncu planeta. Zato želimo spodbuditi vse k bolj preprostemu in trajnostnemu načinu življenju, k odgovornemu ravnanju z okoljem ter s tem tudi k solidarnosti s tistimi, ki živijo v pomanjkanju in jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo.

Kontakt: [email protected], Tel: 031/344 481  

Ljubljana, 3. 6. 2011